SDG doelen Youmee
Dit zijn onze Sustainable Development Goals
Wij willen impact maken

Youmee® is een maatschappelijk gedreven organisatie. Met onze missie werken wij eraan dat organisaties meer grip krijgen op participatie, maar vooral dat zoveel mogelijk mensen zich gezien en gehoord voelen. Waardoor er weer meer verbinding kan ontstaan in de samenleving. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Het is belangrijk dat mensen meer vertrouwen krijgen in het bestuur en de politiek. Wij werken daarom aan de volgende SDG-doelen: 

SDG 4

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

  • toegang tot kennis bieden (goed geïnformeerd kunnen deelnemen aan vraagstukken)
  • stageplekken aanbieden t.b.v. een opleiding - MBO/HBO/WO
SDG 10

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

  • participatie van mensen met minder kansen stimuleren
  • gelijkwaardig en inclusief werken
SDG 11

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

  • discussie/debat over maatschappelijke thema’s helpen organiseren met Youmee®
SDG 17

SDG 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

  • samenwerken met onze partners en opdrachtgevers aan de maatschappelijke doelen
Sdgs duurzame ontwikkelingsdoelen verenigde naties vn icoontjes

De 17 Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn wereldwijd bekend als de Sustainable Development Goals (SDG's). In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de doelen aangenomen. Met deze doelen willen zij in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten.

Inspiratie in je mailbox

Blijf op de hoogte met waardevolle kennisdeling en inspiratie over participatie en medezeggenschap

Contact

Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online