Gemeente Zoetermeer
Ontwikkelen Gebiedsvisie de Grote Dobbe

Participatievraagstuk:
Welke wensen hebben we voor de inrichting van het gebied rondom de Grote Dobbe?

 Zoetermeer de Dobbe - Foto: Indebuurt

Zoetermeer kent ongeveer 127.000 inwoners. Het Dobbegebied is een uniek gebied in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. In 2016 werd hiervoor in de gemeenteraad besloten tot een samenspraaktraject. Onder andere de website Doe Mee Zoetermeer en Youmee werden ingeschakeld voor het ophalen van meningen bij de bevolking. 

Gebiedsvisie Dobbe 1   Gebiedsvisie Dobbe 3

Er waren al heel wat ideeën en initiatieven bottom-up ontstaan en op initiatief van TERRA was er al een brede werkgroep 'Rond de Dobbe' in het leven geroepen. Onder regie van de gemeente en in samenspraak met de werkgroep werd de inspraakronde gemeentebreed georganiseerd. 

De bedoeling was om gezamelijk een visie op te stellen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De ideeën werden verwerkt tot een visie en ter besluitvorming voorgelegd aan het college en vervolgens de gemeenteraad.

De deelnemers werden verschillende vragen voorgelegd, onder andere over de horeca, gemotoriseerd verkeer in het gebied en het aantal en soort gewenste evenementen. Naast de online mogelijkheden konden bewoners ook naar enkele inloopbijeenkomsten en werden aparte stakeholdergesprekken georganiseerd. 

Gebiedsvisie Dobbe 2   Gebiedsvisie Dobbe 4

Wat heeft Youmee® inzichtelijk gemaakt:

  • In totaal werden in Youmee® 224 zienswijzen ingediend op 6 dialogen.
  • Deelnemers deelden actief hun ideeën, wensen en zorgen
  • Er ontstonden duidelijke thema's waarover verder gesproken kon worden
  • De inzet van verschillende soorten online tools betekende extra werk om de antwoorden bij elkaar te voegen

Interview met de participatie-expert in Zoetermeer: Thierry Limonet
Foto: Indebuurt

Gemeente Zoetermeer
  • Gemeente met 127.000 inwoners
  • Ontwikkeling Gebiedsvisie de Grote Dobbe
  • Hybride aanpak: online, stakeholdergesprekken, inloopbijeenkomsten
  • Positieve en bruikbare reacties
  • Samenvoegen van antwoorden uit verschillende systemen niet wenselijk
Inspiratie in je mailbox

We delen waardevolle kennis over participatie en medezeggenschap

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online