Youmee online MacBook
Veelgestelde vragen 

Ontdek wat Youmee® is

Youmee® is specifiek gemaakt voor het slim en eenvoudig organiseren van inspraak-, medezeggenschap- en besluitvormingsprocessen. Daarnaast is Youmee® een eenvoudig communicatie instrument, waarmee je gemakkelijk contact onderhoudt met je doelgroep en de deelnemers betrokken houdt, ook om te evalueren. 

Youmee®: co-create your world

Veelgestelde vragen

Vragen over de inzet van Youmee® in jouw organisatie

Wat maakt Youmee® uniek?
Youmee devices

Youmee® is bedacht vanuit de inwoner. Om deze het zo gemakkelijk mogelijk te maken om mee te doen aan het maatschappelijke debat en onderwerpen in zijn of haar leefomgeving. Zo kun je als deelnemer vraagstukken ontvangen van meerdere organisaties. Je hebt niet voor elk onderwerp of organisatie een andere website nodig, maar vindt alle vraagstukken van jouw gemeente, provincie, waterschap, werkgever, bond, vereniging of sportclub op één plek verzameld. Hierin is Youmee® werkelijk een unicorn. Het voordeel is evident: je kunt met één account deelnemen aan alle onderwerpen die jij belangrijk vindt. 

Youmee® kiest ervoor om deelnemers maar één antwoord per vraag te geven. Dit voorkomt discussies door slechts enkelen, er is geen kaping van de dialoog door reaguurders en we gaan met respect om met elkaar. Dat kan dus gewoon, ook online. 
Door deze werkwijze en het anoniem reageren, wordt iedereen gelijkwaardig. Of je nu 12 bent of 80, het gaat eindelijk weer om de inhoud en niet om hoe je eruit ziet of hoe succesvol je in het dagelijks leven bent.

Omdat Youmee® interactief is, zie je meteen wat anderen vinden. Youmee® plaatst alle bijdragen door elkaar, waardoor je niet in een bubbel van gelijkgestemden terecht komt en er geen (verdere) polarisatie ontstaat van voor- en tegenstanders. Er ontstaat hierdoor ruimte voor meer begrip voor elkaar, ook al ben je het niet met elkaar eens. In Youmee® hoef je niet van mening te veranderen, je mag gewoon dicht bij jezelf blijven. Superbelangrijk om meer verbinding in de samenleving te laten ontstaan. 

Youmee® toont in overzichtelijke statistieken transparant aan iedereen welke kant de groep op beweegt. Voor organisaties zijn de afwijkende en wrijvende meningen de kers op de taart. Hier zit de innovatie voor je plan, hier zitten je leermomenten. Hier liggen de kansen om je plannen te tweaken en meer draagvlak te organiseren voor de uitvoering. Waar heb jij niet bij stil gestaan? Welk perspectief is nieuw voor jou? 

Internetgebruik van Nederlanders neemt toe. In 2018 maakt 96,5% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gebruik van internet. 86% hiervan is dagelijks online (Bron). Dit biedt enorme kansen om nog meer inclusief te werken en andere doelgroepen te bereiken. Youmee® is er als app maar ook online. Hiermee is er nog meer keuzevrijheid en gebruiksgemak voor de deelnemers. 

Onze missie is dat ieder mens gehoord en gezien wordt. Dat je een afwijkende mening mag hebben en dat dit helemaal ok is, omdat we van elkaar willen leren. Zo is Youmee® een onderzoeks- en communicatie-instrument om vraagstukken te behandelen in groepen. Waarbij iedereen zichzelf mag blijven, waar ruimte is voor de verschillen en we de dialoog aangrijpen om samen tot een breder gedragen plan te komen. Met als doel meer verbinding en minder gedoe.

Hoe werkt Youmee®?

In Youmee® kun je een vraagstuk aanmaken over een bepaald onderwerp waar je input voor wilt. Vervolgens nodig je de deelnemers uit. Dat kan op basis van een e-mail adressenlijst, maar je kunt mensen ook toegang geven met een QR-code, een weblink of handmatig toevoegen. Ook kun je speciale communities (doelgroepen) aanmaken.

De vragen die jij hebt voorbereid staan klaar en de deelnemers kunnen deze nu beantwoorden. Youmee® werkt a-synchroon. Je geeft per vraag een tijdpad mee waarin de deelnemers de vraag kunnen beantwoorden. Zo kan iedereen meedoen op een moment dat hij of zij er even tijd voor heeft. 

Als iemand een vraag gaat beantwoorden, kunnen ze meteen zien welke antwoorden er al zijn gegeven. Dit kan hen op nieuwe ideeën brengen. Ook kunnen ze met een duimpje-op aangeven met welke antwoorden ze het eens zijn. Hierdoor zie je voor welke antwoorden draagvlak ontstaat. In Youmee® hoeft niemand van mening te veranderen. En omdat je anoniem deelneemt, kun je veilig een afwijkende mening hebben. 

Per vraag mag een deelnemer maar één antwoord geven. Mensen kunnen niet met elkaar in discussie en 'reaguurders' kunnen de dialoog niet 'kapen'. Wanneer de tijd voor de beantwoording voorbij is, kun je de antwoorden eenvoudig downloaden als CSV-bestand. Heb je de data geanalyseerd, dan geef je natuurlijk feedback aan de deelnemers. En misschien start dan wel de volgende vraagronde, op basis van de gegeven antwoorden. 

Youmee® is een instrument om te communiceren met je doelgroep. Je kunt onderzoek doen, meningen en ideeën ophalen, stellingen voorleggen, maar ook berichten sturen, documenten uploaden en url's toevoegen. Youmee® verzamelt alle documentatie bij het vraagstuk. Ook deelnemers die later instappen krijgen hiermee toegang tot een compleet dossier. 

Youmee® is heel transparant en kan het vertrouwen herstellen of vergroten. Ook als deelnemers hun 'zin' niet krijgen. Dat komt omdat zij ervaren dat er naar hen geluisterd is. Mensen voelen zich gezien, gehoord én begrepen. Hun kennis en kunde wordt op prijs gesteld, er is ruimte om mee te denken en mee te doen. Een afwijkende mening mag en wordt zelfs op prijs gesteld! Want hier vindt de echte innovatie voor jouw plan- en besluitvorming plaats. Door deze werkwijze mag je gerust spreken van co-creatie. Plannen worden verrijkt, de uitvoering wordt gemakkelijker. 

Waar kan ik Youmee® voor inzetten?                                                                                         

Youmee is een participatie-app die jouw organisatie kan helpen om leden, inwoners, medewerkers of andere belanghebbenden te betrekken bij plan- en besluitvorming. Met Youmee® ontdek je wat er speelt, geef je deelnemers een kans om gelijkwaardig te participeren en creëer je draagvlak.

Youmee® helpt organisaties grip te krijgen op participatie en zorgt ervoor dat de deelnemers zich gezien en gehoord voelen. Youmee® is bedoelt voor co-creatie, waardoor plannen en beleid inclusiever worden en de uitvoering gemakkelijker gaat. 

Youmee® is niet alleen een onderzoekstool, maar ook een communicatie-instrument. Heel interactief en handig om alle deelnemers in jouw vraagstuk te informeren en up to date te houden over het project. Daarom is Youmee® veel slimmer dan een enquête bijvoorbeeld. Dat is éénrichtingverkeer. Terwijl Youmee® interactief is. 

Hoeveel tijd kost het voor ik ermee aan de slag kan?

Youmee® is een kant-en-klaar instrument. Hierdoor kun je direct met Youmee® werken. Je hoeft de ICT-afdeling niet te betrekken, er zijn geen ingewikkelde koppelingen of veiligheidsaspecten. Je hoeft geen website in te richten en vol te schrijven met algemene informatie.

Je wilt natuurlijk wel een aansprekend profiel presenteren. Hiervoor is het logo van je organisatie en enkele contactgegevens genoeg. Wil je meer informatie kwijt? Dat kun je te alle tijden toevoegen en/of aanpassen. 

Wij geven de beheerder van het account een korte instructie en helpen bij het koppelen van medewerkers als regisseur. Hier gaat het vooral om een aantal keuzes die je kunt maken, waardoor Youmee® het beste voor jouw organisatie werkt. 

Heb jij je participatieplan al klaar liggen? Dan kun je binnen een paar dagen al je eerste participatievraagstuk lanceren!

Waarom zou ik voor een app kiezen?

Wanneer iemand een app op zijn telefoon plaatst, kan hij of zij pushberichten ontvangen. Dat is super handig. Meldingen worden middels een pushbericht aan de deelnemer gestuurd. Het pushbericht wordt zichtbaar als een klein rood bolletje bij het app-icon. Zo weet je direct dat er nieuwe berichten voor je klaar staan. 

Daarnaast kun je vanuit een app alle functionaliteit aanroepen die een telefoon aanbiedt. Zoals bellen, e-mailen en SMS-en. Ook kun je koppelen met andere apps, bijvoorbeeld met de agenda of WhatsApp. Daardoor is een app heel wat anders dan een website. Youmee® is gebouwd voor Android- en iOS-smartphones. Er is nog geen speciaal design gemaakt voor tablets. Voor een tablet adviseren wij dan ook om te werken in Youmee.online.

Als organisatie kun je niet dichterbij mensen komen dan direct in hun telefoon. Want zeg nu zelf, als jij je telefoon thuis vergeet, dan rij je toch ook terug om hem op te halen? 

Is Youmee® geschikt als projectwebsite? 

Nee, Youmee® is geen online projectwebsite. Je hoeft dan ook niet het ICT-team te betrekken, een website te bouwen of na te denken over de AVG. Youmee® is een bestaand systeem, waarin jouw organisatie een eigen account krijgt.

Youmee® biedt hierbij veel flexibiliteit. Zo kun je een onbeperkt aantal regisseurs tegelijkertijd in jouw account laten werken. Een regisseur kan iemand van de communicatieafdeling zijn, maar ook iemand uit jouw wijkteam. Of van het bewonerspanel of de griffie. Bij bedrijven en organisaties kan het bijvoorbeeld iemand van de OR zijn, afhankelijk van jouw behoeften bepaal je dit zelf. De beheerder van het account bepaalt wie aan welk vraagstuk mag werken. Zo kun je allerlei verschillende mensen met Youmee® laten werken binnen jouw organisatie. 

Binnen één account is de afzender dan wel altijd hetzelfde. Wil je vraagstukken uitsturen met een andere afzender, dan heb je een tweede account nodig. 

Youmee® is bedacht vanuit de deelnemers: elke organisatie die vraagstukken wil voorleggen kan gebruik maken van onze app. We noemen het wel eens gekscherend de 'Facebook van de inspraak'. Youmee® is daarbij heel gemakkelijk in gebruik. Net als Whatsapp kun je Youmee® gebruiken als app op je telefoon en ook op je computer of laptop. 

Voor welke organisaties is Youmee® geschikt?

Youmee® kan ideaal ingezet worden door Overheidsinstellingen, Volksvertegenwoordigers, Politieke Partijen, Ondernemings- en Medezeggenschapsraden, Sportbonden, Belangenorganisaties, Waterschappen, Welzijnsorganisaties, Ziekenhuizen, Sportclubs, Onderwijsinstellingen, Verenigingen en VVE's.

Wanneer jij inclusief wilt werken en je leden, medewerkers, klanten of inwoners een stem wilt geven, dan is Youmee® een goed idee. 

Youmee® is het instrument. Maar heb ik niet een heel traject nodig?                     

Youmee® is een instrument dat uitermate geschikt is om in te zetten in een participatietraject. Kun jij dit zelf ontwerpen, dan kun je Youmee® direct inzetten na de training.

Heb je behoefte aan advies en begeleiding, dan kunnen wij vanuit onze expertise, in samenwerking met een aantal procesbegeleiders waar wij mee samenwerken, jouw organisatie begeleiden bij het opzetten van het hele traject. De procesbegeleiders waar wij mee werken, kennen Youmee®. Indien jullie er zelf invulling aan willen geven, kan dat zeker ook. In dat geval kunnen we jullie alsnog van een flink aantal tips en handvatten voorzien. 

We gebruiken al een enquêtetool, waarom dan nog Youmee®?

Goed dat je al bezig bent met inspraak en (mede)zeggenschap! Het kan zijn dat er al bepaalde tooling wordt gebruikt, zoals een online enquête-tool. De functionaliteit van Youmee® kan hier niet mee vergeleken worden. We hebben er een blog over geschreven of bekijk de animatie hier

 • Een enquête is éénrichtingsverkeer, de organisatie stelt de vragen en de deelnemer zit achter zijn computer in zijn eentje de antwoorden te verzinnen.
 • Er is geen interactie tussen de deelnemers onderling. 
 • Een enquête tool biedt vaak geen mogelijkheden om extra informatie mee te sturen, zoals afbeeldingen of documenten. Ook kun je niet tussentijds feedback geven of berichten sturen naar de community. 
 • De organisatie moet alle vragen ineens bedenken en kan hierdoor niet anticiperen op de inbreng van de deelnemers. Hierdoor weten de deelnemers niet wat er van hun inbreng wordt gevonden en is de motivatie om vaker deel te nemen laag. 
 • Omdat alle vragen ineens worden gesteld kost het mogelijk veel tijd om ze te beantwoorden. Hebben jouw deelnemers hier wel tijd voor en zin in? 
 • Deelnemers weten niet wat anderen antwoorden en worden niet geïnspireerd. Hierdoor blijven ze in hun eigen bubbel en komen ze niet op nieuwe ideeën. Er ontstaat geen wederzijds begrip of verbinding. 
 • Je krijgt meestal geen feedback op jouw mening, terwijl in Youmee® mensen jouw inbreng een duimpje kunnen geven. Het is fijn om te zien dat anderen het met je eens zijn en jouw mening waarderen. 
 • Worden de resultaten wel met de deelnemers gedeeld? De betrokkenheid wordt enorm verhoogt als dit wel het geval is. Dit is met Youmee® heel eenvoudig. 
 • In Youmee® zie je in de statistieken hoe de groep over onderwerpen denk en is samengesteld die deelneemt. Transparant, informatief en een stukje gamification. 
 • De resultaten worden in Youmee® transparant en onmiddellijk gedeeld met iedereen die meedoet.
 • Je kunt je mening later nog aanpassen als je dat wilt. 
Wat is het verschil tussen een online platform en Youmee®?

Sta je voor de keuze met welk instrument je wilt gaan werken? En komt ook een online platform ter sprake? De functionaliteit van Youmee® kan hier niet mee vergeleken worden.

We hebben er een uitgebreide blog over geschreven.

Daarin behandelen we de volgende 8 aspecten:

 1. Vanuit wiens perspectief is het instrument bedacht?
 2. Wie praten er mee? (targetingsmogelijkheden)
 3. Interactiviteit en moderatie. 
 4. Anonimiteit en van mening veranderen. 
 5. Synchroon of asynchroon? 
 6. Onderzoek en communicatie. 
 7. Inzetbaarheid en tijdsbeslag. 
 8. Ondersteuning. 
 9. Tarieven.
Wat gebeurt er met de vragen als mijn project is afgelopen?

De vragen en antwoorden in Youmee® blijven altijd zichtbaar. Je kunt je project niet weggooien. Daarvoor hebben we gekozen, omdat het vraagstuk óók van de deelnemers is. Zij hebben betrokkenheid getoond en deelgenomen. En misschien willen ze na een jaar nog wel even kijken wat er ook alweer allemaal was besproken. 

Youmee® is een instrument dat je kunt blijven inzetten. Dat is een van de sterke punten. Wil je tijdens de uitvoering foto's delen? Wil je na 1 jaar of na 5 jaar evalueren? Zodra je nieuwe dialogen aanmaakt en verstuurt aan de doelgroep, ontvangen deelnemers een pushbericht (of e-mail) en gaat het gesprek gewoon weer verder. 

Wij hebben helemaal geen tijd, laat staan het inrichten van zo’n tool

Een veel gehoorde opmerking. We hebben allemaal een hoge werkdruk en dan moet je er ook nog eens een nieuw instrument bij gaan doen! Dat begrijpen wij en daarom is het systeem gemakkelijk en super simpel gemaakt. Weet dat het inrichten van Youmee® niet veel tijd kost.

Graag bieden we jullie de ondersteuning aan die jullie nodig hebben. Wanneer jouw organisatie Youmee® gaat gebruiken, zijn ook wij er alles aan gelegen dat dit proces een succes wordt. Naast de procesbegeleiding die je kunt inschakelen, bieden we ook vanuit Youmee® de nodige support om jullie zo een succesvol participatietraject te laten doorlopen, op de lange termijn!

Zo is er de Youmee® Academie, waarin handige video's zijn opgenomen van de beheeromgeving en uitleg staat over Youmee de app. Ook vind je hier allerlei inspiratiematerialen om je te helpen bij het ontwerpen van je participatietraject, het opzetten van goede vragen en het betrekken van je doelgroep. 

Kan ik hulp krijgen bij het ontwerpen van het participatieplan?

Zeker! Een succesvol participatietraject begint bij het ontwerpen van een goed procesplan. Ook tijdens het proces is het belangrijk voortdurend te beoordelen wat nodig is voor de volgende stap. Heb je hier ondersteuning bij nodig? Dan brengen we je graag in contact met een van onze procesexperts. Youmee® werkt samen met een poule aan ervaren procesbegeleiders, die jou zowel online als offline kunnen bijstaan. 

Kan ik het logo en de huisstijl van mijn organisatie toevoegen?

Uiteraard! Elke organisatie heeft een eigen profiel. Hier kun je het logo kwijt en ook contactgegevens zoals een telefoonnummer, e-mailadres, SMS-nummer en Whatsapp-nummer. Je kunt in dit profiel ook informatie kwijt over je organisatie. De inrichting en teksten bepaal je zelf. Elk vraagstuk dat vanuit jouw account wordt verstuurd krijgt dezelfde profieltekst. Het is dus wel handig om dit vrij generiek te houden. 

Wat kost Youmee®? 

Youmee® is al te gebruiken vanaf € 0,01 per gebruiker per jaar. Dat lees je goed!
Bekijk onze tarieven

Voor elk type organisatie hebben wij een passende tarievenstructuur. Graag stellen we een voor jullie op maat gemaakte offerte op. 

Werpt registratie geen drempel op? 

Het is juist dat registratie een drempel opwerpt. Er zitten echter ook grote voordelen aan:

Voor de organisatie:

 • wanneer iemand zich eenmaal heeft geregistreerd, is hij/zij heel gemakkelijk opnieuw bereikbaar met een pushbericht. 
 • doordat je mensen via pushberichten kunt bereiken hoef je na verloop van tijd minder moeite, tijd en geld te steken in de marketing rondom een project. Deze tijd, geld en moeite kun je dan besteden aan andere dingen. 
 • omdat mensen hun postcode moeten opgeven kun je heel gericht vraagstukken uitzetten, waardoor de kans dat jan en alleman mee gaat praten die er eigenlijk niets mee te maken heeft veel kleiner is.
 • de postcode biedt dus voordelen bij het targeten van de juiste doelgroep, maar ook kunnen wij hierdoor een kaartje tonen in de statistieken. Je ziet dan waar er mensen meedoen (en waar niet) en kunt hierdoor de juiste actie ondernemen voor meer betrokkenheid in wijken waar dit nodig is. 
 • omdat je communities kunt maken kun je heel gericht onderwerpen aanmaken en hierbij doelgroepen betrekken. Denk aan een onderwerp als ‘verkeer en vervoer’, 'energietransitie' of ‘cultuur’. Je kunt interne (besloten) en externe (openbare) communities maken.

Wij hebben medio 2023 besloten om het registreren te vereenvoudigen. Binnenkort kun je registreren met alleen je gebruikersnaam, e-mailadres, postcode en geboortejaar. Wij laten het dan over aan de deelnemer of hij/zij het profiel verder aan wil vullen. Hiermee wordt de drempel voor deelname nog lager.

Aan de andere kant zijn wij bezig met het toevoegen van een ID-check. Dan kunnen alleen mensen deelnemen waarvan de identiteit vaststaat. Handig wanneer het er écht toe doet, bijvoorbeeld als je de mensen de volledige regie wilt geven. 

Voor de deelnemer:

 • door te registreren ben je voor meerdere organisaties bereikbaar op je postcode en mis je geen belangrijke inspreekonderwerpen meer. Zo kun je bijvoorbeeld zowel door de gemeente als door de jongerenraad of adviesraad worden aangeschreven en vraagstukken ontvangen.
 • door te registreren kun je precies zien aan welke vraagstukken je hebt meegedaan en is jouw mening gemakkelijk op te zoeken en/of aan te passen.

In de toekomst gaan wij deelnemers meer data aanbieden. Je kunt je voorstellen dat Youmee® op basis van de antwoorden een stemadvies kan uitbrengen als je deze data koppelt aan het stemgedrag in de raad. Een advies op basis van daadwerkelijk stemgedrag en niet op basis van een verkiezingsprogramma. Dan is het nog relevanter om mee te doen. 

Hoe zit het met privacy en de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht werd. Youmee® voldoet aan alle gestelde eisen in deze wet. Bovendien is het goed om te weten dat de gegevens die wij uitvragen bij registratie volstrekt onvoldoende zijn om te achterhalen om wie het gaat. Lees onze privacyverklaring

Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om de hosting van onze software te plaatsen bij de datacentres van Antagonist in Nederland. Dit bedrijf staat in de lijsten van MT1000 en Emerce 100 van beste e-businessbedrijven en hostingproviders. 

Anonimiteitswaarborg 
Wanneer je deelneemt aan vraagstukken in Youmee® zijn jouw gegevens niet zichtbaar voor andere deelnemers. Jouw antwoorden zijn volledig anoniem en niet terug te herleiden naar jou als individu. We gebruiken jouw informatie alleen voor het weergeven van de statistieken. Hierdoor kun jij zelf ook in de app zien hoe de deelnemende groep is samengesteld. Youmee® geeft jouw gegevens niet aan derden en daarom is er geen sprake van mogelijke tracking op andere platformen. Ook tref je geen advertenties aan in Youmee®. Wij kunnen dit doen omdat de organisatie die het vraagstuk aan jou voorlegt betaalt voor onze diensten. 

Van wie is de data en waar wordt dit gehost?
Antagonist

Youmee® gelooft dat transparantie een belangrijk onderdeel is voor vertrouwen. De data die in Youmee® wordt verzameld is daarom zowel van de organisatie als de deelnemers. Vraagstukken en dialogen blijven na lancering toegankelijk en kunnen niet worden verwijderd door de organisatie. Je kunt dus ook jaren later dit vraagstuk nog terugvinden en bekijken.

Als organisatie kun je de opgehaalde data downloaden als CSV-bestand, zowel voor het gehele vraagstuk als per dialoog. Youmee® doet verder niets met de data, tenzij onze hulp in wordt geroepen om de data te helpen duiden. 

Wij hebben ervoor gekozen om de hosting van onze software te plaatsen bij de datacentres van Antagonist. Deze Nederlandse hostingpartij is 99,9% van de tijd uptime en volgens eigen zeggen 100% groen

Is Youmee® Open Source-software?

Nee, Youmee® is geen Open Source-software. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. Laten we eens kijken waarom organisaties kiezen voor Open Source-software:

 1. Men wil niet afhankelijk zijn van één leverancier en denkt gemakkelijk over te kunnen stappen als er onenigheid ontstaat;
 2. Men denkt dat Open Source-software goedkoper is, omdat je geen licentiekosten betaalt;
 3. Men denkt dat er sneller ontwikkeld kan worden omdat er overal in de wereld software wordt ontwikkeld en dit eenvoudig toegevoegd kan worden zonder hoge ontwikkelkosten;
 4. Men denkt dat het veiliger is, omdat je de broncode van de applicatie kunt auditten om de beveiliging te controleren.
 5. Men denkt dat de besluitvorming transparanter is en er meer mensen betrokken zullen worden omdat de code openbaar is.

Dit zijn inderdaad wel zaken om over na te denken. Er zijn echter vele wegen die naar Rome leiden als het gaat om afhankelijkheid en security.

Open Source kent ook zijn nadelen.

 • In theorie kun je Open Source-software altijd blijven gebruiken. Maar in de praktijk ben je toch afhankelijk van het ontwikkelteam die de software heeft gemaakt. Wanneer je overstapt naar een nieuwe leverancier en de developers niet weten hoe iets is gestructureerd en opgebouwd, kost het ontzettend veel tijd (en geld) om dit uit te vinden. Dan kun je soms beter opnieuw beginnen. 
 • Iedereen heeft inzage in de broncode, is dat wel zo veilig? Hackers kunnen vrijelijk over de software beschikken en op zoek gaan naar de zwakke plekken. Dit betekent dat er heel veel tijd gaat zitten in beveiliging en minder tijd kan worden gestoken in de functionaliteit waar het om begonnen was.
 • Bij Open Source-software heb je als gebruiker geen plichten, maar ook geen rechten. Wie spreek je aan als de software niet aan jouw verwachtingen voldoet? 
 • Als iets gratis lijkt, is dit vaak toch niet het geval. Je betaalt dan meestal met je privacy. Denk maar aan de zoekmachine van Google. 
 • Het is onjuist om te denken dat je transparanter werkt en hierdoor gemakkelijker meer mensen betrekt, alleen omdat de code van de software van het systeem (deels) openbaar toegankelijk is op Github (zoals sommige mensen van andere platforms zeggen). 

Redenen waarom Youmee® gekozen heeft voor software die we zelf ontwikkelen: 

 • prestaties; zoals snelheid en schone code
 • flexibiliteit; we ontwikkelen zelf en bouwen wat onze klanten en gebruikers nodig hebben
 • veiligheid; o.a. de koppelingen tussen de systemen en database
 • hergebruik van eerder zelf ontwikkelde software om kosten te drukken
 • compatibiliteit en controle met andere systemen
 • internationalisering
 • wettelijke naleving
 • bruikbaarheid voor eindgebruikers 

Transparantie is voor Youmee® heel belangrijk, maar wel op gebruikersniveau. Alle vragen die worden gesteld vanuit de organisatie, alle documenten, links en bijlagen, plus alle antwoorden van deelnemers die daarbij horen, zijn toegankelijk voor iedereen die toegang heeft gekregen tot het vraagstuk. Soms is dat een besloten groep, soms openbaar lokaal, regionaal of doet heel Nederland mee. Youmee® bewaard deze data en maakt hier een dossier van. Zo kun je ook na afloop van het vraagstuk alle dialogen en resultaten te alle tijden inzien. 

Heb je nog vragen hierover? We brengen je graag met onze software engineers in contact om op een technisch dieper level met elkaar van gedachten te wisselen. Bel 038 20 22 350 om een afspraak in te plannen. 

Mijn vraag staat er niet bij...

Excuses dat we jouw vraag nog niet hebben opgenomen. Maar je kunt ons altijd bellen! Je kunt ons kantoor bereiken via 038 - 20 22 350 en tevens is het mogelijk om een afspraak in te plannen (20 min. - of langer indien nodig) met een van de Youmee® product experts. 

Vragen van deelnemers over de app 

Hoe werkt Youmee®?                                                                                                                      
Youmme devices vrij zonder schaduw

Youmee® is een app voor inspraak en medezeggenschap. Youmee® is verkrijgbaar als native app in de Appstore en Playstore. Je kunt ook in je browser naar Youmee.online.

Organisaties gebruiken Youmee® om met jou van gedachten te wisselen en ruggespraak te organiseren. Ze willen graag dat jij meedenkt, om een zo goed mogelijk plan te maken waar zoveel mogelijk mensen blij mee zijn en achter kunnen staan.

In Youmee® worden vraagstukken geplaatst waarover jij je mening mag geven. De vraagstukken kunnen van allerlei organisaties komen. Van je gemeente, je sportclub, je werkgever, de OR, enz. Jij bepaalt zelf of je antwoord geeft. Antwoord geven doe je helemaal anoniem en niet tot jou herleidbaar. Zelfs Youmee® weet dit niet!

Meestal krijg je een paar vragen per keer, 3-5 vragen bijvoorbeeld. Je krijgt een bepaalde periode de tijd om antwoord te geven. Dat kan een paar dagen zijn, maar ook een paar weken of maanden. Wanneer de tijd bijna afloopt helpt Youmee® jou te herinneren om antwoord te geven. Zodat jouw mening gehoord wordt bij belangrijke onderwerpen. 

Voordat je Youmee® kunt gebruiken moet je een account aanmaken. Hiermee kan Youmee® jouw antwoorden bewaren en zorgt Youmee® ervoor dat je de juiste vraagstukken krijgt te zien. 

Deelnemen aan een vraagstuk kan door een QR-code te scannen of een toegangscode in te typen in de app. Ook kan iemand die jouw e-mailadres heeft (bijvoorbeeld je werkgever), je toevoegen aan een community of vraagstuk door dit te uploaden in het systeem. Je wordt dan uitgenodigd in een besloten groep. 

Waarom moet ik mij registreren?

Youmee® heeft een account nodig om jouw reacties op te slaan, waardoor je ze later weer terug kunt lezen. Ook kan Youmee® zo bepalen welke vraagstukken voor jou bestemd zijn.

Youmee® vraagt bij registratie om je (gebruikers)naam, e-mailadres, postcode en geboortejaar. Optioneel kun je in je profiel ook je gezinssamenstelling en sekse aangeven.

Je e-mailadres en naam gebruiken we als we je een e-mail willen sturen, bijvoorbeeld als jij je wachtwoord bent vergeten. Je postcode gebruiken we om op de kaart te tonen in welke postcodegebieden deelnemers wonen. Youmee® toont dit met getallen. Jouw geboortejaar, gezinssamenstelling en sekse tonen we geanonimiseerd in de statistieken en zo kun je zien hoe de groep is samengesteld die meedoet aan het vraagstuk.

Jouw antwoorden in Youmee® zijn anoniem en niet gekoppeld of herleidbaar naar jouw persoonlijke gegevens. Anderen weten niet of jij deelneemt of niet. Jij bent de enige die jouw eigen gegevens kan bekijken en aanpassen in je profiel. Zelfs Youmee® weet niet van wie antwoorden komen, dit wordt niet getraceerd of vastgelegd. 

Ik heb een privé-adres en een zakelijk adres?

Youmee® biedt de mogelijk om binnen één account pushberichten te ontvangen voor zowel je privé- als je zakelijke adres. Zo blijf je op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen die voor jou thuis of op kantoor belangrijk zijn. 

Wat is het Youmee® duimpjes-systeem?

Als jij je mening hebt opgeslagen is deze meteen voor anderen zichtbaar. Zijn ze het met je eens dan kunnen ze jouw toelichting een 'duimpje' geven. Hiermee geven ze aan dat ze jouw mening onderschrijven. Belangrijke thema's komen zo boven drijven.

Zit er reclame of advertenties in het systeem? 

Nee, Youmee® is reclamevrij en je wordt niet getraceerd voor marketingdoeleinden of irritante retargeting campagnes. Youmee® kan dit doen omdat de organisaties die Youmee® gebruiken hiervoor betalen. 

De vragen en antwoorden in Youmee® blijven altijd zichtbaar. Je kunt je project niet weggooien. Daarvoor hebben we gekozen, omdat het vraagstuk óók van de deelnemers is. Zij hebben betrokkenheid getoond en deelgenomen. En misschien willen ze na een jaar nog wel even kijken wat er ook alweer allemaal was besproken. 

Youmee® is een instrument dat je kunt blijven inzetten. Dat is een van de sterke punten. Wil je tijdens de uitvoering foto's delen? Wil je na 1 jaar of na 5 jaar evalueren? Zodra je nieuwe dialogen aanmaakt en verstuurt aan de doelgroep, ontvangen deelnemers een pushbericht (of e-mail) en gaat het gesprek gewoon weer verder. 

Is de app gratis?

De app is gratis te downloaden en te gebruiken voor alle deelnemers. 

Mijn vraag staat er niet bij...

Excuses dat we jouw vraag nog niet hebben opgenomen. Maar je kunt ons altijd mailen of bellen! Je kunt ons kantoor bereiken via 038 - 20 22 350 of stuur een e-mail.

Vragen van procesbegeleiders

Ik ben procesbegeleider. Kan ik Youmee® inzetten bij mijn opdrachtgevers?               

Jazeker, graag zelfs! Youmee® werkt graag samen met participatie-experts zoals stedenbouwkundigen en experts in Deep Democracy, gespreksbegeleiders en procesontwerpers. Voor ons is een goed participatieproces van groot belang. Jij bent daarin een zeer gewenste samenwerkingspartner. Wanneer je met ons gaat samenwerken krijg je van Youmee® dan ook een riante kick-back fee. 

Wat is een kickback fee?

Wij geven procesbegeleiders die Youmee® inzetten bij hun klanten een kickback fee. Van het bedrag dat jouw klant betaalt om Youmee® in te zetten krijg jij van ons een deel. Dat kunnen wij doen omdat procesbegeleiders veel minder begeleiding nodig hebben, ze zijn al participatie-expert! Bovendien voegen wij jou graag toe aan onze pool van specialisten, om je te kunnen tippen zodra er een leuke opdracht bij ons binnen komt. Win-win, dat is hoe wij graag samenwerken!

Aan Youmee® wordt voortdurend doorontwikkeld. Wat heb jij als procesexpert nodig? We gaan graag met jou in gesprek om Youmee® nog beter te maken!

Mijn vraag staat er niet bij...

Excuses dat we jouw vraag nog niet hebben opgenomen. Maar je kunt ons altijd bellen! Je kunt ons kantoor bereiken via 038 - 20 22 350 en tevens is het mogelijk om een afspraak in te plannen (20 min. - of langer indien nodig) met een van de Youmee® product experts. 

Inspiratie in je mailbox

We delen waardevolle kennis over participatie en medezeggenschap

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online