interview

"Diversiteit is een superkracht"

Margriet Twisterling was van 2000-2007 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zwolle. Daar ontdekte ze hoe lastig het is om bewoners te betrekken bij de politiek. Maar ook hoe belangrijk het is om plannen in samenspraak te ontwikkelen. Met de komst van internet zag ze kansen. Nu werkt zij aan Youmee®, een instrument om te luisteren, verbinden en beslissen. 

Margriet Twisterling

“Als meisje van 8 met rood haar verhuisde ik van het ene dorpje in Salland naar het andere. Opeens was ik in ons nieuwe dorp 'die rooie' en werd ik op mijn nieuwe school uitgescholden en gediscrimineerd vanwege mijn haarkleur. Ik heb dat nooit begrepen, want wat had de kleur van mijn haar nou in hemelsnaam te maken met wie is was? Daar moet het zaadje zijn gepland voor mijn gevoel voor rechtvaardigheid. En de wens om gehoord en gezien te worden om wie ik werkelijk ben.

Die wens is overigens een universele behoefte. Elk mens wil ertoe doen, gezien en gehoord worden. Meedoen met de samenleving, maar wel op je eigen unieke manier. Wanneer dit niet mogelijk is kan die afwijzing als pijnlijk worden ervaren, zelfs fysiek. Je kunt er verbitterd door raken of depressief, want de mens is nu eenmaal een groepsdier. Er zijn heel veel verschillende groepen waar je deel van uitmaakt (of niet). Je gezin, je familie, je buurt, je club of vereniging, je werk, je vriendenkring, mensen die hetzelfde stemmen, mensen met dezelfde hobby en ga zo maar door. Je voelt je niet overal thuis en dat hoeft ook niet. Maar wanneer je je nergens thuis voelt en je nergens welkom bent, is het leven moeilijk en eenzaam. Dat heb ik gelukkig nooit zo ervaren, maar dat incident in mijn jeugd heeft mij wel gevormd."

Wat heeft deze ervaring je dan gebracht?

"Elk mens moet toch zijn eigen pad vinden. Wat je meemaakt vormt je. Zo ben ik in de politiek gerold, vanwege mijn maatschappelijke betrokkenheid. Die jaren in de gemeenteraad waren bijzonder waar ik veel heb geleerd over het openbaar bestuur. In de raad zelf zag ik echter weinig gezamenlijkheid als het ging om het oplossen van problemen. Het ging vaak om het uitvergroten van de onderlinge verschillen en niet om het zoeken naar de overeenkomsten. Dat vond ik jammer. Youmee® heb ik een aantal jaren na het raadslidmaatschap bedacht vanuit mijn behoefte om te verbinden. Niemand is gelijk, maar met Youmee® wordt iedereen gelijkwaardig. Youmee® is daarbij zo inclusief mogelijk en ontsluit de wijsheid van de groep. Centraal in Youmee® staat het deliberatieve karakter. Hiermee wordt polarisatie vermeden en worden mensen onbewust geïnspireerd tot nieuwe inzichten en anders denken. Dat heeft onze samenleving echt nodig.”

Maar er zijn toch al online platforms? Wat voegt Youmee® toe?

“Youmee® is bedacht vanuit de individuele mens met zijn persoonlijke belevingswereld en zijn individuele behoeften en wensen. Daarmee onderscheiden wij ons van alle andere oplossingen die vooral uitgaan van de behoefte vanuit een organisatie. Dat is ouderwets denken, zegt ook Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur in zijn boek 'Hoe dan?'. Jongere generaties willen nergens lid van worden, gaan niet naar zaaltjes om mee te praten, kijken geen tv en lezen geen kranten. Maar de toekomst wordt wel beter als we samen nadenken hoe we willen samenleven. Dat vraagt om individueel maatwerk en dat is wat Youmee® biedt. Daarbij biedt Youmee® één platform voor al je vraagstukken, je hoeft niet telkens naar een andere website als een andere organisatie ook een vraag aan jou wil stellen. Wanneer mensen Youmee® downloaden worden ze daardoor goed bereikbaar voor allerlei verschillende organisaties. Daarmee is Youmee® echt uniek.

"Our unity is our strength, and our diversity is our power."

Voor organisaties biedt Youmee® de mogelijkheid om met een app mensen te betrekken bij vraagstukken. Dat kan een besloten groep zijn: intern, met bijvoorbeeld de medewerkers, leden of collega's. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe je geld kunt besparen door dingen slimmer te doen, hoe je een werkproces kunt verbeteren waardoor je tijdwinst hebt of om te onderzoeken op welke manier je met elkaar wilt samenwerken. Het kan ook een openbare groep zijn op basis van een postcodegebied of QR-code. In alle gevallen kunnen de antwoorden niet worden gekoppeld aan de deelnemers. Zo creëren we een veilige omgeving voor een afwijkende mening. Innovaties tref je vaak niet aan bij de mensen die het met je eens zijn, maar daar waar de wrijving ontstaat, bij de dwarsdenkers. Maar het is wel spannend om jouw afwijkende idee te delen in een groep. Daar hoef je bij Youmee® niet bang voor te zijn."

Wat is je doel binnen jouw werk en hoe kan Youmee® daarbij helpen?

"De missie van Youmee® is dat mensen zich weer gezien en gehoord voelen. Dat ieders mening er mag zijn én ertoe doet. We ontwikkelen en verrijken in samenspraak plannen en/of werkwijzen en nemen besluiten op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij streven hiermee naar meer verbinding, meer sociale samenhang en een inclusieve organisatie en samenleving. Dit wil ik doen overal waar vraagstukken zijn, maar vooral ook in ons bestuur. Het politieke landschap was nog nooit zo versplinterd, mensen zijn enorm op zoek naar partijen waarin ze zichzelf herkennen. Maar door die versplintering wordt het land bijna onbestuurbaar. We moeten het vertrouwen weer herstellen. Hiervoor is transparantie nodig en een grote mate van betrokkenheid. Mensen voelen zich meer betrokken wanneer ze meer zeggenschap krijgen. Dit vraagt om een andere manier van leiderschap, meer samenwerking en co-creatie."

Wat is de kracht van het betrekken van een brede doelgroep? 

“Op dit moment zijn het veelal dezelfde mensen die besluiten nemen over de inrichting van onze leefomgeving. Vaak met de beste bedoelingen overigens. Maar het perspectief waarmee deze mensen naar onze wereld kijken is te beperkt. Het betrekken van een diverse groep aan mensen geeft veel meer perspectieven. Daardoor ontwikkelen we betere plannen en is er meer draagvlak voor de uitvoering. Met Youmee® kunnen overheden en bestuur meer grip krijgen op inwonersparticipatie, waarbij de mensen zich gezien en gehoord voelen. Hierdoor is er minder gedoe. Dat scheelt frustratie, tijd én geld. Allemaal legitieme redenen om er nog vandaag mee te starten, vind ik."

"Meer grip op inwonersparticipatie, met als resultaat betere plannen en meer draagvlak."

Inspiratie in je mailbox

We delen waardevolle kennis over participatie en medezeggenschap

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online