blog

Burgerparticipatie: een waardevolle troef in de beleidscyclus

Burgerparticipatie is een hot topic. Gemeenten worstelen ermee, maar zien ook de potentie. Terecht, want betrokken inwoners kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan plannen en beleid. In deze blog bespreken we hoe je burgerparticipatie succesvol integreert in jouw beleidscyclus. We belichten de voordelen, de verschillende stappen en de valkuilen die je moet vermijden.

Foto: Pexels andrea piacquadio 3776808

Foto door Andrea Piacquadio 

Burgerparticipatie kent tal van voordelen. Het zorgt onder andere voor betere beleidsvorming, omdat inwoners waardevolle kennis en ervaringen inbrengen die beleidsmakers over het hoofd kunnen zien.

Het kan ook zorgen voor meer draagvlak, omdat mensen die zich betrokken voelen bij het beleid, meer geneigd zijn om dit te accepteren en na te leven. Wanneer inwoners actief mogen helpen bij het identificeren van zorgpunten en het ontwikkelen van oplossingen, werk je efficiënter. En ook geeft burgerparticipatie de inwoners een stem, maakt het de beleidsvorming transparanter en versterkt het de democratie. 

Burgerparticipatie kan in elke fase van de beleidscyclus worden toegepast

Bij het opstellen van de agenda

 • Inwoners kunnen helpen bij het identificeren van knelpunten en het agenderen van onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.
 • Dit kan via online tools, burgerfora of andere participatievormen.

Bij de beleidsvoorbereiding

 • Inwoners kunnen input leveren op beleidsnota's en -voorstellen.
 • Dit kan via inspraakbijeenkomsten, online consultaties of burgerpanels.

Bij  de besluitvorming

 • Inwoners kunnen worden betrokken bij de afweging van verschillende beleidsopties.
 • Dit kan via burgerjury's, referenda, of andere deliberatieve processen.

Bij  de uitvoering

 • Inwoners kunnen helpen bij de uitvoering van het beleid.
 • Dit kan door vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan co-creatieprojecten, of toezicht te houden op de uitvoering.

Bij  de evaluatie

 • Inwoners kunnen hun mening geven over de effectiviteit van het beleid.
 • Dit kan via tevredenheidsonderzoeken, focusgroepen, of burgerconsultaties.

Banana peel 3404376 1280

Valkuilen

Burgerparticipatie is geen wondermiddel. Er zijn een aantal valkuilen waar je op moet letten. Burgerparticipatie kost tijd en inspanning. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben over de haalbaarheid en impact van participatie.

Wees vooral niet te selectief als het gaat om de doelgroep die je gaat betrekken. Het is belangrijk om alle inwoners te betrekken die graag betrokken willen worden. Deze groep is vaak groter dan je denkt. Burgerparticipatie mag ook geen schijnvertoning zijn. Inwoners moeten echt invloed kunnen uitoefenen op het beleid en dit terug zien. Het is daarnaast belangrijk om transparant en duidelijk te communiceren over de doelen, de planning en de resultaten van burgerparticipatie.

Tips voor succesvolle burgerparticipatie

 • Maak een duidelijk plan en bepaal wat je wilt bereiken met burgerparticipatie, en hoe je dit wilt gaan doen.
 • Betrek de juiste mensen en zorg ervoor dat alle relevante stakeholders worden betrokken, inclusief inwoners met verschillende achtergronden en belangen.
 • Kies de juiste participatievorm: er zijn verschillende vormen van burgerparticipatie, elk met hun eigen voor- en nadelen. Kies de vorm die het beste past bij jouw doel en doelgroep.
 • Communiceer helder en transparant en zorg ervoor dat inwoners weten wat er van hen wordt verwacht en hoe hun inbreng wordt gebruikt.
 • Wees flexibel: burgerparticipatie is een dynamisch proces. Wees bereid om je plan aan te passen als dat nodig is.

Wanneer zet je Youmee® in? 

Youmee® is een online instrument dat je te alle tijden in kunt zetten bij elke stap in je beleidscyclus. Wanneer inwoners gewend zijn om geïnformeerd te worden en mee te denken via Youmee®, zijn ze bij elke stap gemakkelijk te bereiken.

Zoals voor elk instrument geldt: hoe eerder hoe beter. Wanneer je inwoners meeneemt vanaf de start, is de kans op teleurstellingen het kleinst en voelen de deelnemers de meeste impact.  

Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe Omgevingsvisie wilt opstellen, kun je ervoor kiezen om inwoners meteen vanaf het begin bij het proces te betrekken. Kies hiervoor verschillende participatievormen, zoals:

 • Via een online tool, zoals Youmee®. Met de app kunnen inwoners ideeën en suggesties inbrengen, reageren op plannen en kennis nemen van wensen en ideeën van andere deelnemers.
 • Buurtbijeenkomsten. Organiseer lokale bijeenkomsten waar inwoners kunnen meepraten over de toekomst van hun eigen wijk of buurt. 
 • Thema-avonden. Op thema-avonden kunnen inwoners zich verdiepen in specifieke onderwerpen uit de Omgevingsvisie, zoals wonen, verkeer of groen. Je kunt ook communities in Youmee® ontwerpen met een speciaal thema. 
 • Burgerpanels. Je kunt burgerpanels samen stellen die gedurende langere tijd meedenken over de Omgevingsvisie. Dit kan zowel offline als online in Youmee® worden georganiseerd. 

Door de inbreng van de inwoners in het beleid te verwerken én hierover te communiceren met de deelnemers, werk je samen aan een Omgevingsvisie die breed gedragen wordt. De visie is concreter en realistischer dan wanneer je deze vanachter je bureau had ontwikkeld. Bovendien is er meer draagvlak voor de uitvoering van de visie, omdat burgers zich meer betrokken voelen bij het proces.

Pexels nataliya vaitkevich 6532373

Succesfactoren

 • Inwoners worden al vanaf het prille begin bij het proces betrokken.
 • Zet verschillende participatievormen in, waardoor een breed publiek wordt bereikt. 
 • Werk met een spiegelgroep en vraag hen om ambassadeur te worden en mee te helpen om een groter publiek te bereiken. 
 • Communiceer gedurende het hele proces duidelijk over de doelen, de planning en de resultaten van de participatie.
 • Optie: laat de participatie begeleiden door een onafhankelijke partij, waardoor de burgers zich gehoord voelen.

Burgerparticipatie is een waardevolle manier om de kwaliteit van het beleid te verhogen. Door de voordelen te kennen, de verschillende stappen te volgen, de valkuilen te vermijden en de tips voor succes te volgen, kun je burgerparticipatie succesvol integreren in jouw beleidscyclus.

Fotocredit Foto bananenschil
Fotocredit Foto succesfactoren

Inspiratie in je mailbox

Blijf op de hoogte met waardevolle kennisdeling en inspiratie over participatie en medezeggenschap

Contact

Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online