Youmee®

De 3 innovatieve principes waarop Youmee® is gebouwd

In het voortdurend veranderende landschap van burgerbetrokkenheid en publieke participatie is innovatie van cruciaal belang om inclusieve en effectieve besluitvormingsprocessen te bevorderen. Graag lichten wij toe welke drie principes de grondslagen van Youmee® vormen en hoe een mix van inzichten uit Deep Democracy, Forward Thinking en Emotional Understanding hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van ons online instrument. 

Pexels ivan samkov 8504527

Principe 1

Deep Democracy: het hart van inclusiviteit

Deep Democracy is een concept dat benadrukt hoe belangrijk het is om naar alle stemmen te luisteren en deze te waarderen, vooral de stemmen die vaak gemarginaliseerd of over het hoofd gezien worden. Het erkent dat diverse perspectieven de besluitvormingsprocessen verrijken en leiden tot meer alomvattende oplossingen. Hier lees je er meer over.

Een term die vaak gehoord wordt, gericht op de groep waar vaak niet goed naar geluisterd wordt, is het stille midden. Youmee® belichaamt de geest van Deep Democracy door een platform te bieden waarin élke stem telt.

  • Via het asynchrone online format zorgt Youmee® ervoor dat iedereen kan bijdragen, ongeacht het schema in hun agenda of locatie. Deze inclusiviteit reikt verder dan de gebruikelijke deelnemers aan fysieke bijeenkomsten en bereikt een breder en diverser publiek.
  • Bovendien stelt Youmee® deelnemers in staat om zich anoniem uit te drukken, waardoor de angst voor beoordeling of vergelding verdwijnt. Deze anonimiteit bevordert openhartige discussies en moedigt individuen aan om hun oprechte gedachten en emoties te delen.

In essentie creëert Youmee® een digitale ruimte waarin de principes van Deep Democracy gedijen en alle stemmen niet alleen gehoord worden, maar ook gerespecteerd.

Principe 2

Forward Thinking: toekomstgericht en anticiperen op de input

Forward Thinking draait om het anticiperen op toekomstige uitdagingen en kansen en proactief handelen om deze te pakken. Youmee® heeft dit principe omarmd door de regisseurs de mogelijkheid te bieden actief in te gaan op wat er door deelnemers wordt bijgedragen. Mede hierom benadrukken wij tijdens onze online demo’s en het Live Lab altijd het iteratieve proces* waarmee Youmee® zich onderscheid in de markt. 

*Een iteratief proces is het bouwen, verfijnen en verbeteren van een project, product of initiatief, net zo lang tot je tevreden bent met het eindresultaat.

Een belangrijkste reden om te werken met Forward Thinking heeft te maken met hoe ons brein functioneert. Wanneer je iemand vraagt naar het verleden, is ons brein geneigd om eerst te zoeken naar potentiële bedreigingen. Dit stamt nog uit de tijd dat de mens als holbewoner leefde en gevaar op de loer lag. Een vraag naar het verleden geeft daarom een grootste kans om negatieve ervaringen naar boven te brengen. Dit wil je niet stimuleren, want een negatief sentiment helpt je plannen niet verder, maar stokt de voortuitgang. Bovendien zijn mensen geneigd om zich aan te sluiten bij het overheersende sentiment. Een positieve, constructieve sfeer is daarom van belang. 

De oplossing is eenvoudig: stel open vragen gericht op de toekomst. De toekomst moet zich nog ontvouwen, daar liggen alle mogelijkheden nog open. De kans dat er een negatief sentiment in de dialoog ontstaat is nu veel kleiner.

Daarnaast heeft Youmee® functies geïntegreerd die iteratieve en dynamische discussies ondersteunen:

  • Deelnemers zien elkaars bijdrage en worden hierdoor onbewust meegenomen in de visie en mening van anderen. Hierdoor worden zij als vanzelf op nieuwe ideeën gebracht.
  • Er ontstaan geen bubbels van gelijkgestemden of verharding in het eigen gelijk. Youmee® biedt alle reacties aan in de volgorde van binnenkomst en sorteert niet. Er is derhalve geen waardeoordeel, alle meningen zijn gewenst en van gelijk belang. Hierdoor voelen deelnemers zich gezien en gehoord, er is erkenning en waardering voor hun visie en mening.
  • Deelnemers hoeven niet van mening te veranderen. Dit haalt de angel eruit, waardoor iedereen vrij is om zijn eigen visie en ideeën te delen. 
  • Er ontstaan geen vervelende discussies, omdat deelnemers maar 1 antwoord per vraag kunnen geven. 
  • De dialoog wordt niet gekaapt door 'reaguurders', omdat interactie alleen op een positieve manier is toegestaan met een duimpje-op. 

Deze toekomstgerichte, positieve aanpak zorgt ervoor dat de regisseurs van een vraagstuk zich kunnen aanpassen en reageren op de behoeften van de gebruikers. Het geven van feedback is hierbij van groot belang. Deelnemers worden meegenomen met de uitkomsten van het onderzoek en horen waarom hun ideeën wel of juist niet aansluiten bij de verder ontwikkelingen. 

Wanneer het nodig is kan een tweede of derde ronde van vragen worden voorgelegd. Hierbij neemt de regisseur de input van de eerdere ronde mee. Hierdoor zien deelnemers dat er naar hen geluisterd is en hun mening ertoe doet. Dit is essentieel voor een hoge betrokkenheid gedurende het hele traject. 

Principe 3

Emotional Understanding: empathie en verbinding stimuleren

Effectieve participatie gaat verder dan de uitwisseling van ideeën; het gaat ook om het erkennen en begrijpen van de emoties die aan die ideeën ten grondslag liggen.

Emotional Understanding is het vermogen om de emotionele ervaringen van anderen te erkennen en te accepteren. 

  • Youmee® erkent het belang van emoties in besluitvorming en moedigt deelnemers aan om niet alleen hun meningen, maar ook hun gevoelens uit te drukken.
  • Het ontwerp van het platform bevordert empathische interacties door gebruikers de mogelijkheid te bieden om op elkaars bijdrage te reageren middels een duimpje-op.
  • Tevens is de gevoelsvraag – uniek bij Youmee® - geïntegreerd, zodat je precies kunt meten hoe men zich voelt over bepaalde onderwerpen. Er is daardoor ruimte voor bijvoorbeeld boosheid of enthousiasme, wat belangrijk is om mensen bij de dialoog te betrekken en ruimte te geven aan hun gevoelens.

Een groot nadeel van social media is de werking van de algoritmes, waardoor je steeds meer in een bubbel van gelijkgestemden terecht komt. Willen we meer verbinding in de samenleving, dan is het belangrijk dat je in aanraking komt met anders denkenden. Innovatie en ideeën komen pas op gang als je uit de jouw bekende wereld stapt en in aanraking komt met nieuwe inzichten. Door de opzet van Youmee® komen deelnemers vanzelf in contact met anders denkenden. Heb je eenmaal die mening gelezen, dan kun je dit niet meer 'ontlezen'. Jouw onderbewuste is er al mee aan de slag. Er ontstaat meer wederzijds begrip, ook al ben je het niet met elkaar eens. Hierdoor voelen we ons meer met elkaar verbonden en is er minder kans op gedoe en escalatie. 

Door Emotional Understanding te integreren in de structuur, creëert Youmee® een omgeving waarin deelnemers zich gehoord, gewaardeerd en emotioneel verbonden voelen. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en vertrouwen, die essentieel zijn voor productieve discussies en gezamenlijke besluitvorming.

Youmee® is waar democratie en innovatie elkaar ontmoeten

Youmee® is meer dan alleen een online participatietool; het is een getuigenis van de kracht van innovatief denken en een toewijding aan democratische principes. Puttend uit de inzichten van Deep Democracy, Forward Thinking en Emotional Understanding, heeft Youmee® geherdefinieerd hoe burgerbetrokkenheid plaatsvindt in het digitale tijdperk van nu.

In een wereld waar inclusiviteit, aanpassingsvermogen en emotionele verbinding essentieel zijn voor betekenisvolle participatie, werpt Youmee® zich op voor deze taak. Het stelt individuen in staat om deel te nemen aan democratische processen op hun eigen voorwaarden, wat de betrokkenheid alleen maar ten goede komt.

Inspiratie in je mailbox

We delen waardevolle kennis over participatie en medezeggenschap

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online