Youmee®

Youmee®: De ideale partner voor een succesvol Burgerberaad

In een tijd waarin participatie en inclusieve besluitvorming steeds belangrijker worden, kan de inzet van Youmee® als aanvulling op een Burgerberaad een cruciale rol spelen. Met een hybride aanpak, waarin zowel fysieke als digitale bijeenkomsten worden gecreëerd, biedt Youmee® een effectieve manier om draagvlak te vergroten en een breed publiek te betrekken bij burgerberaden. Het resultaat: meer input voor het Burgerberaad en een breder draagvlak voor de uitkomst.

Meisjes

Youmee®'s kracht ligt in het vermogen om een breed scala aan inwoners bij een Burgerberaad te betrekken. Een Burgerberaad zou, in combinatie met het online instrument Youmee®, op zowel een fysieke als digitale manier inwoners kunnen betrekken. De combinatie van fysieke en digitale bijeenkomsten zorgt voor een inclusieve benadering, waarbij niemand wordt buitengesloten en diverse stemmen worden gehoord.

Youmee® heeft als doel het vergroten van burgerparticipatie en het bieden van een platform, waarop inwoners een actieve rol kunnen spelen in de besluitvorming die hun gemeenschap beïnvloedt. Ons platform is ontworpen om een grote groep belangstellenden een stem te geven en hen actief te betrekken bij het vormgeven van beleid.

Youmee®'s veelzijdigheid maakt het geschikt voor een scala aan onderwerpen. Of het nu gaat om lokale vraagstukken zoals de inrichting van het stadscentrum of grootschalige kwesties zoals duurzaamheid, Youmee® stelt gemeentebestuur en inwoners in staat om gezamenlijk de voor- en nadelen van verschillende keuzes te onderzoeken en samen te werken aan de best mogelijke oplossing van dat moment.

De eenvoudige interface van zowel de app als de online omgeving maakt het gemakkelijk voor deelnemers om deel te nemen. Daarbij is Youmee® volledig transparant: er is geen mogelijkheid voor lobbygroepen of achterkamertjespolitiek om hun stem door te drukken. Elke deelnemer krijg één stem, ongeacht of je nu 12 bent of 80, man of vrouw, rijk of arm. Youmee® behandeld iedereen hetzelfde. 

Youmee screens

Zelf zien wij drie manieren om Youmee® in te zetten als aanvulling op een Burgerberaad. 

 1. Youmee® inzetten voor het betrekken van het maxi publiek en als voedingsbron voor het Burgerberaad

  Helaas kan er maar een beperkte groep inwoners meedoen met het Burgerberaad. Met Youmee® geven we alle andere belangstellenden in de gemeente of provincie ook een rol.

  Dit biedt de volgende voordelen: 
  1. Alle belangstellenden krijgen een rol en worden actief betrokken: Met Youmee® kunnen inwoners hun ideeën en standpunten delen, discussiëren over relevante onderwerpen en een constructieve bijdrage leveren aan het Burgerberaad. Dit vergroot niet alleen de betrokkenheid, maar geeft ook het gevoel dat men ertoe doet: iedereen die dat wil mag meedoen bij deze belangrijke onderwerpen en wordt gehoord en gezien. 
  2. Voedingsbodem en inspiratiebron voor het Burgerberaad: Youmee® fungeert hierbij als een voedingsbron voor het Burgerberaad, waarin de verzamelde inzichten en ideeën van de inwoners als input dienen (naast de experts die worden geraadpleegd). Dit zorgt voor een brede en diverse basis van informatie en draagt bij aan representatieve en inclusieve besluitvorming. 
  3. Legitimatie van de uitkomst: Door inwoners actief te betrekken bij het Burgerberaad via Youmee® krijgt de uitkomst van het Burgerberaad nog meer legitimiteit. Inwoners voelen zich gehoord en hebben invloed op de uiteindelijke beslissingen die in het Burgerberaad worden genomen. De uitkomst wordt niet alleen door de deelnemers aan het Burgerberaad gedragen, maar door alle betrokkenen. 
  4. Mogelijkheid om contact te behouden NA het Burgerberaad: Youmee® biedt de mogelijkheid om ook na afloop van het Burgerberaad het contact met inwoners te behouden. Niet alleen om na verloop van tijd  het onderwerp van het Burgerberaad te evalueren, maar het stelt de gemeente of provincie in staat om ook voor andere onderwerpen het brede publiek te betrekken en input te verzamelen via ons platform.

 2. Youmee® live inzetten tijdens de bijeenkomsten van het Burgerberaad

  De tweede mogelijkheid om van ons online instrument gebruik te maken is om dit tijdens de bijeenkomsten van het Burgerberaad te doen. Waar de kerngroep fysiek bij elkaar komt, is het via Youmee® mogelijk om ook mensen live op afstand te laten participeren. 

 3. Youmee® inzetten als preferendum NA het Burgerberaad

  Een derde optie is om Youmee® een waardevolle rol te laten spelen als preferendum na het Burgerberaad. Hierdoor worden inwoners in staat gesteld om de uitkomst van het Burgerberaad te beoordelen en hun mening te geven over de uitkomst.

Wij zijn ervan overtuigt dat Youmee® een waardevolle aanvulling is op het huidige participatieproces, zowel voor- of tijdens het Burgerberaad als eventueel daarna, door een preferendum te organiseren. 

In een tijd waarin gemeenten streven naar effectieve participatie en inclusieve besluitvorming, biedt Youmee® een waardevol instrument om deze doelen te verwezenlijken. De hybride aanpak, met Youmee®'s gebruiksgemak en diversiteit aan toepassingen, maakt ons de ideale partner om Burgerberaden te faciliteren en te versterken. 

Inspiratie in je mailbox

We delen waardevolle kennis over participatie en medezeggenschap

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online