Inspiratie   INTERVIEWS, ARTIKELEN & NIEUWS
Pexels cottonbro studio 4713557

Youmee® of een online platform? Dit zijn de verschillen!

Youmee® wordt regelmatig vergeleken met andere onderzoeksinstrumenten, zoals een online platform of enquête. In eerste instantie lijkt het misschien ook wel wat op elkaar. Je kunt ze allemaal online inzetten en ze zijn bedoelt voor participatie. In dit artikel lees je wat Youmee® uniek en anders maakt ten opzichte van online platforms.

MoniqueBroekhoff ZW

"Waarde zoeken voor iedereen"

In december 2023 kwam het boek ‘Omgevingscommunicatie en participatie, een praktisch stappenplan’ uit. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet is dit boek een waar geschenk voor organisaties. In het boek wordt je meegenomen in de belangrijkste begrippen en het proces van strategisch omgevingsmanagement en laat Monique Broekhoff zien welke belangrijke waarde communicatie daaraan toevoegt.

Pexels buro millennial 1438072

Betrek studenten bij de keuzes over hun toekomst

Online participatie kan de betrokkenheid van studenten bij besluitvorming aanzienlijk vergroten. Of het nu gaat om studentenorganisaties, universiteiten, mbo of hogescholen, het is van vitaal belang om alle studenten een stem te geven en hen de mogelijkheid te bieden om mee te praten over zaken die voor hen van belang zijn. 

Pexels pixabay 260024

Als besluiten al vaststaan, heeft participatie dan nog zin?

In Amsterdam is het per 8 december 2023 van kracht; een verlaging van de maximum snelheid in grote delen van het centrum. Dat besluit lag al even op tafel en is nu dan ook echt genomen. Tal van andere gemeenten en steden willen dit voorbeeld nu volgen. Hoe kunnen zij dit op een harmonieuze manier doen?

Pexels ekaterina bolovtsova 6077326

De Omgevingswet: wat wordt de nieuwe rol van de raad?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn gemeenten volop bezig met het vaststellen van nieuw participatiebeleid. In de nieuwe wet staat immers “…het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden […] bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit.” 

Pexels gustavo fring 7156074

De Enquête versus Youmee®

Een online enquête en Youmee® lijken op het eerste gezicht misschien wel op elkaar, maar ze hebben hun eigen kenmerken en toepassingen. Afhankelijk van jouw doelstellingen kies je voor de één of de ander.

Lees de blog of bekijk de animatie

Pexels ivan samkov 8504527

De 3 innovatieve principes waarop Youmee® is gebouwd

In het voortdurend veranderende landschap van burgerbetrokkenheid en publieke participatie is innovatie van cruciaal belang om inclusieve en effectieve besluitvormingsprocessen te bevorderen. Graag lichten wij toe welke drie principes de grondslagen van Youmee® vormen en hoe een mix van inzichten uit Deep Democracy, Forward Thinking en Emotional Understanding hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van ons online instrument. 

Pexels andrea piacquadio 3763996

5 processtappen voor een succesvol participatietraject

Bij participatievraagstukken is een gestructureerd en effectief participatietraject van cruciaal belang. Youmee® heeft inmiddels bewezen een uitstekende online schakel te zijn in het faciliteren van deze trajecten en het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij plan- en besluitvorming. Laten we eens dieper ingaan op de 5 stappen die nodig zijn om deze trajecten vorm te geven.

Remko de Paus ZW

"Inclusief Vertrouwen"

Remko de Paus is al ruim 20 jaar sociaal beleidsadviseur. Vanuit zijn bedrijf TransitieDOEN komt hij nu 10 jaar als interim beleidsadviseur bij verschillende gemeenten. Hij deed in al die jaren een schat aan ervaringen op, die hij deelt in zijn nieuwe boek ‘Inclusief Vertrouwen’. Youmee® ging met Remko in gesprek om zijn belangrijkste inzichten op te tekenen.

Pexels fauxels 3184660

Is een mini-Burgerberaad een goed idee?

Er worden in Nederland steeds meer Burgerberaden georganiseerd. Werden er in beginsel wel 500 tot 1.000 inwoners betrokken bij het Burgerberaad, sinds enige tijd zien we de opkomst van mini-Burgerberaden waarbij soms maar 50 personen worden uitgenodigd voor deelname. Is dit een goede ontwikkeling? 

Meisjes

Youmee®: De ideale partner voor een succesvol Burgerberaad

In een tijd waarin participatie en inclusieve besluitvorming steeds belangrijker worden, kan de inzet van Youmee® als aanvulling op een Burgerberaad een cruciale rol spelen. Met een hybride aanpak, waarin zowel fysieke als digitale bijeenkomsten worden gecreëerd, biedt Youmee® een effectieve manier om draagvlak te vergroten en een breed publiek te betrekken bij burgerberaden. Het resultaat: meer input voor het Burgerberaad en een breder draagvlak voor de uitkomst.

Youmee online MacBook

Gebruik Youmee® nu ook online!

Trots en blij kunnen we vertellen dat sinds kort Youmee® niet alleen als app op je smartphone en tablet kan worden gebruikt, maar ook beschikbaar is in je browser. Je logt eenvoudig in op youmee.online met dezelfde accountgegevens. Daarnaast is Youmee® ook uitgebreid met andere functionaliteiten. 

Pexels pavel danilyuk 8761322

Maak jouw ALV efficiënter en inclusiever

Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) vormen de kern van verenigingsdemocratie, waarbij alle leden een directe stem hebben in belangrijke besluitvormingsprocessen. In deze moderne tijden, waarin digitale participatie en inclusiviteit centraal staan, kan Youmee® een essentiële rol spelen bij het efficiënter en inclusiever maken van ALV's.

Francisca Frenks - Dyhme

"Niet oordelen, maar vragen stellen"

De passie van Francisca Frenks is het verbinden van mensen met uiteenlopende meningen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar. Als procesontwerper en facilitator ondersteunt ze online bijeenkomsten, vergaderingen en dialogen. 

Margriet Twisterling

"Diversiteit is een superkracht"

Margriet Twisterling was van 2000-2007 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zwolle. Daar ontdekte ze hoe lastig het is om bewoners te betrekken bij de politiek. Maar ook hoe belangrijk het is om plannen in samenspraak te ontwikkelen. Met de komst van internet zag ze kansen. Nu werkt zij aan Youmee®, een instrument om te luisteren, verbinden en beslissen. 

Karola Schröder

"In werkelijkheid is het nooit zwart-wit"

Karola Schröder begeleidt initiatiefnemers bij het ontwikkelen van hun idee. In het proces helpt ze lokale initiatieven in dorpen, groepen of ondernemersverder, door het bieden van kennis en structuur. Onlangs startte ze als 4D-makelaar met een sociaal maatschappelijk project van Stimuland voor de komende twee jaar. 4D staat daarbij voor Durven, Delen, Denken en Doen. 

Thierry Limonet

"Burgerparticipatie draait om vertrouwen"

Thierry Limonet is aanjager maatschappelijke initiatieven dat valt onder de afdeling Communicatie in Zoetermeer. Voor bewoners met wijkinitiatieven is hij het eerste aanspreekpunt. Thierry deed als eerste in Nederland een pilot met Youmee® bij een project rondom De Grote Dobbe, een waterplas midden in het centrum van Zoetermeer. 

Eljo de Galan

"Ik wil de zwijgende meerderheid bereiken"

Eljo de Galan is als aanjager en kwartiermaker verbonden aan verschillende herinrichtingsprojecten binnen de gemeente Den Haag. Het is haar missie een schakel te zijn tussen overheden en bewoners. Eljo is geïnteresseerd in nieuwe technieken om de kloof tussen beide werelden te verkleinen en bewoners die nu vaak nog onzichtbaar zijn, een stem te geven.

1
2
Inspiratie in je mailbox

Blijf op de hoogte met waardevolle kennisdeling en inspiratie over participatie en medezeggenschap

Contact

Dokter van Deenweg 162
8025 BM Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online