Inspiratie   INTERVIEWS, BLOGS & NIEUWS
Pexels gustavo fring 7156074

23-10-2023

De Enquête versus Youmee®

Een online enquête en Youmee® lijken op het eerste gezicht misschien wel op elkaar, maar ze hebben hun eigen kenmerken en toepassingen. Afhankelijk van jouw doelstellingen kies je voor de één of de ander.

Pexels ivan samkov 8504527

20-09-2023

De 3 innovatieve principes waarop Youmee® is gebouwd

In het voortdurend veranderende landschap van burgerbetrokkenheid en publieke participatie is innovatie van cruciaal belang om inclusieve en effectieve besluitvormingsprocessen te bevorderen. Graag lichten wij toe welke drie principes de grondslagen van Youmee® vormen en hoe een mix van inzichten uit Deep Democracy, Forward Thinking en Emotional Understanding hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van ons online instrument. 

Pexels andrea piacquadio 3763996

06-09-2023

De 5 processtappen voor een succesvol participatietraject

Bij participatievraagstukken is een gestructureerd en effectief participatietraject van cruciaal belang. Youmee® heeft inmiddels bewezen een uitstekende online schakel te zijn in het faciliteren van deze trajecten en het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij plan- en besluitvorming. Laten we eens dieper ingaan op de 5 stappen die nodig zijn om deze trajecten vorm te geven.

Remko de Paus ZW

interview

"Inclusief Vertrouwen"

Remko de Paus is al ruim 20 jaar sociaal beleidsadviseur. Vanuit zijn bedrijf TransitieDOEN komt hij nu 10 jaar als interim beleidsadviseur bij verschillende gemeenten. Hij deed in al die jaren een schat aan ervaringen op, die hij deelt in zijn nieuwe boek ‘Inclusief Vertrouwen’. Youmee® ging met Remko in gesprek om zijn belangrijkste inzichten op te tekenen.

Pexels fauxels 3184660

25-08-2023

Is een mini-Burgerberaad een goed idee?

Er worden in Nederland steeds meer Burgerberaden georganiseerd. Werden er in beginsel wel 500 tot 1.000 inwoners betrokken bij het Burgerberaad, sinds enige tijd zien we de opkomst van mini-Burgerberaden waarbij soms maar 50 personen worden uitgenodigd voor deelname. Is dit een goede ontwikkeling? 

Meisjes

22-08-2023

Youmee®: De ideale partner voor een succesvol Burgerberaad

In een tijd waarin participatie en inclusieve besluitvorming steeds belangrijker worden, kan de inzet van Youmee® als aanvulling op een Burgerberaad een cruciale rol spelen. Met een hybride aanpak, waarin zowel fysieke als digitale bijeenkomsten worden gecreëerd, biedt Youmee® een effectieve manier om draagvlak te vergroten en een breed publiek te betrekken bij burgerberaden. Het resultaat: meer input voor het Burgerberaad en een breder draagvlak voor de uitkomst.

Youmee online MacBook

nieuws

Gebruik Youmee® nu ook online!

Trots en blij kunnen we vertellen dat sinds kort Youmee® niet alleen als app op je smartphone en tablet kan worden gebruikt, maar ook beschikbaar is in je browser. Je logt eenvoudig in op youmee.online met dezelfde accountgegevens. Daarnaast is Youmee® ook uitgebreid met andere functionaliteiten. 

Pexels pavel danilyuk 8761322

30-08-2023

Maak jouw ALV efficiënter en inclusiever

Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) vormen de kern van verenigingsdemocratie, waarbij alle leden een directe stem hebben in belangrijke besluitvormingsprocessen. In deze moderne tijden, waarin digitale participatie en inclusiviteit centraal staan, kan Youmee® een essentiële rol spelen bij het efficiënter en inclusiever maken van ALV's.

Francisca Frenks - Dyhme

interview

"Niet oordelen, maar vragen stellen"

De passie van Francisca Frenks is het verbinden van mensen met uiteenlopende meningen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar. Als procesontwerper en facilitator ondersteunt ze online bijeenkomsten, vergaderingen en dialogen. 

Margriet Twisterling

interview

"Diversiteit is een superkracht"

Margriet Twisterling was van 2000-2007 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zwolle. Daar ontdekte ze hoe lastig het is om bewoners te betrekken bij de politiek. Maar ook hoe belangrijk het is om plannen in samenspraak te ontwikkelen. Met de komst van internet zag ze kansen. Nu werkt zij aan Youmee®, een instrument om te luisteren, verbinden en beslissen. 

Karola SchroŐąder

interview

"In werkelijkheid is het nooit zwart-wit"

Karola Schröder begeleidt initiatiefnemers bij het ontwikkelen van hun idee. In het proces helpt ze lokale initiatieven in dorpen, groepen of ondernemersverder, door het bieden van kennis en structuur. Onlangs startte ze als 4D-makelaar met een sociaal maatschappelijk project van Stimuland voor de komende twee jaar. 4D staat daarbij voor Durven, Delen, Denken en Doen. 

Thierry Limonet

interview

"Burgerparticipatie draait om vertrouwen"

Thierry Limonet is aanjager maatschappelijke initiatieven dat valt onder de afdeling Communicatie in Zoetermeer. Voor bewoners met wijkinitiatieven is hij het eerste aanspreekpunt. Thierry deed als eerste in Nederland een pilot met Youmee® bij een project rondom De Grote Dobbe, een waterplas midden in het centrum van Zoetermeer. 

Eljo de Galan

interview

"Ik wil de zwijgende meerderheid bereiken"

Eljo de Galan is als aanjager en kwartiermaker verbonden aan verschillende herinrichtingsprojecten binnen de gemeente Den Haag. Het is haar missie een schakel te zijn tussen overheden en bewoners. Eljo is geïnteresseerd in nieuwe technieken om de kloof tussen beide werelden te verkleinen en bewoners die nu vaak nog onzichtbaar zijn, een stem te geven.

Rene de Haan

interview

"Waarheid creëer je met elkaar"

Acht! verzorgt training en coaching en heeft zich gespecialiseerd in de methode Deep Democracy. Een methodiek die een belangrijke rol kan spelen binnen burgerparticipatie. René de Haan en Wendy Huurdeman van Acht! gaan (nieuwe) gebruikers van Youmee® leren en vooral laten ervaren hoe Deep Democracy werkt in de praktijk en hoe ze het succesvol kunnen toepassen in combinatie met de app.

Arjen Stam

interview

"Ik geloof in de kracht van de dialoog"

Planoloog Arjen Stam is intensief betrokken bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Samen met zijn collega’s speelde hij met het idee om zelf een online communicatie platform te ontwikkelen voor Omgevingsvisies toen hij in contact kwam met Youmee®. Zijn interesse was gewekt en nu werken Arjen en zijn collega’s samen met deze start-up. "Wij zitten met heel veel ideeën op één lijn."

Inspiratie in je mailbox

Blijf op de hoogte met waardevolle kennisdeling en inspiratie over participatie en medezeggenschap

Contact

Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online