Youmee zoekt samenwerkingspartners

Youmee is een instrument voor E-democracy waarmee je kunt luisteren, verbinden en beslissen. In de afgelopen jaren is Youmee ingezet bij diverse pilots in Nederland. Dat was heel leerzaam. We ontdekten wat niet werkt en wat wel werkt. En die kennis zetten we nu in om Youmee te vernieuwen en te verbeteren. 

Is jouw organisatie bezig met inspraak, medezeggenschap en besluitvorming? En ben je op zoek naar een digitaal instrument? Grijp dan nu je kans om Youmee 2.0 uit te testen!

Samen ontwikkelen = slimmer

We hebben besloten om Youmee helemaal opnieuw te ontwikkelen. Wat goed is behouden we, wat beter kan wordt aangepast. Daarbij werken we intensief samen met een nieuwe technische partij, die veel ervaring heeft in complexe systemen o.a. in de zorg- en cultuursector. Youmee wordt gebruiksvriendelijker en toekomstbestendig.

Als early customer heb je de volgende voordelen:
• Je hebt invloed op de functionaliteit van Youmee
• De initiële investering is laag
• Je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin wilt steken

opplussen
statistieken

Wat vragen we van onze samenwerkingspartners?

We gaan graag met je om de tafel als jouw organisatie:
• groepen mensen digitaal wil betrekken bij vraagstukken;
• de input van de deelnemers serieus neemt en er daadwerkelijk iets mee doet;
• vooraf, tijdens en na afloop van het vraagstuk contact onderhoudt met de participanten;
• transparantie super belangrijk vindt;
• samenspraak en gedragen besluiten belangrijk vindt;
• vraagstukken heeft die kunnen worden voorgelegd aan jullie doelgroep;
• het leuk lijkt om samen met andere organisaties te werken aan e-democracy.

Ideeën ophalen, wijsheid benutten, anders beslissen

Youmee is een instrument om te luisteren

Youmee is bedoelt om te luisteren. Youmee betrekt de mensen in je organisatie, bedrijf, partij, school, vereniging of samenleving digitaal bij de vraagstukken of plannen die je hebt. Het is eenvoudig om met de deelnemers in contact blijven. Youmee is daarbij 100% transparant.

Youmee is een instrument om te verbinden

In Youmee ontstaan geen bubbels van gelijkgestemden. Youmee is bedoelt om samen te werken aan een zo breed mogelijk gedragen plan. Sta jij open voor nieuwe meningen en inzichten? Durf jij het aan om grote groepen te betrekken bij jouw plan- en besluitvorming? 

Youmee is een instrument om samen te beslissen

Youmee geeft helder weer wie er over het vraagstuk beslist en organiseert alles wat belangrijk is: documenten, foto's, illustraties en video. Haal ideeën op en bepaal met elkaar de juiste richting op een positieve manier. De statistieken in Youmee geven alle geanonimiseerde data weer. 

Youmee-logo

038 - 20 22 350

welkom@youmee.nl

Volg ons op Facebook, Twitter of Linkedin!