••• dinsdag 29 mei 2018 ••• interactieve workshop ••• 13:00-17:00 uur ••• dinsdag 29 mei 2018 ••• interactieve

Deelnemers
Od205-expert-omgevingsvisies
Goodybags
Youmee-crew
Glaswerk
Overleg
In gesprek
GSM

29 mei 2018
Live Experience

Omgeving van Morgen nodigt je uit! Maak kennis met Deep Democracy in relatie tot de Omgevingsvisie. In een interactieve workshop leer je de methodiek en ervaar je hoe je bewoners met Youmee kunt betrekken. 

Er zijn diverse manieren om bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van visies en het opstellen van beleid. Het bereiken en betrekken van de grote massa is echter nog niet vaak succesvol gebleken. Omgeving van Morgen biedt hierop een antwoord. Wil je kennismaken met een geïntegreerde procesaanpak, waarbij je een instrument in handen hebt om grote groepen bewoners te bereiken en te betrekken, leert omgaan met de inspraak en weet hoe deze om te zetten in bruikbare visies en beleid? Kom dan 8 februari naar onze live Experience en maak kennis met onze aanpak. 

Deep Democracy: wat is dat en waarom zou je het willen?

Deep Democracy is een visie en methode die inspraak en tegenspraak in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Daarbij is er aandacht en waardering voor élke mening, ook als deze mening ons niet bevalt. Soms zeggen mensen: waarom zou ik tegenspraak willen organiseren? Het antwoord hierop is helder: wanneer je geen aandacht hebt voor de tegengeluiden, dan organiseer je een onderstroom die niet alleen veel tijd, energie en vertrouwen kost, maar ook heel veel geld kan kosten. Waarom dit zo is vertelt René de Haan van Acht! en ervaar je aan den lijve tijdens de Experience. 

Hoe bereik ik de massa?

Het valt niet mee om bewoners te betrekken bij nieuwe plannen en beleid. Vaak zie je op bijeenkomsten dezelfde gezichten. Grote groepen bereiken was tot nu toe lastig, maar door de toenemende digitalisering van onze samenleving komen nieuwe instrumenten in beeld. Sinds kort is er de e-democracy-tool Youmee, een interactieve app om te luisteren, verbinden en beslissen. Met Youmee kun je iedereen betrekken die een smartphone, tablet en internetverbinding heeft en kun je élke trede op de participatieladder bereiken. Youmee werkt perfect om de communicatie rondom Omgevingsvisies duurzaam te organiseren. Maar ook bij alle andere inspraak- en participatietrajecten helpt Youmee bewoners te betrekken. Tijdens de Experience gaan we Youmee inzetten en kun je zelf ervaren hoe dit in de praktijk werkt. 

Hoe begeleid ik het proces om tot een omgevingsvisie te komen?

Insteek van de nieuwe Omgevingswet is om nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken en wettelijk te ondersteunen. Daarbij is een integrale benadering zeer belangrijk. Alleen op deze manier komen meerdere belangen duidelijk aan het licht en kunnen ze in samenhang worden gewogen en meegenomen in de besluitvorming. Cultuurverandering, participatie én een inhoudelijke visie op het grotere plaatje zijn de pijlers om op een vernieuwende manier onze fysieke leefomgeving vorm te geven. Niet op basis van een statisch visiedocument, maar gebaseerd op een ‘living document’; een omgevingsvisie met voortdurend ruimte voor dynamiek en dialoog, maar wel binnen een heldere set spelregels. Een duidelijke rolverdeling in het proces om tot die visie te komen én deze tot uitvoering te brengen is daarbij essentieel. Of het nu gaat om grootschalige visies of visies op een lager schaalniveau; het draait om samenhang, oog voor verschillende invalshoeken en uiteindelijk het schetsen van een duidelijk perspectief. In Omgeving van Morgen en tijdens de live Experience is Arjen Stam van OD205 de expert die vertelt hoe je dit proces optimaal kunt begeleiden.

Youmee werkt samen

Youmee werkt samen met verschillende specialisten, zoals de procesbegeleiders van ACHT!, stedenbouwkundigen van OD205 en communitymanagers bij gemeente Den Haag, Zoetermeer en Ommen. Er ontstaan ook steeds meer samenwerkingen met wijkverenigingen, zoals Plaatselijk Belang Windesheim en de Wijkvereniging van Stadshagen. Samen zetten we Youmee in bij vraagstukken in de samenleving of bij organisaties. 

Lees hier interviews met enkele van onze samenwerkingspartners.

Informatie
Voorafgaand aan de workshop ontvang je via de mail informatie hoe je Youmee kunt downloaden op je smartphone of tablet. Ook krijg je een QR-code die je in kunt scannen zodra Youmee geïnstalleerd is en je geregistreerd staat. Er staat meteen een vraag voor je klaar die je mag beantwoorden. Zo kun je vooraf al een beetje rondneuzen in Youmee. 

Datum
dinsdag 26 november 2019

Programma
13.00 - 13.30   kennismaken
13.30 - 15.00   aan de slag met Youmee
15:00 - 16.00   Q&A
16:00 - 16:30   napraten met een drankje

Kosten
Wij bieden deze workshop gratis aan. Na opgave ontvang je een bevestiging van deelname en verwachten wij je bij de workshop. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, laat het ons dan even weten. Bij onvoldoende deelname 

Ik schrijf mij in voor de workshop

Versturen
Zaal 7, Tuinzaal

© Youmee 2017

Bedankt voor het delen