Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt op onze website 
De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht elke organisatie verantwoording af te leggen hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Youmee® is een product en handelsnaam van Youmee B.V. Wanneer in de privacyverklaring Youmee® wordt genoemd, bedoelen wij tevens Youmee B.V.  

Youmee® kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Youmee® en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Youmee® verstrekt. Youmee® kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- je voor- en achternaam
- je adres 
- je postcode
- je woonplaats
- je telefoonnummer
- je e-mailadres
- je IP-adres

Waarom Youmee® jouw gegevens nodig heeft 
Youmee® verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/of om je zo nodig schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Youmee® je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit specifieke dienstverlening.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Youmee® worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Youmee® gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Youmee® maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Youmee® te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Youmee® heeft hier geen invloed op. Youmee® heeft Google geen toestemming gegeven om via Youmee® verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dit e-mailadres. Youmee® zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Youmee® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Youmee® maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Youmee® verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. Youmee.nl en Youmee.online zijn websites van Youmee BV.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in de app
Youmee® kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je een account aanmaakt in de app. Youmee® verwerkt de volgende gegevens:

- je e-mailadres
- je gebruikersnaam
- je geboortejaar
- je postcode
- je sekse (niet verplicht)
- je gezinssamenstelling (niet verplicht)
- je mening, toelichting en stemgedrag bij vraagstukken

Op basis van deze gegevens is Youmee® niet in staat om te herleiden wie jij bent of waar je precies woont. 

Wij gebruiken jouw gebruikersnaam en e-mailadres mogelijk in een e-mail, bijvoorbeeld als jij je wachtwoord opnieuw wilt instellen. Verder worden jouw gegevens nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming. Zo kan het zijn dat een organisatie aan jou vraagt of je deel wilt nemen aan een community over een specifiek onderwerp. Je ontvangt hiervoor dan een bericht per e-mail vanuit Youmee® en kunt deze zelf accepteren of afwijzen. 

Anonimiteitswaarborg 
Wanneer je deelneemt aan vraagstukken in Youmee® zijn jouw gegevens niet zichtbaar voor andere deelnemers. Jouw antwoorden zijn volledig anoniem en niet terug te herleiden naar jou als individu. We gebruiken jouw informatie alleen voor het weergeven van de grafieken en statistieken. Hierdoor kun jij zelf ook in de app zien hoe de deelnemende groep is samengesteld. Youmee® geeft jouw gegevens niet aan derden en daarom is er geen sprake van mogelijke tracking op andere platformen. Ook tref je geen advertenties aan in Youmee®. Wij kunnen dit doen omdat de organisatie die het vraagstuk aan jou voorlegt betaalt voor onze diensten. 

Wanneer een organisatie een besloten vraagstuk aanmaakt op basis van een lijst met e-mailadressen, is jouw identiteit bekend bij deze organisatie. Je neemt echter nog steeds anoniem deel aan het vraagstuk zolang jij zelf je naam niet in jouw toelichting zet. Andere deelnemers weten niet welk antwoord van jou is en kunnen je hier niet op aanspreken. 

Hoe lang Youmee® jouw gegevens bewaart 
Youmee® bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zolang je gebruikt maakt van Youmee® en/of de app niet verwijderd of je account afsluit, worden jouw gegevens op onze servers bewaard. Alleen de antwoorden die jij hebt gegeven blijven altijd zichtbaar in de vraagstukken in Youmee®, ook na het afsluiten van je account. 

Delen met anderen
Youmee® verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toestemming geven in de app
Youmee® vraagt op je telefoon om de volgende toestemmingen:
- Camera. Hiermee kun je een QR-code scannen om aan een vraagstuk mee te kunnen doen of lid te worden van een community. 
- Pushberichten. Hiermee ontvang je een pushbericht op je telefoon als een onderwerp je interesseert. Zo ben je nooit te laat om je mening te geven.  

Contact
Youmee B.V.
Dokter van Deenweg 162, 8025 BM  Zwolle
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83751068
Telefoon: 038 - 20 22 350
E-mailadres: welkom@youmee.nl