Research
Youmee®: co-create your world
Voor iedereen die online samenspraak wil organiseren
  • Overheden
  • Volksvertegenwoordigers
  • Politieke partijen
  • Stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars
  • Procesbegeleiders
  • Bonden en belangenbehartigers
  • Ledenverenigingen
  • Medezeggenschapsraden, Ondernemingsraden, Adviesraden

Betrek, informeer, weet wat er speelt en creër draagvlak

Eenvoudig groepen belanghebbenden betrekken bij je vraagstuk

Ik werk bij de Overheid

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk kunnen Youmee® ideaal inzetten om inwoners, organisaties en het bedrijfsleven te betrekken bij plan- en besluitvorming. Op basis van postcodes en QR-code kunnen we iedereen binnen het gewenste gebied mee laten praten en stellingen voorleggen waarmee zij graag de kans krijgen om deel te nemen. 

Ik ben Volksvertegenwoordiger

Kabinet, Gedeputeerden en College kunnen vertrouwen op ambtelijke ondersteuning met specialisten. Maar hoe kom jij als volksvertegenwoordiger aan je informatie? Voor Gemeenteraden, Provinciale Staten en de Tweede Kamer is voeding vanuit de samenleving cruciaal. Eigen onderzoek is belangrijk om plannen en ideeën te toetsen en bij te sturen. 

Ik run een Politieke Partij

Als politieke partij hou je graag contact met je leden en geïnteresseerden. Ruggespraak met je achterban is niet alleen nuttig als het gaat om het verkiezingsprogramma, maar het hele jaar door over allerlei onderwerpen. Het vergroot de betrokkenheid en helpt bij het vinden van potentiële kandidaten en actieve leden. Maak gebruik van de kennis en kunde van iedereen! 

Ik werk in het Onderwijs

Universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen zouden Youmee® ideaal in kunnen zetten om zowel de studenten als medewerkers te betrekken en mee te laten praten over onderwerpen in het onderwijs. Ben je onderzoeker? Dan is Youmee® een interessante tool. Het werkt a-synchroon (dus kost geen extra vergadertijd) en je bereikt er veel meer mensen mee. 

Ik werk met de Omgevingswet

Stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en anderen die in de openbare ruimte werkzaam zijn, kunnen Youmee® inzetten om te voldoen aan de Omgevingswet. Betrek omwonenden en alle andere belanghebbenden om bijtijds te weten wat er speelt. Je maakt betere plannen en er is minder gedoe. Bovendien is Youmee® openbaar en transparant. Je kunt de participatie en verwerking hierdoor eenvoudig legitimeren. 

Ik zit in een Belangenorganisatie

Medezeggenschapsraden, ondernemingsraden, sportbonden, medische bonden en andere belangenorganisaties lopen tegen de uitdaging aan dat lastig kan zijn om de achterban goed en effectief te bereiken. Wil je hen actiever betrekken, laten meepraten en achterhalen wat er speelt, zet dan Youmee® in en geef de connectie met de leden of afdelingsbesturen een positieve impuls.

Ik ben Procesbegeleider

Als onafhankelijk vakexpert wordt je regelmatig ingehuurd door opdrachtgevers die participatie willen organiseren. Wil je hybride werken en ook online tools inzetten, dan is Youmee® een goed idee. Je kunt voor elk vraagstuk de juiste belanghebbenden benaderen. Zet jij Youmee® in bij jouw klanten, dan krijg je van ons een interessante kick-back fee.

Ik zit in een Cliëntenraad

Bij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen kan Youmee een geweldige rol spelen. Medische instellingen zullen op een nieuwe en effectieve manier in staat zijn om alle cliënten te betrekken bij vraagstukken, bijv. over de geleverde zorg, de faciliteiten of elk ander vraagstuk wat relevant is. En niet alleen de cliënten, maar ook medewerkers, familie, enz. 

Online Demo

Regelmatig organiseren we een online demonstratie. Daarin maak je laagdrempelig en vrijblijvend kennis met Youmee® en weet je na 60 minuten of een vervolgafspraak interessant voor je is. 

Onze missie

De missie van Youmee® is dat organisaties meer grip krijgen op participatie en het betrekken van alle belanghebbenden, waarbij de mensen zich gezien en gehoord voelen. Met als resultaat beter uitvoerbare plannen en minder gedoe.

Inspiratie in je mailbox

Meld je aan voor waardevolle kennisdeling en inspiratie over participatie en medezeggenschap

Contact

Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online