youmee-participatie-app-burgerinspraak-animatie

Wat is Youmee?

Youmee is gemaakt om te luisteren, verbinden en beslissen. De missie van Youmee [spreek uit: joemie] is om het mogelijk te maken onze wereld te co-creëren. Op scholen, in organisaties, in bedrijven en in onze samenleving spelen vraagstukken die om een oplossing vragen. Wanneer we samen de oplossing bedenken is er meer betrokkenheid en draagvlak voor de uitvoering. Youmee maakt het gemakkelijk om (grote) groepen mensen digitaal te betrekken bij vraagstukken. Met Youmee kun je reageren overal waar internet is, met je smartphone of tablet. Youmee werkt volgens de theorie van Deep Democracy: elke mening doet ertoe en de kwaliteit van de besluitvorming is het grootst wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstemmen meetellen in het eindresultaat.

Voorbeeld: Youmee voor bewoners en gemeenten

voor bewoners

Youmee-voordelen-voor-burgers

Youmee is er voor iedereen vanaf 12 jaar. Je bent nooit meer te laat om je mening te geven over de onderwerpen die jíj belangrijk vindt. Binnenkort plaats jij je eigen onderwerp op de agenda!

voor politici

Youmee-voordelen-voor-politici

Youmee maakt het betrekken van bewoners bij de politiek een stuk eenvoudiger. Met Youmee zie je hoe bewoners over een onderwerp denken en krijg je goede ideeën aangereikt.

voor overheden

Youmee-voordelen-voor-overheden

Betrek bewoners vanaf het begin bij plannen. Bepaal zelf het gebied dat je wilt betrekken bij de vraagstukken. Wijk, gemeente, regio? Vergroot het bereik en de respons. 

alle voordelen voor bewoners

Youmee-voordelen-voor-burgers


1. De app is er voor iedereen
Alle inwoners van Nederland vanaf 12 jaar kunnen de app straks gebruiken. Ongeacht je leeftijd, afkomst, geaardheid, sekse, geloofsovertuiging of opleidingsniveau. En elke stem telt even zwaar, of je nu rijk bent of arm. In Youmee gaat het om je ideeën en mening en hoe deze kunnen bijdragen om een plan of ontwikkeling beter te maken. 

2. Je kunt anoniem meedoen
Je hoeft in Youmee alleen je leeftijd en postcode op te geven. Je kunt dus volledig anoniem meedoen. Alleen wanneer je je mening wilt toelichten of het goed vindt dat politici contact met je opnemen, moet je je naam en contactgegevens opgeven. 

3. Je geeft je mening vóórdat er een besluit wordt genomen
Youmee kent een belangrijk verschil met een referendum: je geeft je mening in Youmee vóórdat er een besluit wordt genomen. Bij referenda wordt de mening van de inwoners pas achteraf gevraagd. Dat is natuurlijk veel te laat. En dan hebben we het nog niet over de kosten voor het organiseren van een referendum.

4. Persoonlijke instellingen
Wat gebeurt er in jouw wijk, stad, regio of land? Kies alleen de onderwerpen die jij belangrijk vindt en ontvang een pushberichtje of email als hiervoor plannen ontwikkelt worden.

5. Altijd op tijd
Nooit meer te laat zijn om je mening te geven. Je telefoon geeft aan wanneer er onderwerpen worden besproken die jij belangrijk vindt.

6. Geef je mening
Youmee kan ook ingezet worden om de voorkeuren van inwoners te inventariseren. Je geeft dan je mening wat er volgens jou moet gebeuren. Bijvoorbeeld met een braakliggend stuk grond in jouw wijk. Misschien vind jij dat er een sportveld moet komen en wil iemand anders een stadstuin. De gemeente gaat dan pas na de inventarisatie aan de slag met het schrijven van plannen en kan de wensen van de bewoners meenemen.

7. Kies uit verschillende scenario's
We zijn het natuurlijk niet altijd allemaal met elkaar eens. Wanneer er meerdere opties zijn om uit te kiezen, kun je in Youmee jouw voorkeursoptie aangeven. Met de meningen en adviezen van de minderheid kan gekeken worden hoe het plan verbetert kan worden. Zo kan toegewerkt worden naar een breder draagvlak. 

8. Breng je stem uit
Jouw mening is belangrijk en telt mee! Reken maar dat politici rekening houden met de uitslag. Want wanneer zij er heel anders over denken dan de meeste bewoners, moeten ze heel goed uitleggen waarom. Die uitleg kun je teruglezen in Youmee bij de uitslagen. Wanneer je over een bepaald onderwerp je stem hebt uitgebracht, krijg je automatisch een berichtje als de uitslag bekend is. 

9. Een toelichting geven
Als je wilt kun je een korte toelichting geven op je standpunt. Maar het hoeft niet.

10. Contact toestaan
Als je wilt kun je politici de mogelijkheid geven om contact met je op te nemen om jouw idee met je te bespreken. Maar het hoeft niet.

11. Simpel
De app is zo gemakkelijk in gebruik dat iedereen het snel snapt.

12. Stemadvies
De app geeft weer hoe anderen over het onderwerp denken. Na de stemming krijg je een berichtje en kun je zien welke partijen hetzelfde standpunt hadden als jij en welke niet. Wanneer je Youmee vaker gebruikt zie je vanzelf welke partij het beste bij je past. Handig bij verkiezingen!

13. Voor smartphone en tablet
Youmee is gemaakt voor Android- en iPhonesmartphones en -tablets. Binnenkort wordt er ook een webversie gelanceerd. Wanneer je een internetverbinding hebt, kun je dus meedoen! Wanneer je zelf geen internetverbinding hebt, kun je naar de bibliotheek gaan en daar gratis internetten. 

14. Youmee is gratis!
Youmee is in de Appstore of Google Playstore gratis te downloaden en te gebruiken. Of je surft naar de website en maakt daar gratis een account aan (medio 2017 beschikbaar). 

alle voordelen voor volksvertegenwoordigers en politieke partijen

Youmee-voordelen-voor-politici


1. Politici staan er niet alleen voor

Zeker de kleinere fracties kunnen wel wat hulp gebruiken. Maar ook in grote fracties is niet altijd de juiste expertise aanwezig. Youmee geeft snel inzicht hoe bewoners over een onderwerp denken. Dat is handig bij het fractieoverleg.

2. Goede ideeën krijgen of gewaarschuwd worden voor misstappen
Het is onmogelijk overal zelf aan te denken. Laat anderen met je meedenken! Bewoners kunnen in Youmee hun mening toelichten. Daar kun jij als volksvertegenwoordiger je voordeel mee doen.

3. Zien hoe bewoners over een onderwerp denken
Inzicht in de stemverhoudingen. Zijn er veel voorstanders of tegenstanders? In welke leeftijdsklasse? Wat zijn de argumenten?

4. Contact opnemen
Wil je meer weten over een bijdrage? Bewoners kunnen aangeven of je contact mag opnemen in de app. Neem gemakkelijk via mail of per telefoon contact op en vraag door.

5. Werving
Het is lastig om bewoners te betrekken bij de politiek. Via de app kom je in contact met betrokken bewoners die mogelijk lid willen worden van jouw partij of geschikt zijn voor de actieve politiek.

6. Geen spam
In de app worden krachttermen en scheldpartijen niet toegestaan! Wanneer iemand op een creatieve manier toch beledigend is, kan de bijdrage direct verwijderd worden. 

7. Youme is gratis!
Youmee is in de Appstore of Google Playstore gratis te downloaden en te gebruiken. Je kunt er binnenkort ook voor kiezen om een gratis account aan te maken op de website. Je kunt dan geen pushberichten ontvangen, Youmee stuurt je dan email-alerts.

alle voordelen voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid

Youmee-voordelen-voor-overheden


1. Inhoud geven aan de participatiesamenleving op het juiste moment
Youmee laat bewoners inspreken vanaf het begin en vóórdat er een besluit wordt genomen. Daarmee kunnen referenda mogelijk worden voorkomen.

2. Meedoen laagdrempelig mogelijk maken
Veel mensen willen wel participeren, maar kennen de juiste wegen niet. Soms zijn ze fysiek niet in staat om naar een bijeenkomst te komen. En je moet maar durven inspreken in zo'n officiële zaal. Youmee brengt de plannen op het juiste moment in beeld en geeft ruimte om te reageren.
Omdat Youmee gratis is voor bewoners en anoniem en vanuit elk gewenste plek kan worden gebruikt, is participeren veel laagdrempeliger mogelijk dan nu het geval is.

3. Besluiten worden meer gedragen, er is minder onvrede
Wanneer je je mening mag geven en je ziet dat dit gelezen wordt en effect heeft, zullen besluiten meer gedragen worden in de samenleving. Hierdoor kan er een positiever beeld ontstaan over de politiek en het bestuur.

4. Meer inzicht in de wensen van de bevolking
Volksvertegenwoordigers en ambtenaren hebben natuurlijk hun voelsprieten in de samenleving. Maar het is onmogelijk om 'iedereen' te spreken. Youme produceert big data die interessant is voor beslissers en beleidsmakers. Deze data is volledig anoniem, maar geeft wel informatie over leeftijden en woongebied. Daarnaast tonen de statistieken alle meningen en of er anderen zijn die het hiermee eens zijn (likes).

5. Inzet in verschillende fases
Youme kan ingezet worden in verschillende fases van het proces. Helemaal voorafgaand aan de planvorming bijvoorbeeld, om de wensen en ideeën van bewoners te invenstariseren nog voordat er één woord op het papier staat. Tijdens de planvorming, wanneer er gekozen kan worden uit verschillende scenario's. Of bij de inspraakrondes in de raad, wanneer er beleidsplannen voorliggen. Begin 2017 kan er met 4 verschillende dialoogvormen worden geëxperimenteerd, waaronder een optie om de bewoners zelf te laten beslissen. Gedurende de pilot wordt Youmee voortdurend doorontwikkeld en komen er nog 5 andere dialoogvormen bij. Ook bewoners kunnen straks onderwerpen op de agenda zetten wanneer zij voldoende steun in de samenleving organiseren. 

6. Het is geen ‘eindeloze discussie’-tool
Youmee is een concept bedoelt voor inspraak, meningsvorming en stemming. We kiezen er bewust voor om geen uitgebreide discussies tussen burgers onderling of tussen bewoners en politici te faciliteren. Discussies kunnen eventueel op social media, websites of in andere gremia, zoals wijkbijeenkomsten, plaatsvinden. Youmee geeft wel iedereen de kans om zijn of haar argumenten in te voeren. Keuzes worden daarom in Youmee gemaakt op basis van de inhoud. 

7. Youmee is inclusief het minderheidsstandpunt
Voor bewoners is het belangrijk dat zij allen worden gezien en hun mening wordt gehoord. Youmee verzamelt de 'wisdom of the crowd' in alle meningen en brengt minderheidsstandpunten naar voren, ook als het maar één persoon is die een totaal ander idee heeft. Doel is om projecten van alle kanten te bekijken en toe te werken naar een gemeenschappelijk ontwikkeld eindplan dat breed gedragen wordt. 

8. Iedereen kan meedoen die kan lezen en schrijven
Youmee sluit niemand buiten. Ongeacht je welvaart, afkomst, sekse, geaardheid of geloof. Wanneer je in Nederland woont, kunt lezen en schrijven en je bent 12 jaar of ouder, dan mag je in Youmee je mening geven. Elke stem telt daarbij even zwaar.

9. De democratie krijgt meer inhoud
Het woord democratie komt van het Griekse démos (volk) en kratein (regeren) en betekent letterlijk 'het volk regeert'. In ons land hebben we de besluitvorming gedelegeert aan de volksvertegenwoordiging. Met Youmee krijgen zij veel meer input voor hun werk vanuit 'het volk'. Daarmee krijgt de democratie meer inhoud. Door Youmee al in een zeer vroeg stadium in te zetten is het mogelijk om bewoners écht in hun kracht te zetten en hun wensen en adviezen al vanaf het eerste prille begin mee te nemen in de planvorming. Met Youmee kan de besluitvorming ook gedelegeerd worden naar de bewoners.

10. Op termijn ontstaat er meer vertrouwen in de politiek
Met Youmee krijgen alle bewoners de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in hun stad en wijk en om laagdrempelig een bijdrage te leveren aan die ontwikkelingen. Direct contact met politieke partijen, gehoord worden en ervaren wat politieke partijen en het bestuur met jouw inbreng doen. Zo kan er op termijn meer vertrouwen ontstaan in de politiek en het bestuur.

11. Youmee wordt betaald door de overheden die er gebruik van maken
Wanneer gemeenten, provincies en het Rijk allemaal een beetje bijdragen aan Youmee, kunnen wij ervoor zorgen dat Youmee een groot succes wordt en een feest voor de democratie in Nederland. Werk je bij de overheid en wil je er meer over weten? Neem dan contact op met het formulier onderaan deze pagina. Bellen mag natuurlijk ook. Een afspraak is zo gemaakt met Margriet Twisterling op 038 - 20 22 350.

Project status

Youmee is in maart 2017 met pilots gestart in enkele wijken in Den Haag en bij de gemeente Zoetermeer. In april 2018 zijn we gestart met nieuwe vraagstukken. We werkten samen met OD205, een stedenbouwkundig bureau uit Rotterdam en met Acht!, specialisten in Deep Democracy. Met Plaatselijk Belang Windesheim, een buurtvereniging, werkten we aan een vraagstuk over duurzame energie en windmolens. Ook liep er een pilot in Ommen bij de vrouwenbeweging. Met de ervaringen tijdens de pilots zijn we aan de slag gegaan om Youmee te perfectioneren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van alle betrokkenen; bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente. Ook is Youmee klaargestoomd voor verenigingen, scholen en het bedrijfsleven. Voor de ontwikkeling van Youmee 2.0 zoeken we samenwerkingspartners. Is dit iets voor jouw organisatie? 

deelnemers

Interviews met professionals

Visie

Youmee is bedacht door Margriet Twisterling. Haar passie draait om eerlijke en rechtvaardige besluiten. Waarbij mensen betrokken worden vanaf het begin en zelf kunnen bijdragen aan het eindresultaat. De betrokkenheid is er vaak al wel, alleen de juiste methode nog niet. Met Youmee is daar verandering in gekomen!

Youmee is zeer eenvoudig, ook als je nog niet zo digitaal vaardig bent. Wij werken aan Youmee in de volle overtuiging dat dit instrument ons land democratischer zal maken. Omdat wij geloven in de kracht en de wijsheid van alle mensen samen.

Wil je op de hoogte blijven van Youmee? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief met het formulier hiernaast. Velden met een sterretje* zijn verplicht.

Reageer

Kies de optie die het beste bij je past
Bewoner*
Politieke partij/Volksvertegenwoordiger*
Ambtenaar/Overheid*
Organisatie*

038 - 20 22 350

welkom@youmee.nl

Youmee-logo

Dokter van Deenweg 162, 8025 BM Zwolle
Privacyverklaring