••• dinsdag 12 februari 2019 ••• interactieve workshop ••• 13:00-16:00 uur ••• dinsdag 12 februari 2019 ••• interactieve workshop •••

deelnemers

12 februari 2019
Workshop Youmee

De beste manier om met elkaar te overleggen is door bij elkaar te komen. Persoonlijk contact is echter niet altijd mogelijk. Vooral niet als de groepen groot zijn of er fysiek een grote afstand is. Maar ook als het spannende onderwerpen zijn, waarbij het belangrijk is om je veilig te voelen als je een afwijkende mening hebt. Voor deze situaties is Youmee ontwikkelt, een instrument waarmee je kunt luisteren, verbinden en beslissen. 

Grote groepen bereiken was tot nu toe lastig, maar door de toenemende digitalisering in onze samenleving komen er steeds meer nieuwe instrumenten in beeld. Sinds januari 2017 is er de Youmee-app, een interactief instrument om te luisteren, verbinden en beslissen. Met Youmee kun je iedereen betrekken die een smartphone, tablet, computer en internetverbinding heeft en kun je élke trede op de participatieladder bereiken. Je kunt Youmee inzetten voor allerlei vraagstukken, bijvoorbeeld om de communicatie rondom een Omgevingsvisie duurzaam te organiseren. Maar ook bij alle andere inspraak- en participatietrajecten helpt Youmee de mensen te betrekken en geef Youmee inzicht in de verschillende ideeën en meningen. Tijdens de workshop gaan we Youmee inzetten en kun je zelf ervaren hoe dit in de praktijk werkt. Inschrijven voor de workshop kan onderaan de pagina. 

Wat kun je met Youmee doen?

Youmee luistert:
We willen allemaal gezien en gehoord worden. We hebben een mening. Maar we vinden het vaak lastig om mee te doen. Bijvoorbeeld omdat we dan op een speciale bijeenkomst worden verwacht en in het openbaar moeten spreken. Of omdat we dan een officiële brief moeten schrijven. Ook vertellen sommigen ons dat ze weinig tijd hebben of oppas moeten regelen. Het zijn allemaal drempels, die Youmee weg neemt. Iedereen kan meedoen, ongeacht waar je bent. Jouw mening wordt gehoord. 

Youmee verbindt:
Youmee laat alle reacties en meningen direct zien. Meningen van voor- en tegenstanders staan door elkaar. Je kunt eerst lezen hoe anderen over het vraagstuk denken, voordat je je eigen mening geeft. Meningen waar je het mee eens bent kun je 'opplussen'. Zo zie je waar de meeste symphatie naar uitgaat. Wanneer je ideeën wilt ophalen is Youmee heel geschikt, omdat je als het ware met elkaar aan het brainstormen bent. Youmee toont de resultaten anoniem, dus je hoeft niet bang te zijn voor negatieve reacties als je een afwijkende mening hebt. Dat maakt meedoen en eerlijk zeggen wat je denkt veilig voor iedereen. 

Youmee beslist:
Als regisseur van Youmee bepaal je vooraf hoeveel zeggenspraak men krijgt. Gaat het om transparantie en gelijk geïnformeerd zijn? Wil je weten welke kant de meerderheid op wil? Of wil je de mensen zelf laten beslissen? Youmee biedt een Open vraag, een Meerkeuzevraag en het Stemmen. Hiermee kun je elke sport van de participatieladder bereiken. Vertel bij elke volgende vraag wie er gaat beslissen en hoe het proces verder gaat. Dan worden er geen verkeerde verwachtingen gewekt. 

Wat is de gedachte achter Youmee?

Wij geloven in 'the wisdom of the crowd'. Want wij denken dat we samen veel meer weten dan iedereen apart en alleen. Door samen over vraagstukken na te denken en de input mee te nemen bij de ontwikkeling van plannen, ontstaat een breder draagvlak. Youmee hakt daarbij een groot probleem op in vele kleine stukjes, waardoor het voor iedereen overzichtelijk en begrijpelijk blijft.

Youmee levert de beste resultaten op wanneer je werkt volgens de theorie van Deep Democracy. Deep Democracy is een visie en methode die inspraak en tegenspraak in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Daarbij is er aandacht en waardering voor élke mening, ook als deze mening ons niet bevalt. Soms zeggen mensen: waarom zou ik tegenspraak willen organiseren? Het antwoord hierop is helder: wanneer je geen aandacht hebt voor de tegengeluiden, dan organiseer je een onderstroom die niet alleen veel tijd, energie en vertrouwen kost, maar ook heel veel geld kan kosten. 

Waar gaat de workshop over?

De workshop van Youmee is interactief. Tijdens de workshop leer je hoe je Youmee in kunt zetten bij participatieprocessen en gaan we praktisch aan de slag. Je ziet hoe de online-admin eruit ziet waarmee je vragen kunt versturen en hoe gemakkelijk je hierin kunt werken. Op dit moment kun je 3 verschillende soorten vragen stellen, die allemaal de revue passeren. Verder besteden we aandacht aan de functies die in 2019 beschikbaar gaan komen en is er volop ruimte om vragen te stellen. Wil je misschien alvast een voorproefje van de nieuwe user interface

Informatie
Voorafgaand aan de workshop ontvang je via de mail informatie hoe je Youmee kunt downloaden op je smartphone of tablet. Ook krijg je een QR-code die je in kunt scannen zodra Youmee geïnstalleerd is en je geregistreerd staat. Er staat meteen een vraag voor je klaar die je mag beantwoorden. Zo kun je vooraf al een beetje rondneuzen in Youmee. 

Datum
dinsdag 12 februari 2019

Programma
13.00 - 13.30   kennismaken
13.30 - 15.00   aan de slag met Youmee
15:00 - 16.00   Q&A
16:00 - 16:30   napraten met een drankje

Locatie
Dokter Klinkertweg 21-27, 8025 BR  Zwolle

Kosten
Wij bieden deze workshop gratis aan. Na opgave ontvang je een bevestiging van deelname en verwachten wij je bij de workshop. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, laat het ons dan even weten. 

Ik schrijf mij in voor de workshop

Versturen

Youmee werkt samen

Youmee werkt samen met verschillende specialisten, zoals de procesbegeleiders van ACHT!, stedenbouwkundigen van OD205 en communitymanagers bij gemeente Den Haag, Zoetermeer en Ommen. Er ontstaan ook steeds meer samenwerkingen met wijkverenigingen, zoals Plaatselijk Belang Windesheim en de Wijkvereniging van Stadshagen. Samen zetten we Youmee in bij vraagstukken in de samenleving of bij organisaties. 

Lees hier interviews met enkele van onze samenwerkingspartners.

© Youmee 2018

Bedankt voor het delen