Omgeving-van-morgen-header

Omgeving van Morgen

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Weet jij al hoe je de Omgevingsvisie gaat processen?

De Omgevingswet gaat nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Om deze te realiseren is een integrale benadering zeer belangrijk. Alleen op deze manier komen meerdere belangen duidelijk aan het licht en kunnen ze in samenhang worden meegenomen in de besluitvorming. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet, bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie en bij het gemeentelijke Omgevingsplan. Dit plan omvat niet alleen het huidige bestemmingsplan, maar ook alle verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving. Straks komen alle relevante factoren in het Omgevingsplan samen: ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, bouwen, natuur en cultureel erfgoed. Zo worden kansen en ontwikkelingen binnen de gemeente in onderlinge samenhang bekeken.

Is jouw organisatie toegerust voor deze nieuwe uitdaging?

De nieuwe Omgevingswet biedt volop uitdagingen om zowel bewoners en organisaties actief te betrekken bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie. Het geeft inspiratie en handvatten aan alle medewerkers in jouw organisatie om het werk in te richten voor de nieuwe werkwijze en mindset die hiervoor nodig is. Tot slot geeft de Omgevingswet inzicht in juridische regels, stedenbouwkundige vraagstukken en consequenties die vastzitten aan keuzemogelijkheden.

Een modulaire oplossing

Omgeving van Morgen is een samenwerkingsverband waarin de expertises van Acht!, Youmee en OD205 samenkomen om je te ondersteunen bij deze opgave. Wij bieden je een volledig geïntegreerde procesaanpak, maar bieden onze expertises ook modulair aan. Zo kun je zelf beslissen op welk(e) vlak(ken) je onze inzet nodig hebt. 

Omgeving van Morgen faciliteert een transparant proces van inspraak en besluitvorming

Youmee-expert-bewoners-betrekken

Ga de dialoog aan

Youmee is een instrument voor inspraak en besluitvorming. Youmee is laagdrempelig toegankelijk en laat grote groepen bewoners participeren; van meepraten tot zelf beslissen. 

Maak kennis met Youmee
Acht-expert-deep-democracy

Benut alle wijsheid

Acht! helpt met de juiste mindset, maakt bewust en geeft inzicht in de werking van diep democratische processen. Na een training kunt u dit zelf toepassen bij uw projecten.

Maak kennis met Acht!
OD205-expert-omgevingsvisies

Begeleid het proces 

OD205 geeft inzicht in de randvoorwaarden die meespelen en visualiseert. Tijdens workshops wordt gezamenlijk toegewerkt naar het gewenste toekomstscenario. 

Maak kennis met OD205

Anders denken, wijsheid benutten, anders beslissen

Wil je meer weten over hoe je bewoners, ondernemers en organisaties kunt betrekken bij het opstellen van een Omgevingsvisie? En wil je ervaren hoe onze methodiek werkt in de praktijk? Mis dan niet onze live Experience!

Je leert in deze interactieve workshop wat Deep Democracy is, hoe je het toepast in de praktijk en op welke wijze je e-democracy kunt inzetten bij het betrekken van bewoners en organisaties in jouw gemeente. Ervaar ook hoe accurate kennis en expertise op het gebied van de nieuwe Omgevingswet helpt om tijdens bijeenkomsten gezamenlijk de omgeving van morgen te visualiseren om keuzes te maken. 

© Youmee 2018

Bedankt voor het delen