OSI App challenge

Graag doen wij mee aan de Open Staten Informatie App Challenge met Youmee. In dit document leest u over de app die wij al hebben ontwikkeld en hoe wij Open Data hieraan willen toevoegen. De combinatie van het aanbieden van informatie (Open Data) plus de mogelijkheden die onze app al biedt voor inspraak en meningsvorming, zijn in onze ogen zeer complementair. Aan het eind van deze brief beschrijven wij hoe we onze app met u willen doorontwikkelen en treft u mockups aan ter verduidelijking. Wij hopen dat dit aanleiding zal zijn om ons uit te nodigen voor de pitch op 12 december a.s.

Laat ik ons eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Margriet Twisterling. Ik ben inmiddels 25 jaar werkzaam als merk- en communicatiespecialist met mijn bureau Twist Ontwerp en Advies. Samen met Felix Wielinga, software engineer en eigenaar van Appsharing, ben ik in 2016 gestart met de ontwikkeling van Youmee. Youmee is een instrument om te luisteren, verbinden en beslissen. Met Youmee kun je in kleine en grote groepen interactief en transparant ideeën, meningen en standpunten ophalen en uitwisselen.

Achtergrond

De reden dat we begonnen zijn met Youmee komt voort uit de periode waarin ik raadslid was in Zwolle (fractievoorzitter van 2000-2007). In die periode was nog weinig digitaal georganiseerd in de politiek. Wilde je weten hoe mensen over voorstellen dachten, dan moest je als raadslid erop uit. Er werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente of een fractie, maar we zagen daar eigenlijk altijd dezelfde mensen. Soms zag je een handjevol bewoners, waar de raadsleden dan massaal op doken om te bevragen. Toch bleven het altijd maar een paar mensen, grote groepen tegelijk bereikten we niet.

In de raadszaal ontvingen wij regelmatig insprekers. Zij kregen 5 minuten om hun mening te geven over soms zeer complexe plannen. De fracties hadden dan echter in het fractieberaad met hun eigen steunfractie allang hun mening gevormd en er werd dan ook niet veel met de inspraak gedaan. Ik was mij er sterk van bewust dat het altijd een hele kleine groep mensen was die bepaalde of plannen goed genoeg waren en wat er aan moest veranderen. Ik voelde mij hierover niet tevreden, maar een oplossing had ik indertijd niet.

De digitalisering van de politiek

Het is nog maar kort geleden dat ik als raadslid de stukken op papier in grote enveloppen kreeg thuisgestuurd. Inmiddels is er heel veel veranderd: niet alleen in de politiek, maar heel ons leven is gedigitaliseerd. We bestellen onze maaltijden en kleding online, zijn connected in de auto, bankieren online, chatten, appen, posten, swipen en ga zo maar door! Facebook, Whatsapp, Instagram, You Tube, Ticketveiling, Spotify, Google Maps, Datumprikker, Marktplaats: er zijn meer apps dan ik kan noemen en er zijn velen populair. Een dag zonder smartphone kunnen we ons niet meer voorstellen, we rijden er zelfs voor terug als we hem ‘s morgens zijn vergeten. Onze smartphone wijkt niet van onze zijde. Het is dan ook een goed idee om deze techniek te gebruiken om de politiek dichterbij de mensen te brengen.

Het ontstaan van Youmee

In 2014 kreeg ik van een opdrachtgever de vraag of ik een app wilde ontwikkelen. Omdat dit indertijd de eerste app was die ik zou gaan maken, zocht ik een specialist die mij wilde begeleiden en het idee technisch kon uitwerken. Dat werd Felix Wielinga met zijn team van app developers. Tijdens de ontwikkeling van de app ontdekte ik dat ik heel erg goed met hen kon samenwerken. Ook werd de app qua functionaliteit veel beter door onze gezamelijke brainstorms. De app die wij ontwikkelden heet De Renovatieplanner, een instrument dat bewoners, aannemer en woningcorporatie ondersteunt en informeert tijdens een renovatietraject. De app is intussen enorm succesvol geworden: er maken al meer dan 100 woningcorporaties en aannemers gebruik van, waaronder de grootsten in ons land.

Het uitstapje naar De Renovatieplanner maak ik niet zomaar. In dit product ligt namelijk de kiem voor Youmee. De kracht van een instrument dat bewoner, aannemer en woningcorporatie met elkaar verbind en is bedacht vanuit de behoefte van de bewoner, bracht mij op het idee om een app te ontwikkelen die bewoner, politiek en bestuur met elkaar verbindt, met als doel bewoners te betrekken bij besluitvorming over hun leefomgeving. Het idee van Youmee was geboren.

Ik was zelf erg enthousiast over mijn app-idee, maar ik vroeg me af of er bij gemeenten en in de politiek behoefte aan zou zijn. Daarom deden Felix en ik eind 2015 mee aan een wedstrijd van de ASN-Bank Wereldprijs. Van de 240 inschrijvingen werden er 50 uitgenodigd voor de 1e ronde. Ook ons idee werd toegelaten tot de wedstrijd. Het proces van de wedstrijd dwong ons om goed na te denken over de exacte uitvoering en toepassing. Door diverse gesprekken en klankborden met o.a. een voormalig burgemeester, belangstellenden en participatie specialisten, ontdekten we dat als we Youmee wilden laten groeien, we de tegenspraak moesten opzoeken. Wij werden in de 3e ronde van de wedstrijd derde in onze wedstrijdcategorie. Een uitslag die maakte dat we Youmee verder wilden ontwikkelen.

Vanaf februari 2016 zijn we heel Overijssel doorgereisd en hebben we met burgemeesters, (oud) politici, bewoners en griffiers van grote en kleine gemeenten gesproken over ons idee voor Youmee. Iedereen was enthousiast maar had ook wensen. Elk gesprek leidde tot aanpassingen in het concept. Eind 2016 zijn we daadwerkelijk begonnen met programmeren. In maart 2017 is Youmee voor het eerst als pilot in gebruik genomen in Zoetermeer en bij twee projecten in Den Haag. Dit jaar werd Youmee o.a. ingezet door een stedenbouwkundig bureau bij een inspraaktraject in Gouda, door een bewonersvereniging in Windesheim om meningen op te halen over windenergie en onlangs bij het vrouwencluster in Ommen. De pilots leerden ons wat er goed ging en wat er beter kon. Inmiddels is een eerste grote update van de interface gepubliceerd en zijn we klaar voor de volgende fase: importeren en weergeven van Open Data.

Waarvoor is Youmee bedoeld

Youmee is een instrument dat ingezet kan worden om bewoners, bedrijven, ondernemers en organisaties te betrekken bij vraagstukken die spelen in onze samenleving. Youmee kun je als app installeren op je smartphone of tablet, maar er is ook youmee.online. Succesvol Youmee inzetten betekent een nieuwe mindset en een andere aanpak. Youmee maakt hierbij gebruik van de kennis van Deep Democracy. Met Youmee kun je elke trede op de participatieladder bereiken als je dat wilt.

Youmee is bedoeld om een zeer brede groep mensen (iedereen vanaf 12 jaar) te betrekken bij het ontwikkelen van plannen, om informatie te delen, om ideeën en meningen op te halen, om te zien welke onderdelen draagvlak krijgen en om gezamenlijk keuzes te maken of beslissingen te nemen. De beste manier om met elkaar te overleggen over vraagstukken is door elkaar te ontmoeten en er met elkaar over te praten. Persoonlijk contact vraagt echter om een (tijds)investering die veel mensen tegenwoordig niet meer willen of kunnen maken. Bovendien wordt dan de grootte van de groep beperkt.

Een digitaal participatie-instrument heeft voordelen: het werkt net zo gemakkelijk als de doelgroep klein of heel erg groot is of als je fysiek ver bij elkaar vandaan zit. Ook is het juist prettig om anoniem te kunnen deelnemen als het spannende onderwerpen zijn, waarbij het belangrijk is om je veilig te voelen als je een afwijkende mening hebt.

Wat is de filosofie achter Youmee?

De basis van Youmee is een brede procesaanpak en visie. Om Youmee in te zetten moet er anders gewerkt worden. Dat krijgt bewuste aandacht van ons. Mensen houden niet van verandering. Wij horen soms in het werkveld dat collega’s inspraak niet als probleem zien. Ze doen het al 20 jaar zo en waarom dan nu opeens anders met een app? Maar Youmee is veel meer dan een app. Youmee is een visie op inspraak en hoe deze te processen. De app is daarbij een instrument dat wij inzetten om mensen en organisaties te bereiken en te betrekken op een veel grotere schaal dan voorheen mogelijk was.

Youmee levert de beste resultaten op wanneer je werkt volgens de theorie van Deep Democracy. Deep Democracy is een visie en methode die inspraak en tegenspraak in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Daarbij is er aandacht en waardering voor élke mening, ook als deze mening ons niet bevalt. Youmee besteedt tijd en aandacht aan de implementatie van dit gedachtengoed door in de organisaties die met Youmee gaan werken trainingen Deep Democracy aan te bieden. Hierdoor ontstaat draagvlak voor het inzetten van de nieuwe werkwijze en is de kans op succes vele malen groter.

Wij geloven in ‘the wisdom of the crowd’. Want wij denken dat we samen veel meer weten dan iedereen apart en alleen. Door samen over vraagstukken na te denken en deze input mee te nemen bij de ontwikkeling van plannen, ontstaat er een breder draagvlak. Youmee hakt daarbij een groot probleem op in vele kleine stukjes, waardoor het voor iedereen overzichtelijk en begrijpelijk blijft.

Wat kan Youmee al?

Gebruikers kunnen de app gratis downloaden en gebruiken. Je logt in met je emailadres, geboortejaar en postcode. De doelgroep wordt bepaald door de regisseur van het vraagstuk. Door postcodegebieden te kiezen of mensen uit te nodigen een QR-code in te scannen kan de doelgroep toegang krijgen tot de dialoog. Youmee wordt ingezet om meningen op te halen, informatie te delen en keuzes voor te leggen.

Youmee onderscheidt zich onder andere van andere oplossingen doordat wij grote vraagstukken opdelen in kleinere deelvragen (dialogen). Zo maken we complexe vraagstukken behapbaar. Elke keer wordt één dialoog gepubliceerd en krijgen de deelnemers hiervan een pushbericht. Nu kunnen ze over een specifiek onderdeel van het totale vraagstuk hun mening geven. Zo hoeven mensen niet over het hele proces tegelijk na te denken, maar worden ze stapsgewijs meegenomen.

Youmee informeert:
Met Youmee kun je alle informatie die er over een vraagstuk is eenvoudig delen. Nooit meer zoeken naar bestemmingsplannen, tekeningen of verslagen van vergaderingen: Youmee zorgt ervoor dat alle informatie bij het vraagstuk wordt opgeslagen en teruggevonden kan worden wanneer je maar wilt. Ook geeft Youmee in statistieken weer hoeveel mensen er mee doen aan het vraagstuk, hoeveel reacties er zijn gegeven en hoeveel mensen hun mening hebben toegelicht. Iedereen beschikt over dezelfde informatie; een basis voor gelijkwaardigheid die nodig is om het vertrouwen in de politiek terug te brengen.

Mensen hebben vaak het idee dat hun mening er niet mag zijn. ‘Ze luisteren toch niet’ of ‘ze doen toch wat ze zelf willen’, zijn uitspraken die wij regelmatig horen. Het is daarom belangrijk terug te koppelen welke input wordt overgenomen en welke niet. Mensen begrijpen heus wel dat niet alle ideeën kunnen worden overgenomen. Ze willen enkel weten of er over hun inbreng nagedacht is.

Youmee luistert:
We willen allemaal gehoord worden. We hebben allemaal een mening. Maar we vinden het ingewikkeld om mee te doen. Deze drempels neemt Youmee weg. Iedereen kan meedoen, ongeacht wie of waar je bent. Jouw mening wordt getoond. Mensen die het met je eens zijn kunnen dat laten zien door jouw toelichting een ‘like’ te geven.

Per dialoog kan elke deelnemer telkens één keer anoniem reageren. Er ontstaan dus geen (vervelende) discussies tussen enkelingen, waardoor andere belangstellenden geen zin meer hebben. Ook bevat Youmee een scheldwoordenfilter. Lelijke woorden worden daarbij omgezet in speciale tekens. Tot op heden is dat echer nog nooit in werking getreden.

Youmee verbindt:
Youmee geeft alle reacties en meningen real time weer. Youmee toont alle reacties op volgorde van binnenkomst, er is geen sprake van een ‘bubbel’ zoals bij Facebook. Meningen van voor- en tegenstanders staan door elkaar. Je kunt eerst lezen hoe anderen over het vraagstuk denken, voordat je je eigen mening geeft. Meningen waar je het mee eens bent kun je ‘opplussen’. Zo ziet iedereen waar de meeste sympathie naar uitgaat.

Wanneer je ideeën wilt ophalen is Youmee heel geschikt, omdat je als het ware met elkaar aan het brainstormen bent. Youmee toont de resultaten anoniem, dus je hoeft niet bang te zijn voor negatieve reacties als je een afwijkende mening hebt. Dat maakt meedoen en eerlijk zeggen wat je denkt veilig voor iedereen.

Youmee beslist:
Als regisseur in Youmee bepaal je vooraf hoeveel invloed deelnemers krijgen. Wil je weten welke kant de meerderheid op wil en dit als advies aan de volksvertegenwoordiging meegeven? Of wil je de mensen zelf over het onderwerp laten beslissen? Youmee biedt een Open vraag, een Meerkeuzevraag en het Stemmen. Hiermee kun je elke sport van de participatieladder bereiken. Vertel bij elke vraag wie er gaat beslissen en hoe het proces daarna verder gaat. Dan worden er geen verkeerde verwachtingen gewekt.

Open Data

Het staat al hoog op ons verlanglijstje om Youmee te gaan vullen met Open Data. Daarbij maakt Youmee geen onderscheid tussen de Open Data vanuit gemeenteraden of de Provinciale Staten. Wanneer de techniek is geprogrammeerd, kunnen wij koppelingen leggen met alle volksvertegenwoordigende organisaties die Open Data aanbieden. Dat kunnen ook de Tweede Kamer, Eerste Kamer of het Europees Parlement zijn. Ook andere organisaties die Open Data aanbieden die interessant is (wij denken aan het Waterschap, CBS e.d.) zouden we in de toekomst kunnen toevoegen. Hierdoor wordt de app nog relevanter voor de ontvanger. De data wordt gefilterd op basis van postcode of QR-code. Ook kan de gebruiker in zijn voorkeuren bepalen van wie hij pushberichten wil ontvangen en van wie niet. Hierdoor kan hij zelf bepalen welke informatie voor hem van belang is en welke minder.

Wij kunnen voor de Provincies de volgende Open Data gaan weergeven in de app (indien deze data aangeboden wordt):

 • complete agenda van vergaderingen met alle onderwerpen en documenten (downloadbaar);
 • moties en amendementen (downloadbaar);
 • besluitvorming (stemmingen en uitslagen) weergeven, zelfs met stemverklaringen (txt of video) erbij;
 • profiel van de organisatie (provincie) met daarin zichtbaar en aanklikbaar de verschillende gedeputeerden en fracties;
 • profiel van de commissies met daarin zichtbaar en klikbaar de profielen van de commissieleden;
 • profiel van de fracties met daarin zichtbaar en aanklikbaar de verschillende fractieleden;
 • profiel van elk fractielid met zichtbaar persoonlijke info en de onderwerpen waarover hij/zij woordvoerder is en klikbaar contactgegevens, zoals bijvoorbeeld het mailadres en wat de persoon in kwestie verder toestaat.
 • links naar de live uitzendingen van raads- en statenvergaderingen.

Data die niet beschikbaar is (zoals het woordvoerderschap) kan worden aangevuld door het betreffende fractielid zelf. Vanuit Youmee kunnen wij hen per email uitnodigen in te loggen in hun profiel om deze informatie aan te vullen.

Het is mogelijk om een regisseur aan te wijzen (bijvoorbeeld de griffier) die namens de proviciale staten, commissie of de gedeputeerden vraagstukken voorlegt aan de ingezetenen. Zo kun je bepaalde onderwerpen op de agenda uitlichten, omdat je weet dat dit belangrijke en veelbesproken onderwerpen zijn of worden in de provincie.

Ook zou je per fractie een regisseur kunnen aanstellen waardoor elke partij zijn eigen onderwerpen kan voorleggen. Denk hierbij aan het programma voor de verkiezingen waarover de fractie de mening vraagt van de ingezetenen. Youmee biedt veel mogelijkheden wat dat betreft, ook bijvoorbeeld als Stemwijzer.

Open Source

Eén van de eisen in de challenge is dat er gebruik wordt gemaakt van Open Source-software. Youmee is tot op heden ontwikkeld met Open Source-technieken, maar onze code is nog niet open source. Wij lichten onze zienswijze hierover graag toe tijdens de pitch als daar behoefte aan is.

Impact

Youmee is bedacht en ontwikkeld om gedurende de looptijd van projecten ingezet te kunnen worden. Vooraf om inspraak en ideeën op te halen bij het ontwikkelen van plannen, tijdens de uitvoering om te informeren en feedback te verzamelen en na oplevering om gezamenlijk het eindresultaat te kunnen evalueren. De nieuwe Omgevingswet verplicht overheden om over projecten contact te blijven houden. Logisch, want wat we nu een goed idee vinden is over twee jaar misschien wel achterhaald. Door de structuur in Youmee, waarin alle informatie, dialogen, meningen en documenten worden verzameld rondom een vraagstuk dat geen einddatum kent, is een duurzame dialoog met de bewoners, bedrijven en organisaties gewaarborgd. Youmee is geschikt om een permanente dialoog aan te gaan met de gebruikers in het gekozen gebied en kan in huidige vorm direct worden geactiveerd en ingezet.

Plan van Aanpak

Wanneer wij de challenge winnen, is het belangrijk nog vóór de kerst een team te formeren met deelnemers uit elke provincie. Met dit team zullen we een bijeenkomst plannen waarbij we gezamenlijk een plan van aanpak maken. Appsharing werkt Scrum, in sprints van 14 dagen. Dit systeem zal leidend zijn bij de afspraken.

Haalbaarheid planning

De import en weergave van Open Data is getest en gereed op uiterlijk 1 maart 2019. Wij verwachten dat dit geen probleem zal opleveren, aangezien het grootste deel van Youmee al getest en in gebruik is en we ons specifiek alleen hoeven te richten op de koppelingen en weergave van de Open Data.

Team

Wij stellen graag het team voor dat zich bezig zal houden met de ontwikkeling van de Open Data API in Youmee. Youmee is bedacht en ontwikkeld door Felix Wielinga en Margriet Twisterling van Dutch Appdesign. Zij sturen het team van developers aan dat Youmee heeft geprogrammeerd. Dit zijn de specialisten van Appsharing

Felix

Felix

projectleider
Margriet

Margriet

UX-designer
Jacko

Jacko

scrum master
St├ęphan

Stéphan

frontend developer
Gerco

Gerco

backend developer
Audrey

Audrey

backend developer

Communicatieplan

Om de doelgroep te bereiken zal er een communicatieplan moeten worden opgesteld. Met 25 jaar ervaring als merk- en communicatiespecialist kan Margriet in samenspraak met de provincies dit plan opstellen. Welke middelen er ingezet kunnen worden is afhankelijk van wensen en budgetmogelijkheden. De kosten voor het opstellen van dit plan zijn niet inclusief. Op verzoek maken we graag een offerte. 

De globale stappen zijn: Strategieontwikkeling - Instrumentenmix - Campagneplan.

Op de korte termijn:

 • PvA operationeel (kort) en tactisch (middellang)
 • actievisie
 • zenden

Op de lange termijn:

 • PvA strategisch
 • interactievisie
 • aantrekken

Meer informatie nodig?

Wilt u meer informatie over de teamleden en hun expertise, dan verwijzen wij graag naar de websites van Appsharing en Twist Ontwerp en Advies.

Wij verwachten u met deze aanbieding voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht dit niet zo zijn, schroom dan niet om dit te melden en uw vragen te stellen. Wij beantwoorden ze graag tijdens de pitch op 12 december!

Voor deze samenwerking, waaraan de grootste zorg zal worden besteed, houden wij ons van harte
aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling
co-founder Dutch Appdesign B.V.
06 - 14 42 25 77

Felix Wielinga
co-founder Dutch Appdesign B.V.
06 - 19 05 45 06

Mockups

Tijdlijn

Tijdlijn

nieuwe dialogen en berichten

Vraagstukken

overzicht van alle vraagstukken

Vraagstukken-detail

Vraagstukken

alle dialogen in één vraagstuk

Informatie

alle info om te kunnen antwoorden

Reageer

Reageer

geef je eigen mening

Meningen

Meningen

lees wat anderen vinden

Statistieken

Statistieken

wat vinden de mensen?

Menu

Menu

met o.a. je profiel en voorkeuren

Profiel aanduiding

Profielen

Wie stuurt mij deze vraag?

Profiel organisatie

Profiel organisatie

stel uw organisatie voor

Profiel fracties

Profielen fracties

o.a. de statenfracties

Profiel fractieleden

Profielen fractieleden

contactkeuzes

Kom naar de Youmee workshop

op dinsdag 12 februari 2019 van 13.00 - 16.00 uur in Zwolle

Youmee organiseert op 12 februari 2019 van 13:00 - 16:00 uur een workshop op onze locatie in Zwolle. In de workshop gaan we met een fictieve case aan de slag en ervaar je hoe Youmee werkt. We sluiten de middag af met een drankje. Wanneer je erbij wilt zijn geef je dan op voor 1 februari a.s. Deelname is gratis.

Interviews met professionals

© Youmee 2018