blog

Als besluiten al vaststaan, heeft participatie dan nog zin?

In Amsterdam is het per 8 december 2023 van kracht; een verlaging van de maximum snelheid in grote delen van het centrum. Dat besluit lag al even op tafel en is nu dan ook echt genomen. Tal van andere gemeenten en steden willen dit voorbeeld nu volgen. Hoe kunnen zij dit op een harmonieuze manier doen?

Pexels pixabay 260024

Foto door Pixabay

In het hart van elke gemeenschap zijn er momenten waarop beslissingen worden genomen die direct invloed hebben op het dagelijks leven van inwoners. Eén van deze beslissingen is de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u in het centrum van Amsterdam. De gemeente heeft dit besluit genomen, maar de vraag blijft: hoe denken de inwoners erover? In dit artikel onderzoeken we het belang van inwonerparticipatie bij dergelijke beslissingen en waarom het betrekken van de gemeenschap van cruciaal belang is, zelfs als het besluit al lijkt vast te staan.

Het essentiële belang van het raadplegen van inwoners

Het betrekken van inwoners bij besluitvormingsprocessen is niet alleen een kwestie van beleefdheid, maar het is essentieel voor een inclusieve en effectieve governance. In het geval van het verlagen van de snelheidslimiet naar 30 km/u zijn inwoners de directe belanghebbenden. Hun ervaringen, behoeften en zorgen moeten serieus worden genomen, eigenlijk vóórdat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Door hun perspectieven te begrijpen en te integreren kan de gemeente een beter geïnformeerd en breed gedragen besluit nemen. Op de lange termijn voorkom je een hoop onbegrip en potentieel zelfs rechtszaken.

Betrekken van inwoners, ook bij vaststaande besluiten

Hoewel het besluit om de maximumsnelheid te verlagen al is genomen, betekent dit niet dat inwonerparticipatie overbodig is geworden. Dit is echt essentieel. 

Het betrekken van inwoners in dit stadium kan helpen om begrip en acceptatie van de verandering te vergroten, door de overwegingen om tot dit besluit te komen te delen. Daarnaast biedt het de gemeente de kans om mogelijke bezwaren te verzachten door betere communicatie en uitleg over de voordelen van deze wijziging. Het creëren van een dialoog met inwoners, zelfs na het nemen van een vaststaand besluit, toont respect voor hun inbreng en helpt bij het opbouwen van vertrouwen in de gemeentelijke besluitvorming.

Het is wel goed om inwoners niet alleen te informeren, maar alle belangenhebbenden een rol te geven die past bij het moment, waardoor er medezeggenschap ontstaat. Het besluit is al genomen, nu gaan we naar de uitvoering en is het interessant om te weten hoe dit uitpakt. Welke voordelen zien de inwoners nu de snelheid is teruggebracht? Zijn er ook nadelen te ontdekken? Op welke plekken leidt de nieuwe regeling tot problemen, of zijn die er juist helemaal niet? Door de inwoners te betrekken bij de evaluatie geef je hen de ruimte iets bij te dragen aan het reeds genomen besluit. We willen hierbij wel de verwachtingen managen. Wees specifiek en duidelijk wat je met de opgehaalde reacties gaat doen en wie hierover zal beslissen. 

Online inwonerparticipatie: de sleutel naar inclusiviteit en betrokkenheid

Het gebruik van online platforms zoals Youmee®, kan een krachtig hulpmiddel zijn om snel en efficiënt de mening van een groot aantal inwoners te peilen. Echter, het is van cruciaal belang dat dit op een inclusieve manier gebeurt. Hiervoor is een mix van middelen de beste aanpak. Diverse benaderingen, zoals openbare discussieforums, virtuele vergaderingen of fysieke gesprekken kunnen worden ingezet om de verschillende meningen en standpunten te verzamelen. Het doel is om een breed scala aan inwoners te betrekken, waardoor de gemeente een compleet beeld krijgt van de wensen en behoeften van de gemeenschap.

Creëren van langdurige harmonie

Inwoners betrekken bij beslissingen -zelfs als deze al zijn genomen- is geen overbodige luxe, maar een investering in de harmonie op lange termijn binnen de gemeenschap. Door een inclusieve aanpak te hanteren en de stemmen van inwoners serieus te nemen, kan de gemeente het vertrouwen van haar burgers versterken en weerstand voor besluiten verminderen. Youmee® en andere instrumenten kunnen als middel dienen om deze participatie op een gestroomlijnde en effectieve wijze te realiseren. Hun rol is cruciaal bij het versterken van de brug tussen de gemeente en haar inwoners voor een betere en meer inclusieve besluitvorming.

Inspiratie in je mailbox

We delen 1x per maand waardevolle kennis over participatie, communicatie en Youmee®.

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online