LEADER Noord Overijssel
Welke toekomst zien we voor het platteland?

Participatievraagstuk:
Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor de toekomst van ons platteland in Noord Overijssel? 

Leader NO

LEADER is een subsidieprogramma vanuit ‘Europa’ waar projecten steun kunnen krijgen in het bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland, gericht op het ontwikkelen van plannen en projecten. 

Om gebruik te kunnen maken van LEADER moet je op het platteland van een LEADERgebied wonen of werken. In Nederland zijn twintig gebieden aangewezen, waarvan vier in Overijssel. Het gebied Noord Overijssel is een van de grootste LEADERregio’s van Nederland. Het beslaat het hele Vechtdal, het Reestdal, de Kop van Overijssel en de omgeving van Zwolle en Kampen.

LEADER Noord Overijssel werkt aan verschillende projecten, zoals het bevorderen van lokale voedselproductie en het verbeteren van waterbeheer, met als doel de betrokkenheid van de samenleving te vergroten en duurzame ontwikkelingen te stimuleren. 

Kaarten

Voor een nieuwe LEADER-aanvraag werden de bewoners in het najaar van 2022 benaderd om deel te nemen en input te geven. Om deze input op te halen werden stakeholdergesprekken gehouden, enkele streekcafé's georganiseerd en werd Youmee® ingezet. 

Wat hebben we geleerd:

  • Het viel nog niet mee om bewoners te interesseren voor de streekcafé's en Youmee®, de opkomst viel tegen. Mogelijk lag dit aan het onderwerp; nadenken over een verre toekomst voor een brede doelgroep is wellicht niet concreet of interessant genoeg voor velen
  • Het is heel belangrijk om vooraf goed na te denken over de marketing en hoe de doelgroep te bereiken en activeren
  • Betrek het hele team bij de plannen en uitvoering
  • De bijdragen van de participanten waren goed en inspirerend

Interview met de participatie-expert van LEADER Noord Overijssel: Karola Schröder

Leader Noord Overijssel
  • Europees subsidieprogramma 
  • Voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van Noord Overijssel
  • Hybride aanpak: Stakeholdergesprekken, Streekcafé's en Youmee®
Inspiratie in je mailbox

We delen waardevolle kennis over participatie en medezeggenschap

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online