STEMWIJZER-header

Youmee, jouw lokale stemwijzer komt eraan!

Waarom is een nieuwe stemwijzer nodig?
Nederland telt verschillende kies- en stemwijzers die worden ingezet tijdens de verkiezingen. Doelstelling van deze wijzers is om mensen inzicht te geven welke partijen het dichtst bij hen staan. Tevens hoopt men de betrokkenheid bij de verkiezingen te verhogen en zo meer mensen naar de stembus te krijgen. Wij telden 16 verschillende stemwijzers. De vraag is legitiem waarom er behoefte zou zijn aan weer een nieuwe stemwijzer.

Youmee is interactief met 100% lokale onderwerpen 
Het nadeel van de bestaande stemwijzers is dat er geen interactie is met de kiezers. De vragen in de stemwijzers worden door een externe partij (in samenspraak met de griffie en/of politieke partijen) bedacht. In veel stemwijzers zijn de vragen landelijk georiënteerd, terwijl je bij de gemeenteraadsverkiezingen juist graag lokale onderwerpen onder de aandacht wilt brengen.

Omdat bewoners geen invloed hebben op de onderwerpen, voelen zij zich weinig betrokken. Hete hangijzers, waarover veel commotie is in de gemeente of in een wijk, staan meestal niet tussen de vragen. Zo bevestigen de stemhulpen onbedoeld het gevoel dat 'het bestuur alleen doet wat het zelf wil' en voelen mensen zich niet gehoord en gezien. Het resultaat is inmiddels overal duidelijk zichtbaar: populistische partijen krijgen veel gehoor en er ontstaat een versnippering in het politieke landschap. Het antwoord hierop is niet de kiesdrempel verhogen of beter uitleggen wat je als politieke partij wilt. Het antwoord is een andere aanpak, waarbij samenspraak met de bewoners een belangrijke voorwaarde is.

De aanpak van Youmee
Youmee pakt de invulling van de nieuwe stemwijzer daarom heel anders aan. Niet de politieke partijen bepalen over welke onderwerpen er vragen worden gesteld, maar de bewoners mogen aangeven welke speerpunten zij belangrijk vinden voor de komende bestuursperiode. 

Na deze inventarisatie gaat een werkgroep uit de gemeenteraad met de griffie aan de slag om uit de ingezonden onderwerpen 20-30 vragen te formuleren. Ook partijen die nog niet in de raad vertegenwoordigt zijn kunnen hier aan meedoen. Nu kan gekozen worden voor een kleurrijk palet aan vragen, verspreid over onderwerpen door de hele gemeente. Belangrijk is het om vooral de 'hete hangijzers' op te nemen en zowel grote als kleine onderwerpen aan te kaarten. Denk ook na of de onderwerpen interessant zijn voor alle bevolkingsgroepen en leeftijden. De vragen worden vervolgens aan de bewoners voorgelegd, gedurende een vooraf ingestelde periode. De bewoners krijgen elke dag een pushbericht als er een nieuwe vraag klaar staat en kunnen zelf beslissen of zij (anoniem) een toelichting willen geven. De bewoners stemmen over de vragen tot de periode is afgelopen.

Youmee toont elke stem en elke toelichting van iedereen die meedoet. Het is interessant om de toelichtingen te lezen van anderen die meedoen. Zolang de periode van de vragen nog open staat kun je van mening veranderen. Je kunt echter maar 1x meedoen aan elke vraag. Daarnaast worden er statistieken getoond, waarin je kunt zien hoeveel mensen er in totaal meedoen, tot welke leeftijdscategorie zij behoren en in welke wijk ze wonen. 

Belangrijk: het slotdebat
Vlak voor de verkiezingen organiseert de gemeenteraad een slotdebat, waarin de partijen die aan de verkiezingen meedoen met de bewoners en elkaar het debat aangaan over de diverse lokale onderwerpen uit de stemwijzer. Het debat wordt afgesloten met een stemmingsronde, waarin de raadsleden en vertegenwoordigers van nieuwe partijen hun stem in Youmee uitbrengen op alle vragen. Er is ruimte om een stemverklaring toe te voegen. Direct na de stemming is de uitslag klaar. Nu kunnen de bewoners de verschillende antwoorden vergelijken met hun eigen voorkeuren. Youmee toont heel duidelijk met welke partij - en bij verdeeld stemmen zelfs welk raadslid! - men de meeste overeenkomsten heeft. 

Een direct communicatiekanaal
Bewoners die de Youmee-app installeren, kunnen direct na aanmaak van hun account nieuwsberichten van de gemeente ontvangen. Denk daarbij aan een oproep om te gaan stemmen een dag voorafgaand aan de verkiezingen, of een bericht dat de stembureau's over een uur gaan sluiten. Ook aankondigingen voor debatavonden en andere interessante verkiezingsinformatie kan gemakkelijk onder de aandacht gebracht worden. Partijen kunnen een profiel aanmaken en hun volksvertegenwoordigers voorstellen. Elke vertegenwoordiger kan met een eigen profiel worden voorgesteld en is bereikbaar en aanspreekbaar. Er zijn diverse links en downloads toe te voegen, naar bijvoorbeeld de website van de partij of het verkiezingsprogramma.

10 voordelen om Youmee als lokale stemwijzer in te zetten

  1. Bewoners geven (anoniem) aan welke speerpunten zij belangrijk vinden bij de komende verkiezingen;
  2. De politieke partijen houden samen met de griffie de regie over de op te stellen vragen;
  3. Bewoners wordt gedurende een vastgestelde periode elke dag één of meerdere vragen voorgelegd. Ze kunnen de vraag beantwoorden op een voor hen geschikt moment tot de periode is afgelopen;
  4. Iedereen die internet heeft kan meedoen;
  5. De bewoners brengen hun stem uit en zien hoe anderen over de onderwerpen denken;
  6. Bewoners kunnen profielen van de fracties en de raadsleden bekijken en laagdrempelig contact opnemen;
  7. Bewoners kunnen via de app gemakkelijk de websites en verkiezingsprogramma's van alle fracties vinden;
  8. De griffie/gemeenteraad/stadsbestuur kan nieuwsberichten versturen;
  9. Youmee is transparant en toont alle antwoorden en toelichtingen aan iedereen hetzelfde;
  10. Alle vragen kunnen vooraf worden ingevoerd en op de gewenste datum/tijd worden vrijgegeven.

Wil je meer weten?

Youmee, jouw lokale stemwijzer is bedacht om bewoners te betrekken bij de verkiezingen door hen een stem en inhoudelijke rol te geven. Laagdrempelig en gemakkelijk. Met als doel een grotere betrokkenheid van bewoners en een veel hogere opkomst.

Wil je weten hoe je Youmee als lokale stemwijzer in jouw gemeente in kunt zetten, wat het kost en vanaf wanneer de stemwijzer beschikbaar is? Stuur dan een mail met het formulier hiernaast of bel met Margriet Twisterling 038 - 20 22 350 voor een persoonlijke afspraak.

Op 7 november organiseren we een informatieavond in Zwolle van 19:30 - 21:00 uur. Aanmelden kan hier. 

Contact

Versturen
Youmee-logo

038 - 20 22 350

youmee@dutchappdesign.nl

Volg ons op Facebook, Twitter of YouTube!