blog

Betrek studenten bij de keuzes over hun toekomst

Online participatie kan de betrokkenheid van studenten bij besluitvorming aanzienlijk vergroten. Of het nu gaat om studentenorganisaties, universiteiten, mbo of hogescholen, het is van vitaal belang om alle studenten een stem te geven en hen de mogelijkheid te bieden om mee te praten over zaken die voor hen van belang zijn. 

Pexels buro millennial 1438072

Foto door Buro Millennial

Het betrekken van studenten is niet alleen wenselijk, maar zeker ook noodzakelijk, aangezien studenten regelmatig het slachtoffer worden van beslissingen waar ze weinig tot geen inspraak in hebben gehad. 

Studenten en politieke betrokkenheid

In de politieke arena zien we vaak dat er besluiten genomen worden die direct van invloed zijn op studenten, maar waarbij hun betrokkenheid minimaal is. Een voorbeeld hiervan is de discussie over de verlaging van het Bindend Studieadvies (BSA) en de regie op internationalisering in het hoger onderwijs. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roept de politiek op om deze kwesties niet op de lange baan te schuiven (lees: een volgend kabinet), maar er nu actie op te ondernemen. Studenten moeten gehoord worden, niet alleen als kiezers, maar ook als belanghebbenden in het onderwijs.

Een ander voorbeeld van ontoereikende betrokkenheid zien we in de oproep van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) om introductieweken inclusiever te maken. Studenten met verschillende achtergronden en behoeften moeten zich welkom en vertegenwoordigd voelen tijdens deze cruciale start van hun academische ervaring.

Het is duidelijk dat er ruimte is voor verbetering en dat studenteninspraak essentieel is om deze verbeteringen door te voeren.

Samenwerking voor jongerengeluid

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft de handen ineengeslagen met verschillende andere jongerenorganisaties, waaronder NJR, LAKS, FNV Young & United, LSVb, JKB, JOB MBO en CNV Jongeren. Hun gezamenlijke doel is om het jongerengeluid centraal te stellen in de nieuwe kabinetsplannen. Dit initiatief erkent dat jongeren, waaronder studenten, geconfronteerd worden met talloze uitdagingen, van mentale gezondheid tot financiële stress en een aantal andere zaken die hier vaak ook betrekking op hebben, denk aan voldoende betaalbare woonruimte.

Roep om meer betrokkenheid

Op verschillende manieren komt de roep om meer betrokkenheid dus naar voren. Naast de manieren om hen te betrekken bij vergaderingen en andere vormen van fysieke participatie, zien wij dat zeker bij deze groep, die erg groot van omvang en zeer divers is, een online vorm van participatie goed kan werken.

Conclusie

Het vergroten van de betrokkenheid van studenten is een cruciale stap in het versterken van de stem en invloed van jongeren in de samenleving. Online participatie biedt een effectieve en toegankelijke manier om studenten te betrekken bij besluitvorming op universiteiten, in studentenverenigingen en zelfs in de politiek. Het is essentieel dat studenten niet alleen als ontvangers van beleid worden gezien, maar als waardevolle bronnen van inzicht en innovatie.

Het recente initiatief van het ISO en andere jongerenorganisaties om het jongerengeluid te versterken in de politieke arena is een positieve stap in de richting van meer inclusieve besluitvorming. Het is van groot belang dat studenten en jongeren in het algemeen actief worden betrokken bij de discussies en beslissingen die van invloed zijn op hun toekomst.

In een tijdperk waarin jongeren geconfronteerd worden met talloze uitdagingen en kwesties, is het aanmoedigen van hun betrokkenheid en het luisteren naar hun perspectieven van onschatbare waarde. Online participatie kan fungeren als de brug die de kloof tussen studenten en besluitvormers overbrugt, met als resultaat een meer inclusieve en evenwichtige samenleving waarin er écht geluisterd wordt naar de stem van de student in Nederland.

Inspiratie in je mailbox

We delen 1x per maand waardevolle kennis over participatie, communicatie en Youmee®.

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online