Youmee in de gemeenteraad

Youmee is een visie en werkwijze om onze democratie te versterken,
waarbij gelijkwaardigheid en inclusiviteit voorop staan.

Youmee maakt gebruik van een app, waarin de kennis van Deep Democracy, Forward Thinking en Emotional Understanding is toegepast. De werking hiervan ervaar je goed wanneer de app op de juiste wijze is ingericht. Youmee kan in de gemeenteraad zelf worden ingezet, bijvoorbeeld om te onderzoeken aan welke gemeenschappelijke doelen de raad de komende jaren wil werken. Met de app kun je ook contact leggen met de samenleving om te luisteren en te verbinden. Hieronder geven we een paar voorbeelden hoe dit in de praktijk werkt. 

Wil je als raad zelf de regie pakken en bepalen aan welke speerpunten je wilt werken de komende jaren? Youmee helpt om argumenten uit te wisselen, verschillen te overbruggen en focus aan te brengen. 

1. Maak je eigen raadsagenda

Een gemeenteraad bestaat uit verschillende partijen met elk hun eigen partijprogramma. Tijdens de verkiezingen worden de verschillen extra uitvergroot. Maar wanneer de verkiezingen voorbij zijn, moet je met elkaar samenwerken als je iets wilt bereiken. In de praktijk blijkt vaak dat er zoveel voorstellen vanuit het college op de gemeenteraad afkomen, dat je al snel verzand in reactiviteit. Je komt niet toe aan een eigen raadsagenda en dat is jammer.

Met Youmee kun je zonder druk, anoniem en onafhankelijk, uitzoeken welke onderwerpen je belangrijk vindt en waar je als raad prioriteiten aan wilt geven de komende jaren. Geen ellenlange debatten, maar uitwisseling van argumenten. Waardoor keuzes gemaakt kunnen worden op basis van de inhoud. 

De gemeenteraad ervaart hoe Youmee werkt en beslist hierna of ze het systeem ook in wil zetten als communicatiemiddel met bewoners. 

2. Communiceer laagdrempelig met bewoners, ondernemers en organisaties

Met Youmee kun je eenvoudig en laagdrempelig communiceren met de samenleving.
Onze app werkt hierbij anders dan een website. Wanneer je bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad in de app deelt, krijgen bewoners een 'ping' en worden ze actief geattendeerd op de vergadering. Deel ook de link naar de live stream van de vergadering en herinner mensen op tijd om te kijken. Youmee kan deze acties automatiseren (met het BIS of een ander systeem), waardoor het geen extra tijd kost. Elk vraagstuk dat wordt gelanceerd, wordt actief onder de aandacht gebracht en krijgt veel meer aandacht dan bij publiceren op de website alleen. Daarom creëert een app meer betrokkenheid dan een website. 

Youmee is bedoelt om gezamenlijk vraagstukken te onderzoeken.
Je kunt met de samenleving brainstormen, ideeën ophalen of keuzes voorleggen. Als je wilt kun je gebruikers zelfs laten stemmen. Daarbij kunnen deelnemers een toelichting op hun keuze geven, waardoor inzichtelijk wordt wat ze echt belangrijk vinden. Maak gebruik van de collectieve intelligentie en ervaringsdeskundigheid in jouw gemeente en ontvang nieuwe kennis en perspectieven van bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 

Youmee is anders dan een enquête.
Youmee verstuurt maar 1 vraag per keer. Daardoor kost beantwoording niet veel tijd en maken we complexe vraagstukken behapbaar. We onderzoeken met kleine stapjes een probleem of uitdaging vanuit verschillende invalshoeken. Mensen hebben rustig de tijd om over hun antwoord na te denken. Je ziet ook wat anderen ervan vinden en komt daardoor zelf op nieuwe ideeën. Meningen van anderen kun je 'opplussen' (een duimpje geven), waardoor je ziet voor welke ideeën draagvlak ontstaat.

Youmee is geen negatieve discussietool.
Vaak worden online gesprekken 'gekaapt' en reageren een paar mensen negatief op elkaar. Anderen hebben dan niet meer zo'n zin om mee te doen. In Youmee krijg je 1 vraag per keer en mag je maar 1x antwoorden. Je kunt niet met elkaar in discussie. Door de werkwijze van 'forward thinking' nodigen we mensen uit actief mee te denken. Tijdens de pilots met het prototype van Youmee in Zoetermeer en Den Haag (lees het interview hierover met Eljo de Galan) hebben we ervaren dat dit heel goed werkt en er vooral waardevolle inbreng wordt gedeeld. 

Youmee is interactief en transparant.
Je kunt alle benodigde informatie en kennis delen in de vorm van tekst, documenten, afbeeldingen, links naar websites, video etc. Wanneer je ziet dat er extra informatie nodig is verstuur je eenvoudig een berichtje, al dan niet met bijlage. Ping!

Bepaal wie er meepraten in het vraagstuk.
Je kunt Youmee gebruiken in besloten groepen en openbare groepen. Met een QR-code geef je mensen toegang tot de community. Je kunt een community aanmaken voor speciale onderwerpen, zoals 'jongerenbeleid' of 'de energietransitie'. Dan doen alleen die mensen mee die dit een interessant onderwerp vinden en graag een bijdrage leveren. Het is ook mogelijk om handmatig adressenlijsten of losse adressen toe te voegen aan de community. Tot slot kun je Youmee gebruiken op basis van de postcodegebieden in jouw gemeente en iedereen de kans geven om mee te praten in het postcodegebied dat je gekozen hebt. 

Youmee inrichten is eenvoudig en kost niet veel tijd.
Tijd dat is iets waar we vaak tekort aan hebben! Daarom hebben we de beheeromgeving KISS ingericht (Keep It Smart & Simpel). Wanneer je weet wat je wilt voorleggen heb je het vraagstuk razendsnel gelanceerd. Ook feedback geven is zo gepiept.

Wat wel tijd kost is een goede voorbereiding: welk vraagstuk leggen we voor, wie gaan we betrekken, het verzamelen van afbeeldingen en documenten en de marketingstrategie om de doelgroep te activeren. Wij adviseren om niet alles tegelijk te willen doen. Begin gewoon met een onderwerp waarvan je weet dat het leeft in de samenleving. Start met één onderwerp goed, om samen al doende te leren door te doen. 

Wat zou er veranderen als je de samenleving laagdrempelig kunt betrekken bij de plan- en besluitvorming in de raad?

Raadszaal-Zwolle-lancering-prototype-Youmee
Vraagstukken
Youmee-lancering-griffiers2
youmee-statistieken

Training

Voordat je met Youmee aan de slag gaat geven wij een training, liefst met meerdere personen uit de organisatie. De training voor gemeenteraden, fracties en politieke partijen bestaat uit één dag, op locatie in Zwolle. In de ochtend onderzoeken we wat jullie willen bereiken en wat hier voor nodig is. De middag gebruiken we om met Youmee aan de slag te gaan en het eerste vraagstuk te ontwerpen. 

In deze interactieve training onderzoeken we o.a.:

  • Voorbereiding: wat verwachten we van participatie? Welke groepen willen we betrekken en hoe gaan we dat organiseren? Wie wordt de regisseur? Hoe laten we de onderwerpen in de raad aansluiten bij de leefwereld van de bewoners? Welke tone of voice is hiervoor nodig? 
  • Deep Democracy/forward thinking/emotional understanding: we behandelen in hoofdlijnen de verschillende wetenschappelijke zienswijzen en bespreken: waarom is dit belangrijk? Hoe maakt Youmee hier gebruik van en wat kun jij zelf doen?
  • Verwachtingen management: teleurstelling wordt vaak veroorzaakt door verwachtingen die niet uitkomen. Vooral in gesprek met de samenleving wil je dit voorkomen. Het managen van de verwachtingen is daarom een belangrijk onderdeel van de training.
  • Procesdesign: hoe richten we het participatieproces in? Welke instrumenten passen daarbij? Hoe combineren we offline en online? Hoe betrekken we zoveel mogelijk mensen?
  • Ontwerpen van het eerste vraagstuk: samen ontwikkelen we het eerste vraagstuk en plaatsen dit in de beheeromgeving. Het kan gelanceerd worden op het moment dat we er klaar voor zijn. 
  • Interactie/feedback: betrokkenheid ontstaat pas als er sprake is van wederkerigheid. Op welke wijze geven we feedback? Hoe vaak? Wie is verantwoordelijk?

Na de training is Youmee direct inzetbaar.
Gezamenlijk bepalen we de vervolgstappen. Zo kunnen we momenten voor intervisie afspreken. Ook is het mogelijk om een begeleidingstraject af te spreken, waarbij onze experts gedurende een afgesproken periode meekijken, meedenken en/of vervolgsessies plannen om een goede start te garanderen. 

Tarieven

Wil je gaan werken met Youmee dan kan dat op basis van een jaarabonnement. Je kunt kiezen uit een abonnement voor besloten groepen (Intern) of openbare groepen. Er kunnen voortdurend nieuwe leden aan de community worden toegevoegd bij zowel een besloten groep als een openbare groep. 

Intern

€ 20 per persoon per jaar

vanaf 50 personen
______________________

voor gemeenteraden en burgerleden, politieke partijen, bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties, verenigingen

• op basis van een adressenbestand
• onbeperkt aantal vraagstukken
• onbeperkt aantal dialogen
• staffeltarief bij hogere aantallen

Openbaar start

€ 4.200 per jaar

betrek tot 100.000 inwoners
______________________

voor gemeenteraden, fracties, politieke partijen, overheden

• op basis van postcode, QR-code
of een adressenbestand voor openbare en besloten vraagstukken
• standaard 3 regisseurs
• onbeperkt aantal vraagstukken
• onbeperkt aantal dialogen

Openbaar midi

€ 6.000 per jaar

betrek tot 250.000 inwoners
______________________

voor gemeenteraden, fracties, politieke partijen, overheden

• op basis van postcode, QR-code
of een adressenbestand voor openbare en besloten vraagstukken
• standaard 3 regisseurs
• onbeperkt aantal vraagstukken
• onbeperkt aantal dialogen

Openbaar large

€ 9.000 per jaar

betrek tot 500.000 inwoners
______________________

voor overheden en gemeenteraden

• op basis van postcode of QR
én op basis van adressenbestanden
• standaard 5 regisseurs
• onbeperkt aantal vraagstukken
• onbeperkt aantal dialogen


Online training

€ 397 per persoon

vanaf 1 persoon
______________________

3 online modules in je eigen tempo

• Module 1: Verwachtingen
• Module 2: De Youmee-methode
• Module 3: Doelgroepen

Live praktijkdag

€ 497 p.p. incl lunch

vanaf 4 personen
______________________

Op deze dag kom je naar onze trainingslocatie in Zwolle en gaan we praktisch aan de slag. We bespreken jouw persoonlijke situatie en ontwerpen gezamenlijk het eerste vraagstuk in de beheeromgeving. Uiteraard komen onderwerpen als doelgroep, interactie, feedback en evaluatie aan bod. 

Deelnemers
Od205-expert-omgevingsvisies
Goodybags
Youmee-crew
Glaswerk
Overleg
In gesprek
GSM

Ideeën ophalen, wijsheid benutten, anders beslissen

Youmee is een instrument om te luisteren

Youmee is bedoelt om te luisteren en de wijsheid in de groep op te halen. Mensen geven hun mening anoniem, daardoor kun je veilig een afwijkende mening hebben. Feedback geven is eenvoudig. Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie, Youmee is 100% transparant.

Youmee is een instrument om te verbinden

In Youmee ontstaan geen bubbels van gelijkgestemden, maar kom je op een speelse wijze in contact met andere opinies. Niemand vraagt jou om van mening te veranderen. Met de inzichten uit de groep maken we betere plannen en vergroten we het draagvlak voor de uitvoering.

Youmee is een instrument om samen te beslissen

Youmee geeft helder weer wie er over het vraagstuk beslist en organiseert alles wat belangrijk is: documenten, foto's, illustraties en video. Haal ideeën op en bepaal met elkaar de juiste richting op een positieve manier. De statistieken in Youmee geven alleen geanonimiseerde data weer. 

Missie

De missie van Youmee is dat mensen zich weer gezien en gehoord voelen. Dat hun mening er mag zijn én ertoe doet. Hierbij betrekken wij zoveel mogelijk mensen in de samenleving, van jong tot oud. 

We ontwikkelen en verrijken in samenspraak plannen en nemen besluiten op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij streven hiermee naar meer verbinding, meer sociale samenhang en een inclusieve samenleving.

Visie

In bedrijven, organisaties, scholen, verenigingen en onze leefomgeving worden wij voortdurend geconfronteerd met complexe opgaven die om een oplossing vragen. We gebruiken de wijsheid van de groep voor het verrijken van plannen en werken toe naar een breder gedragen besluit. Dit noemen wij de Youmee-methode, waarbij zoveel mogelijk mensen laagdrempelig worden betrokken bij de inrichting van onze samenleving.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief op je eigen e-mailadres ontvangen? Schrijf je dan in voor onze inspiratiemails met het formulier hiernaast. Afmelden kan gemakkelijk onderaan elke e-mail. 

Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief

Kies de optie die het beste bij je past
Raadslid*
Politieke partij*
Griffier*

Centraal in Youmee staat het deliberatieve karakter. Hiermee wordt polarisatie vermeden en worden mensen onbewust geïnspireerd tot nieuwe inzichten en anders denken.

Youmee-logo

038 - 20 22 350

welkom@youmee.nl

Volg ons op Facebook, Twitter of Linkedin!