Youmee screens

De missie van Youmee is dat mensen zich weer gezien en gehoord voelen. Dat ieders mening er mag zijn én ertoe doet. We ontwikkelen en verrijken in samenspraak plannen en/of werkwijzen en nemen besluiten op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij streven naar meer verbinding, meer sociale samenhang en een inclusieve samenleving. 

Wat is Youmee?

Youmee is een visie en werkwijze voor een gelijkwaardige en inclusieve dialoog, bedoelt om in groepen vraagstukken te onderzoeken en oplossingen aan te dragen. Youmee is zowel een onderzoeksinstrument als communicatiemiddel en creëert een 'living document', waarin telkens opnieuw de dialoog kan worden gestart, bijvoorbeeld om nieuws te delen of gezamelijk resultaten te evalueren en verbeteringen aan te jagen. 

Youmee maakt gebruik van een app waarin vraagstukken worden geplaatst waarover jij je mening kunt geven. Centraal staat het deliberatieve karakter. Hiermee wordt polarisatie vermeden en worden mensen onbewust geïnspireerd tot nieuwe inzichten en anders denken. Youmee geeft iedereen de kans om gezien en gehoord te worden en deel te nemen. Daarbij kun je in Youmee veilig een afwijkende mening hebben, omdat je anoniem reageert. 

Youmee kan worden ingezet in het openbaar bestuur, door gemeenteraden en politieke partijen, en ook in bedrijven, organisaties en verenigingen. We gebruiken de wijsheid in de groep voor het verrijken van plannen en werken toe naar een breder gedragen besluit. Dit noemen wij de Youmee-methode, waarbij zoveel mogelijk mensen laagdrempelig worden betrokken bij de inrichting van onze samenleving. 

Voorbeeld: Youmee voor bewoners en gemeenten

voor bewoners

Youmee-voordelen-voor-burgers

Youmee is er voor iedereen die kan lezen en schrijven. Je bent nooit meer te laat om je mening te geven over de onderwerpen die jij belangrijk vindt. 

voor politici

Youmee-voordelen-voor-politici

Youmee maakt het betrekken van bewoners bij de politiek een stuk eenvoudiger. Met Youmee zie je hoe bewoners over een onderwerp denken en krijg je goede ideeën aangereikt.

voor overheden

Youmee-voordelen-voor-overheden

Betrek bewoners vanaf het begin bij plannen. Bepaal zelf het gebied dat je wilt betrekken bij de vraagstukken. Wijk, gemeente, regio? Vergroot het bereik en de respons. 

alle voordelen voor bewoners

Youmee-voordelen-voor-burgers


1. De app is er voor iedereen
Alle inwoners van Nederland die kunnen lezen en schrijven kunnen de app straks gebruiken. Ongeacht je leeftijd, afkomst, geaardheid, sekse, geloofsovertuiging of opleidingsniveau. En elke stem telt even zwaar, of je nu rijk bent of arm. In Youmee gaat het om je ideeën en mening en hoe deze kunnen bijdragen om een plan of ontwikkeling beter te maken. 

2. Je kunt anoniem meedoen
Je hoeft in Youmee alleen je e-mailadres, geboortejaar en postcode op te geven. Met deze gegevens ben jij als persoon niet te herleiden. Youmee geeft jouw persoonlijke informatie niet aan derden, ook niet aan de opdrachtgevers van Youmee. Ook de statistieken in Youmee zijn volledig geanonimiseerd. 

3. Je geeft je mening vóórdat er een besluit wordt genomen
Youmee kent een belangrijk verschil met een referendum: je geeft je mening in Youmee vóórdat er een besluit wordt genomen. Bij referenda wordt de mening van de inwoners pas achteraf gevraagd. Dat is natuurlijk veel te laat. En dan hebben we het nog niet over de kosten voor het organiseren van een referendum.

4. Persoonlijke instellingen
Wat gebeurt er in jouw wijk, stad, regio of land? Kies alleen de onderwerpen die jij belangrijk vindt en ontvang een pushberichtje of email als hiervoor plannen ontwikkelt worden.

5. Altijd op tijd
Nooit meer te laat zijn om je mening te geven. Je telefoon geeft aan wanneer er onderwerpen worden besproken die jij belangrijk vindt.

6. Samen plannen maken
Youmee kan heel vroeg in het proces worden ingeschakeld, zelfs nog voordat er plannen zijn geschreven. Dan kun je met elkaar brainstormen en dromen over de toekomst. Op basis van de ideeën die worden opgehaald schrijf je pas een plan. Als het plan klaar is kun je met elkaar bekijken of het voldoet aan de wensen. Dat is nog eens co-creatie!

7. Kies uit verschillende scenario's
We zijn het natuurlijk niet altijd allemaal met elkaar eens. Wanneer er meerdere opties zijn om uit te kiezen, kun je in Youmee jouw voorkeursoptie aangeven. Met de meningen en adviezen van de minderheid kan gekeken worden hoe het plan verbetert kan worden. Zo kan toegewerkt worden naar een breder draagvlak. 

8. Krijg feedback
Jouw mening is belangrijk en telt mee! Reken maar dat de plannenmakers rekening houden met de uitslag. Want wanneer de politiek er heel anders over denkt dan de meeste bewoners, moeten ze heel goed uitleggen waarom. 

9. Een toelichting geven
Als je wilt kun je een toelichting geven op je standpunt. Maar het hoeft niet.

10. Contact
Je kunt gemakkelijk contact opnemen met de organisatie die het vraagstuk voorlegt, bijvoorbeeld via mail, Whatsapp of telefoon. 

11. Simpel
De app is gemakkelijk in gebruik zodat iedereen hem kan gebruiken. 

12. Voor smartphone en tablet
Youmee is gemaakt voor Android en Apple -smartphones en -tablets. Binnenkort wordt er ook een webversie gelanceerd zodat iedereen mee kan doen. 

14. Youmee is gratis!
Youmee is in de Appstore of Google Playstore gratis te downloaden en te gebruiken. 

alle voordelen voor volksvertegenwoordigers en politieke partijen

Youmee-voordelen-voor-politici


1. Politici staan er niet alleen voor

Zeker de kleinere fracties kunnen wel wat hulp gebruiken. Maar ook in grote fracties is niet altijd de juiste expertise aanwezig. Youmee geeft snel inzicht hoe bewoners over een onderwerp denken. Dat is handig bij het fractieoverleg.

2. Goede ideeën krijgen of gewaarschuwd worden voor misstappen
Het is onmogelijk overal zelf aan te denken. Laat anderen met je meedenken! Bewoners kunnen in Youmee hun mening toelichten. Daar kun jij als volksvertegenwoordiger je voordeel mee doen.

3. Zien hoe bewoners over een onderwerp denken
Inzicht in de stemverhoudingen. Zijn er veel voorstanders of tegenstanders? In welke leeftijdsklasse? Wat zijn de argumenten?

4. Werving
Het is lastig om bewoners te betrekken bij de politiek. Via de app kom je in contact met betrokken bewoners die mogelijk lid willen worden van jouw partij of geschikt zijn voor de actieve politiek.

5. Geen spam
In de app worden krachttermen en scheldpartijen niet toegestaan! Wanneer iemand op een creatieve manier toch beledigend is, kan de bijdrage direct verwijderd worden. 

6. Youme is gratis!
Youmee is in de Appstore of Google Playstore gratis te downloaden en te gebruiken. Je kunt er binnenkort ook voor kiezen om een gratis account aan te maken op de website. Je kunt dan geen pushberichten ontvangen, Youmee stuurt je dan e-mail-alerts.

alle voordelen voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid

Youmee-voordelen-voor-overheden


1. Inhoud geven aan de participatiesamenleving op het juiste moment
Youmee laat bewoners inspreken vanaf het begin en vóórdat er een besluit wordt genomen. Daarmee kunnen referenda mogelijk worden voorkomen.

2. Meedoen laagdrempelig mogelijk maken
Veel mensen willen wel participeren, maar kennen de juiste wegen niet. Soms zijn ze fysiek niet in staat om naar een bijeenkomst te komen. En je moet maar durven inspreken in zo'n officiële zaal. Youmee brengt de plannen op het juiste moment in beeld en geeft ruimte om te reageren.
Omdat Youmee gratis is voor bewoners en anoniem en vanuit elk gewenste plek kan worden gebruikt, is participeren veel laagdrempeliger mogelijk dan nu het geval is.

3. Besluiten worden meer gedragen, er is minder onvrede
Wanneer je je mening mag geven en je ziet dat dit gelezen wordt en effect heeft, zullen besluiten meer gedragen worden in de samenleving. Hierdoor kan er een positiever beeld ontstaan over de politiek en het bestuur.

4. Meer inzicht in de wensen van de bevolking
Volksvertegenwoordigers en ambtenaren hebben natuurlijk hun voelsprieten in de samenleving. Maar het is onmogelijk om 'iedereen' te spreken. Youmee produceert big data die interessant is voor beslissers en beleidsmakers. Deze data is volledig anoniem. 

5. Inzet in verschillende fases
Youmee kan ingezet worden in verschillende fases van het proces. Helemaal voorafgaand aan de planvorming bijvoorbeeld, om de wensen en ideeën van bewoners te invenstariseren nog voordat er één woord op het papier staat. Tijdens de planvorming, wanneer er gekozen kan worden uit verschillende scenario's. Of bij de inspraakrondes in de raad, wanneer er beleidsplannen voorliggen. Youmee wordt voortdurend doorontwikkeld met onze opdrachtgevers samen. 

6. Het is geen ‘eindeloze discussie’-tool
Youmee is een concept bedoelt voor inspraak, meningsvorming en stemming. We kiezen er bewust voor om geen uitgebreide discussies tussen burgers onderling of tussen bewoners en politici te faciliteren. Discussies kunnen eventueel op social media, websites of in andere gremia, zoals wijkbijeenkomsten, plaatsvinden. Youmee geeft wel iedereen de kans om zijn of haar argumenten in te voeren. Keuzes worden daarom in Youmee gemaakt op basis van de inhoud. 

7. Youmee is inclusief het minderheidsstandpunt
Voor bewoners is het belangrijk dat zij allen worden gezien en hun mening wordt gehoord. Youmee verzamelt de 'wisdom of the crowd' in alle meningen en brengt minderheidsstandpunten naar voren, ook als het maar één persoon is die een totaal ander idee heeft. Doel is om projecten van alle kanten te bekijken en toe te werken naar een gemeenschappelijk ontwikkeld eindplan dat breed gedragen wordt. 

8. Iedereen kan meedoen die kan lezen en schrijven
Youmee sluit niemand buiten. Ongeacht je welvaart, afkomst, sekse, geaardheid of geloof. Wanneer je in Nederland woont en kunt lezen en schrijven mag je in Youmee je mening geven. Elke stem telt daarbij even zwaar.

9. De democratie krijgt meer inhoud
Het woord democratie komt van het Griekse démos (volk) en kratein (regeren) en betekent letterlijk 'het volk regeert'. In ons land hebben we de besluitvorming gedelegeert aan de volksvertegenwoordiging. Met Youmee krijgen zij veel meer input voor hun werk vanuit 'het volk'. Daarmee krijgt de democratie meer inhoud. Door Youmee al in een zeer vroeg stadium in te zetten is het mogelijk om bewoners écht in hun kracht te zetten en hun wensen en adviezen al vanaf het eerste prille begin mee te nemen in de planvorming. Met Youmee kan de besluitvorming ook gedelegeerd worden naar de bewoners.

10. Op termijn ontstaat er meer vertrouwen in de politiek
Met Youmee krijgen alle bewoners de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in hun stad en wijk en om laagdrempelig een bijdrage te leveren aan die ontwikkelingen. Direct contact met de gemeente of politieke partijen, gehoord worden en ervaren wat politieke partijen en het bestuur met jouw inbreng doen. Zo kan er op termijn meer vertrouwen ontstaan in de politiek en het bestuur.

11. Youmee wordt betaald door de overheden die er gebruik van maken
Wanneer gemeenten, provincies en het Rijk allemaal een beetje bijdragen aan Youmee, kunnen wij ervoor zorgen dat Youmee een groot succes wordt en een feest voor de democratie in Nederland. Werk je bij de overheid en wil je er meer over weten? Neem dan contact op met het formulier onderaan deze pagina. Bellen mag natuurlijk ook. Een afspraak is zo gemaakt met Margriet Twisterling op 038 - 20 22 350.

Project status - update sep. 2022

Youmee is in maart 2017 met een prototype gestart in enkele wijken in Den Haag en bij de gemeente Zoetermeer. Met de ervaringen tijdens deze pilots zijn we aan de slag gegaan om Youmee te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van alle betrokkenen. De nieuwe versie van Youmee is in februari 2022 in de stores beschikbaar gekomen en wordt voortdurend doorontwikkeld. Youmee kan ingezet worden door de overheid, politieke partijen, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen en het bedrijfsleven. Wil jouw organisatie aan de slag met medezeggenschap en lerend werken en verbeteren? Intern en/of extern? Dan is Youmee misschien een goede oplossing voor jou. Zullen we kennismaken? 

Interviews met professionals

Downloaden en uitproberen

Youmee is leeg als je alleen de app download. Wil je Youmee uitproberen, vraag dan het demo-vraagstuk aan. 

Youmee uitproberen

Wil je Youmee eens uitproberen om te kijken hoe het werkt? Download dan de app op je smartphone en vraag de QR-code voor het demo-vraagstuk over Inspraak bij ons aan. 

Google-playstore-downloaden

Download Youmee voor Android-devices. 

itunes-app-store-downloaden

Download Youmee voor Apple-devices.

Abonnementen en begeleiding

Team

Margriet

Margriet Twisterling

bedenker en ontwikkelaar van Youmee
Louise Boelens

Louise Boelens

proces begeleider
Francisca Frenks

Francisca Frenks

proces begeleider
guido

Guido Versteeg

software engineer
martijn

Martijn de Bruijn

frontend developer
Thomas

Thomas Smit

backend developer
pexels-pixabay-236601

Vacature!

sales tijger

Missie

De missie van Youmee is dat mensen zich weer gezien en gehoord voelen. Dat hun mening er mag zijn én ertoe doet. Hierbij betrekken wij zoveel mogelijk mensen in de samenleving, van jong tot oud. 

We ontwikkelen en verrijken in samenspraak plannen en nemen besluiten op basis van gelijkwaardigheid en respect. Wij streven naar meer verbinding, meer sociale samenhang en een inclusieve samenleving.

Visie

In bedrijven, organisaties, scholen, verenigingen en onze leefomgeving worden wij voortdurend geconfronteerd met complexe opgaven die om een oplossing vragen. We gebruiken de wijsheid van de groep voor het verrijken van plannen en werken toe naar een breder gedragen besluit. Dit noemen wij de Youmee-methode, waarbij zoveel mogelijk mensen laagdrempelig worden betrokken bij de inrichting van onze samenleving.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Youmee? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief met het formulier hiernaast. Velden met een sterretje* zijn verplicht.

Reageer

Kies de optie die het beste bij je past
Bewoner*
Politieke partij/Volksvertegenwoordiger*
Ambtenaar/Overheid*
Organisatie*

038 - 20 22 350

welkom@youmee.nl

Youmee-logo

Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle

Member WeAll Nederland

Youmee is member van WEAll Nederland