Youmee® in de gemeenteraad

Youmee® is een procesgestuurde werkwijze om onze democratie te versterken,
waarbij gelijkwaardigheid en inclusiviteit voorop staan.

Youmee® maakt gebruik van een app, waarin de kennis van Deep Democracy, Forward Thinking en Emotional Understanding is toegepast. De werking hiervan ervaar je goed wanneer de app op de juiste wijze is ingericht. Youmee® kan in de gemeenteraad zelf worden ingezet, bijvoorbeeld om te onderzoeken aan welke gemeenschappelijke doelen de raad de komende jaren wil werken. Met de app kun je ook contact leggen met de samenleving om te luisteren en te verbinden. Hieronder geven we een paar voorbeelden hoe dit in de praktijk werkt. 

Wil je als raad zelf de regie pakken en bepalen aan welke speerpunten je wilt werken de komende jaren? Youmee® helpt om argumenten uit te wisselen, verschillen te overbruggen en focus aan te brengen. 

1. Maak je eigen raadsagenda

Een gemeenteraad bestaat uit verschillende partijen met elk hun eigen partijprogramma. Tijdens de verkiezingen worden de verschillen extra uitvergroot. Maar wanneer de verkiezingen voorbij zijn, moet je met elkaar samenwerken als je iets wilt bereiken. In de praktijk blijkt vaak dat er zoveel voorstellen vanuit het college op de gemeenteraad afkomen, dat je al snel verzand in reactiviteit. Je komt niet toe aan een eigen raadsagenda en dat is jammer.

Met Youmee® kun je zonder druk, anoniem en onafhankelijk, uitzoeken welke onderwerpen je als gemeenteraad belangrijk vindt en waar je prioriteiten aan wilt geven de komende jaren. Geen ellenlange debatten, maar uitwisseling van argumenten. Waardoor keuzes gemaakt kunnen worden op basis van de inhoud. 

De gemeenteraad ervaart hoe Youmee® werkt en beslist hierna of ze het systeem ook in wil zetten als communicatiemiddel met bewoners. 

2. Communiceer laagdrempelig met bewoners, ondernemers en organisaties

Met Youmee® kun je eenvoudig en laagdrempelig communiceren met de samenleving.
Onze app werkt hierbij anders dan een website. Wanneer je bijvoorbeeld de agenda van de gemeenteraad in de app deelt, krijgen bewoners een 'ping' en worden ze actief geattendeerd op de vergadering. Deel ook de link naar de live stream van de vergadering en herinner mensen op tijd om te kijken. Youmee® kan deze acties automatiseren (met het BIS of een ander systeem), waardoor het geen extra tijd kost. Elk vraagstuk dat wordt gelanceerd, wordt actief onder de aandacht gebracht en krijgt veel meer aandacht dan bij publiceren op de website alleen. Daarom creëert een app meer betrokkenheid en maakt het waardvol voor de gebruiker. 

Youmee® is bedoelt om gezamenlijk vraagstukken te onderzoeken.
Je kunt met de samenleving brainstormen, ideeën ophalen of keuzes voorleggen. Als je wilt kun je gebruikers ook laten stemmen. Daarbij kunnen deelnemers een toelichting op hun keuze geven, waardoor inzichtelijk wordt wat ze echt belangrijk vinden. Maak gebruik van de collectieve intelligentie en ervaringsdeskundigheid in jouw gemeente en ontvang nieuwe kennis en perspectieven van bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 

Youmee® is anders dan een enquête.
Youmee® verstuurt maar enkele vragen per keer. Daardoor kost beantwoording niet veel tijd en maken we complexe vraagstukken behapbaar. We onderzoeken met kleine stapjes een probleem of uitdaging vanuit verschillende invalshoeken. Wat zijn voordelen als we iets doen, wat zijn de nadelen? Mensen hebben rustig de tijd om over hun antwoord na te denken. Je ziet ook wat anderen ervan vinden en komt daardoor zelf op nieuwe ideeën. Meningen van anderen kun je 'opplussen' (een duimpje geven), waardoor je ziet voor welke ideeën draagvlak ontstaat.

Youmee® is geen negatieve discussietool.
Vaak worden online gesprekken 'gekaapt' en reageren een paar mensen negatief op elkaar. Anderen hebben dan niet meer zo'n zin om mee te doen. In Youmee® krijg je maar enkele vragen per keer en mag je per vraag maar 1x antwoorden. Je kunt niet met elkaar in discussie. Door de werkwijze van 'forward thinking' nodigen we mensen uit actief mee te denken. Tijdens de pilots in Zoetermeer en Den Haag (lees het interview hierover met Eljo de Galan) hebben we ervaren dat dit heel goed werkt en er vooral waardevolle inbreng wordt gedeeld. 

Youmee® is interactief en transparant.
Je kunt alle benodigde informatie en kennis delen in de vorm van tekst, documenten, afbeeldingen, links naar websites, video etc. Youmee® maakt hier een dossier van bij het vraagstuk, waar je altijd bij kunt. Handig op één plek. Wanneer je ziet dat er extra informatie nodig is verstuur je eenvoudig een berichtje, al dan niet met bijlage. Ping!

Bepaal wie er meepraten in het vraagstuk.
Je kunt Youmee® gebruiken in besloten groepen en openbare groepen. Met een QR-code geef je mensen toegang tot de community. Je kunt een community aanmaken voor speciale onderwerpen, zoals 'jongerenbeleid' of 'de energietransitie'. Dan doen alleen die mensen mee die dit een interessant onderwerp vinden en graag een bijdrage leveren. Het is ook mogelijk om handmatig adressenlijsten of losse adressen toe te voegen aan de community. Tot slot kun je Youmee® gebruiken op basis van de postcodegebieden in jouw gemeente en iedereen de kans geven om mee te praten in het postcodegebied dat je gekozen hebt. 

Youmee® inrichten is eenvoudig en kost niet veel tijd.
Tijd dat is iets waar we vaak tekort aan hebben! Daarom hebben we de beheeromgeving KISS ingericht (Keep It Smart & Simpel). Wanneer je weet wat je wilt voorleggen heb je het vraagstuk razendsnel gelanceerd. Ook feedback geven is zo gepiept.

Wat wel tijd kost is een goede voorbereiding: wat is het doel van de participatie, welk vraagstuk leggen we voor, wie gaan we betrekken, het verzamelen van afbeeldingen en documenten en de marketingstrategie om de doelgroep te activeren. Wij adviseren om niet alles tegelijk te willen doen. Begin gewoon met een onderwerp waarvan je weet dat het leeft in de samenleving. Start met één onderwerp goed doe ervaring op voor het volgende vraagstuk. 

Wat zou er veranderen als je de samenleving laagdrempelig kunt betrekken bij de plan- en besluitvorming in de raad?

Raadszaal-Zwolle-lancering-prototype-Youmee
Vraagstukken
Youmee-lancering-griffiers2
youmee-statistieken

Training

Voordat je met Youmee® aan de slag gaat geven wij een training, liefst met meerdere personen uit de organisatie. De training voor gemeenteraden, fracties en politieke partijen bestaat uit één dag op locatie in Zwolle. In de ochtend onderzoeken we wat jullie willen bereiken en wat hier voor nodig is. De middag gebruiken we om met Youmee® aan de slag te gaan en het eerste vraagstuk te ontwerpen. 

In deze interactieve training onderzoeken we o.a.:

  • Voorbereiding: wat verwachten we van participatie? Welke groepen willen we betrekken en hoe gaan we dat organiseren? Wie wordt de regisseur? Hoe laten we de onderwerpen in de raad aansluiten bij de leefwereld van de bewoners? Welke tone of voice is hiervoor nodig? 
  • Deep Democracy/forward thinking/emotional understanding: we behandelen in hoofdlijnen deze methodes waarop Youmee® gebaseerd is en bespreken: waarom is dit belangrijk? Hoe maakt Youmee® hier gebruik van en hoe zet jij dit zelf in bij je vraagstukken?
  • Verwachtingen management: teleurstelling wordt vaak veroorzaakt door verwachtingen die niet uitkomen. Vooral in gesprek met de samenleving wil je dit voorkomen. Het managen van de verwachtingen is daarom een belangrijk onderdeel van de training.
  • Procesdesign: hoe richten we het participatieproces in? Welke instrumenten passen daarbij? Hoe combineren we offline en online? Hoe betrekken we zoveel mogelijk mensen?
  • Ontwerpen van het eerste vraagstuk: samen ontwikkelen we het eerste vraagstuk en plaatsen dit in de beheeromgeving. Het kan gelanceerd worden op het moment dat je er klaar voor bent. 
  • Interactie/feedback: betrokkenheid ontstaat pas als er sprake is van wederkerigheid. Op welke wijze geven we feedback? Hoe vaak? Wie is verantwoordelijk?

Na de training is Youmee® direct inzetbaar.
Gezamenlijk bepalen we de vervolgstappen. Zo kunnen we momenten voor intervisie afspreken. Ook is het mogelijk om een begeleidingstraject af te spreken, waarbij onze experts gedurende een afgesproken periode meekijken, meedenken en/of vervolgsessies plannen om een goede start te garanderen. 

Tarieven

Wil je gaan werken met Youmee® dan kan dat op basis van een maand- of jaarabonnement. Hiermee kun je zowel besloten vraagstukken als openbare vraagstukken aanmaken. Er kunnen voortdurend nieuwe leden aan de community worden toegevoegd bij zowel een besloten groep als een openbare groep. 

Deelnemers
Od205-expert-omgevingsvisies
Goodybags
Youmee-crew
Glaswerk
Overleg
In gesprek
GSM

Ideeën ophalen, wijsheid benutten, anders beslissen

Youmee is een instrument om te luisteren

Youmee is bedoelt om te luisteren en de wijsheid in de groep op te halen. Mensen geven hun mening anoniem, daardoor kun je veilig een afwijkende mening hebben. Feedback geven is eenvoudig. Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie, Youmee is 100% transparant.

Youmee is een instrument om te verbinden

In Youmee ontstaan geen bubbels van gelijkgestemden, maar kom je op een speelse wijze in contact met andere opinies. Niemand vraagt jou om van mening te veranderen. Met de inzichten uit de groep maken we betere plannen en vergroten we het draagvlak voor de uitvoering.

Youmee is een instrument om samen te beslissen

Youmee geeft helder weer wie er over het vraagstuk beslist en organiseert alles wat belangrijk is: documenten, foto's, illustraties en video. Haal ideeën op en bepaal met elkaar de juiste richting op een positieve manier. De statistieken in Youmee geven alleen geanonimiseerde data weer. 

Inspiratie en kennisdeling

Youmee® is een instrument voor samenwerking. Niet voor niets is onze slogan 'co-create your world'. En samenwerken doen we dan ook zelf heel graag. De ene keer heel praktisch, door met een expert een event te organiseren. De andere keer interviewen we professionals die zich bezig houden met participatie, op welke manier dan ook. En we vertellen natuurlijk ook graag over nieuwe functies in ons systeem.

Mogen we jou hiervan op de hoogte houden? Geef je dan op voor onze inspiratiemails met het formulier hiernaast. Alvast van harte welkom!

Ja, ik schrijf me in voor de inspiratiemails

038 - 20 22 350

welkom@youmee.nl

Volg ons op Facebook, Twitter of Linkedin!