Youmee®

De Enquête versus Youmee®

Een online enquête en Youmee® lijken op het eerste gezicht misschien wel op elkaar, maar ze hebben hun eigen kenmerken en toepassingen. Afhankelijk van jouw doelstellingen kies je voor de één of de ander.

Lees de blog of bekijk de animatie

Pexels gustavo fring 7156074

Foto door Gustavo Fring

Animatie door Eli Can Yildirim

De online enquête

Een enquête is een gestructureerde vragenlijst die je via internet of de mail kunt verspreiden om informatie te verzamelen. Het is handig als je kwantitatieve gegevens wil verzamelen van een grote groep mensen. Je ziet vaak dat de online enquête wordt ingezet bij marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoeken. Een enquête is handig als je gestandaardiseerde antwoorden van een groot aantal mensen wilt verzamelen.

De werking van een enquête is:

 • Eenrichtingsverkeer; de organisatie vraagt en jij geeft antwoord
 • Je stelt alle vragen ineens en deze moeten ook ineens beantwoord worden
 • Mensen vullen de enquête alleen in
 • Er is geen inzicht in wat anderen vinden
 • Deelnemers krijgen geen feedback op hun mening
 • Meestal worden de resultaten niet teruggekoppeld

Een valkuil bij de enquête kan zijn om te veel vragen ineens te stellen, waardoor het veel tijd kost om ze te beantwoorden. Deelnemers kunnen hierdoor afhaken.

Voor een online enquête kun je gebruik maken van gratis tools, zoals bijvoorbeeld Servey Monkey, Google Forms of Onderzoekdoen. Er zijn vaak wel enige restricties, zoals het aantal vragen dat je gratis kunt stellen of een maximum aantal deelnemers dat kan meedoen. Capterra maakte een handig overzicht 

Youmee®: luisteren, verbinden, beslissen

Met Youmee® doe je onderzoek en communiceer je op een interactieve manier met een groep deelnemers. Wanneer je diepgaande, kwalitatieve inzichten wilt verkrijgen door interactie met de deelnemers, is Youmee® de beste keuze.

Youmee® is zowel live als asynchroon inzetbaar. Live bijvoorbeeld tijdens brainstormsessies en (virtuele) vergaderingen of bijeenkomsten. Het aantal deelnemers is hierbij niet van belang, Youmee® kan duizenden reacties real-time verwerken.

Asynchroniteit opent de deur naar bredere deelname, omdat mensen kunnen deelnemen op een tijdstip dat voor hen het beste uitkomt. Wanneer je op zoek bent naar meer diepgaande, doordachte reacties, is dit wat je wilt. De keuzemogelijkheid om Youmee® zowel live als asynchroon in te zetten, maakt van Youmee® een veelzijdig platform. Daarbij is Youmee® beschikbaar zowel als app op je smartphone (Android en iOS) als online in je browser. 

Youmee® is meer geschikt voor situaties waarin je interactiviteit en betrokkenheid wilt stimuleren en waarbij het belangrijk is om in co-creatie tot resultaten te komen.

Met de Youmee® Methode werk je volgens een iteratief proces. Hiermee wordt het verschil tussen de online enquête en Youmee® nog duidelijker. In Youmee® ligt de focus op co-creatie, een dynamische en collaboratieve aanpak. Dit leidt tot diepere betrokkenheid van de deelnemers en rijkere resultaten. Het iteratieve karakter van Youmee® maakt het mogelijk om in te spelen op de evoluerende inzichten van de deelnemers en om feedback direct te verwerken in nieuwe dialogen, om te komen tot een meer doordacht en verfijnd eindresultaat.

 De werking van Youmee® is:

 • Interactief
 • Anoniem, dus veilig
 • Asynchroon
 • Je beantwoord maar een select aantal vragen (of zelfs slechts 1) per sessie
 • Je weet vooraf wat er met jouw inbreng wordt gedaan
 • Beantwoording kost niet veel tijd
 • Je ziet hoe de groep is samengesteld op basis van o.a. leeftijd en geografische spreiding
 • Je leest wat anderen vinden en komt hierdoor tot nieuwe inzichten. Er kan ook meer begrip voor elkaars opinie ontstaan
 • Anderen kunnen feedback geven op jouw mening (duimpje op)
 • Resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar
 • Omdat je feedback krijgt op jouw inbreng blijft de betrokkenheid hoog
 • Het is eenvoudig deelnemers op de hoogte te houden door berichten in te plannen
 • Je stuur gemakkelijk documenten, links en afbeeldingen mee en bouwt een dossier op rondom het vraagstuk (living document)
 • De succesmelding na jouw toelichting op een vraag is een stukje gamification en stimuleert om dit vaker te doen
 • Zowel besloten- als openbare vraagstukken zijn mogelijk

In Youmee® is elke mening welkom, zolang deze respectvol is. We gaan niet op zoek naar consent of consensus. Je hoeft niet van mening te veranderen. Dit geeft rust, jouw mening mag er zijn, hoe afwijkend ook. Door feedback te krijgen voelen mensen zich gezien en gehoord.  

In de statistieken in Youmee® zie je waar draagvlak voor is en waar de groep naartoe beweegt. De innovatie voor het vraagstuk vinden we in de afwijkende, schurende meningen. Je maakt gebruik van de ervaringen van alle deelnemers en hebt toegang tot een enorm potentieel aan kennis en kunde. Welke interessante inzichten worden gedeeld, waar je zelf niet aan had gedacht? Hoe kunnen we onze plannen ‘tweaken’ waardoor er nog meer draagvlak ontstaat?  

Conclusie

Het is belangrijk om de juiste tool te kiezen voor de juiste taak. Een enquête kan waardevol zijn als je éénmalig, gestandaardiseerde kwantitatieve gegevens wil verzamelen en interactie niet van belang is. Youmee® is meer geschikt voor situaties waarin je interactiviteit en betrokkenheid wilt stimuleren en waarbij het belangrijk is om in co-creatie tot resultaten te komen.

Bekijk de tarieven van Youmee® voor jouw doelgroep 

Inspiratie in je mailbox

We delen 1x per maand waardevolle kennis over participatie, communicatie en Youmee®.

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online