Verslag Live Experience 22 mei 2017

Ruim veertig professionals maakten op 22 mei kennis met Youmee tijdens de allereerste Live Experience, georganiseerd door ‘Omgeving van Morgen’. Zij kwamen bij elkaar in de Observant in Amersfoort voor een interactieve workshop. Deelnemers maakten deze middag kennis met de Youmee app en kregen uitleg over de principes van Deep Democracy. Aan de hand van een casus werd de link gelegd met de Omgevingsvisie.
Een deelnemer vertelt:

‘Van weerstand naar samenwerken'   

“Als projectleider RO bij een gemeente houd ik me dagelijks bezig met thema’s als burgerparticipatie en de nieuwe Omgevingswet. Ik was dan ook zeer getriggerd door het programma van deze middag. Niet zozeer alleen het gebruik van de app leek me vernieuwend, maar vooral de geïntegreerde procesaanpak waarbij Deep Democracy wordt ingezet om tot een gedragen Omgevingsvisie te komen.

Als gemeente is het bevorderen van inspraak vaak een enorme worsteling, zeker in een tijd waarin burgers mondiger worden. Soms zelfs dreigend of agressief worden als er iets gebeurt dat ze niet bevalt. Die voorbeelden hebben wij intern helaas ook en deze middag merkte ik dat wij niet de enige zijn. Er waren veel collega's uit het land met vergelijkbare ervaringen. Het was interessant en vooral leerzaam om met hen kennis te maken en te zien hoe iedereen met deze heikele kwesties omgaat.

"Het gaf mij heel veel inzicht over hoe je inspraak kan processen op een nieuwe manier en tot beleid kan maken met voldoende draagvlak, zowel intern als extern."

Na de introductie van Omgeving van Morgen door Margriet Twisterling volgde een uitleg over de app door Felix Wielinga en gingen we aan de slag met een voorbeeldcasus: het herinrichten van een gebied langs de Zeeuwse kustlijn. Dit werd gepresenteerd door Arjen Stam, die ook inging op de uitdagingen die de nieuwe Omgevingswet ons brengt. We mochten live ideeën in de app zetten en deze direct bekijken en bespreken. Deze sessie werd onverwacht onderbroken door een ludieke interventie waarin we leerden hoe weerstand in groepen ontstaat. Deze interventie hoorde bij de uitleg over Deep Democracy en liet ons allemaal nadenken over het omgaan met weerstand en sabotage in onze omgeving. We gingen in groepen uiteen en discussieerden met andere deelnemers over het verloop van inspraakprocessen binnen onze organisaties.

In het tweede deel van de middag gingen we dieper in op deze theorie. René de Haan vertelde over het omgaan met afwijkende meningen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich binnen een gemeenschap gehoord of gezien voelt? Waarom werkt het niet als je 'lastige' bewoners flink op afstand houdt? Ik vond zijn uitleg daarover een openbaring. Het gaf mij heel veel inzicht in hoe je inspraak kan processen op een nieuwe manier en tot beleid kan maken met voldoende draagvlak, zowel intern als extern. Ik begrijp nu beter hoe ik met weerstanden kan omgaan en diversiteit kan gebruiken in samenwerkingsverbanden in plaats van blijven vastzitten in polarisaties. Het was een hele nuttige en leerzame middag. Ook de feedback die naar voren kwam, was goed. Ik kreeg echt het gevoel dat ‘Omgeving van Morgen’ deze gaat inzetten om de app van Youmee verder te verbeteren.

Ook in onze gemeente zijn we voorbereidingen aan het treffen voor de nieuwe Omgevingswet. Omgeving van Morgen heeft een geïntegreerde procesaanpak ontwikkeld die ons daarbij zou kunnen helpen. Op korte termijn wil ik daarom binnen mijn organisatie voorstellen om een vervolgsessie te organiseren om te kijken of er draagvlak is voor een pilot in onze gemeente."

Verslag: Yvonne de Haan

Dick Verwoert  gemeenteambtenaar gemeente Stichtse Vecht en raadslid D’66:

Ik werk als gemeenteambtenaar bij een kleine gemeente in de provincie Utrecht. Veel burgers zijn actief via de dorpsraden. De betrokkenheid is daardoor al best groot,  maar toch zie ik wel kansen om de participatie te verbeteren. Belangrijkste issue in onze kernen is het leefbaar houden van de kleine kernen.

Nu zorgen nieuwbouwprojecten in deze kernen voor behoorlijk wat onrust, want huidige bewoners krijgen geen voorrang. Er geldt een open inschrijving. Het zou goed zijn om visie en inzichten van huidige bewoners in een eerder stadium mee te nemen in het besluitvormingstraject. Dan wordt het nieuwbouwproject meer gedragen door de mensen. Youmee kan daarin een mooie aanvulling zijn.

Glaswerk
GSM
Deelnemers

Wil den Hartogh  directeur den Hartogh Projectleiding en Advisering BV:

Deze Live Experience van Omgeving van Morgen was leerzaam en interessant. Youmee is een eigentijds medium dat inspeelt op problematiek en mensen kan bereiken die nu door veel instanties niet bereikt worden. Deze app en het proces van Deep Democracy kan meer nuance aanbrengen in het politieke debat. Die is onze snel polariserende samenleving soms ver te zoeken.

Ik zie mogelijkheden voor Youmee. Ik werk als projectbegeleider veel met gemeenten samen en projectontwikkelaars. Het lijkt mij goed als zij via deze app al in een beginstadium met betrokkenen in contact komen. Laat mensen maar meedenken en praten. Dat lijkt me een goede vorm van democratie.

Wel is het verstandig dat ideeën en plannen die via de app worden gegenereerd vooraf duidelijk gekaderd zijn. Niet elk idee en plan is uitvoerbaar. Soms past het niet binnen het bestemmingsplan of valt het buiten budget. Met duidelijke kaders schep je geen verkeerde verwachtingen naar burgers en maakt het voor instanties en gebruikers een betere tool om mee te werken.

Overleg
Goodybags
In gesprek

Hetty Beekman  raadslid uit Zeist:

Ik vond het een leuke en leerzame kennismaking met Youmee. Het lijkt me een goed instrument waarmee je een groot publiek kan bereiken. Ik ben zelf als raadslid actief betrokken bij gebiedsontwikkeling en zie  - als het product zich verder ontwikkelt - veel kansen om het in te zetten in besluitvormingsprocessen. In onze gemeente heeft jarenlang een bedrijfspand leeggestaan dat zich uitstekend leende als uitvalsbasis voor kleinschalige bedrijvigheid of sociaal-culturele activiteiten. Dit was een mooie casus geweest om Youmee al in een vroeg stadium in te schakelen, bijvoorbeeld door de projectontwikkelaar.

Laat stadgenoten maar meedenken en met feedback komen. Dat geeft je niet alleen inzicht in ideeën, maar ook inzicht in kansen en bedreigingen. Ik weet zeker dat je daarmee goodwill creëert. Youmee kan contact tussen burgers en gemeente laagdrempeliger maken, al moet je wel uitkijken voor een digitale tweespalt. Persoonlijk contact is en blijft een vereiste om burgerparticipatie te bevorderen, maar Youmee kan hier wel een bijdrage aan leveren.

Youmee-crew
Arjen-Stam
Fris en Koekjes
Od205-expert-omgevingsvisies

Omgeving van Morgen faciliteert een transparant proces van inspraak en besluitvorming

Youmee-expert-bewoners-betrekken

Ga de dialoog aan

Youmee is een instrument voor inspraak en besluitvorming. Youmee is laagdrempelig toegankelijk en laat grote groepen bewoners participeren; van meepraten tot zelf beslissen. 

Maak kennis met Youmee
Acht-expert-deep-democracy

Benut alle wijsheid

Acht! helpt met de juiste mindset, maakt bewust en geeft inzicht in de werking van diep democratische processen. Na de training kunt u dit zelf toepassen bij uw projecten.

Maak kennis met Acht!
OD205-expert-omgevingsvisies

Begeleid het proces 

OD205 geeft inzicht in de randvoorwaarden die meespelen en visualiseert de verschillende opties. Zo wordt gezamenlijk toegewerkt naar het gewenste toekomstscenario. 

Maak kennis met OD205

© Youmee 2017

Bedankt voor het delen