Youmee®

Vraagsoorten en hoe je ze inzet

Er zijn diverse vraagsoorten in Youmee® beschikbaar. Zo kun je kiezen voor de Gevoelsvraag, de Open Vraag, de Meerkeuzevraag (met 1 of meerdere antwoorden) en de Stemmingsvraag. In deze blog bekijken we hoe en wanneer je deze verschillende vraagvormen kunt toepassen. 

Foto: Pexels ds stories 6991865

Foto door DS Stories

Open vragen

Open vragen zijn vragen die niet met een simpel ja of nee te beantwoorden zijn. Ze nodigen uit tot een uitgebreider antwoord, waarin de respondent zijn of haar mening, ideeën of ervaringen kan delen. Dit bevordert discussie en interactie tussen de deelnemers, iets wat Youmee® gebruiken zo leuk maakt.

Voorbeelden van open vragen

 • Wat zijn jouw ideeën voor [dit project]?
 • Welke zorgen heb jij over [dit project]?
 • Welke concrete oplossingen zie jij voor de knelpunten die zijn benoemd?
 • Hoe wil je betrokken worden bij [dit project]?

Open vragen stellen kent veel voordelen. Zo is er geen 'correct' antwoord, waardoor mensen zich vrijer voelen om hun mening te geven. De dialoog kan zich verdiepen omdat deelnemers hun argumenten kunnen toelichten en verschillende perspectieven belichten. Deelnemers worden met open vragen gestimuleerd om na te denken over hun antwoord en te reageren op anderen. De betrokkenheid neemt hierdoor toe. 

Een nieuwe ontwikkeling in Youmee® is de toevoeging van AI, dat gaat helpen bij het interpreteren van de toelichtingen. Hoe dit straks werkt lees je hier

Gesloten vragen

Een gesloten vraag is een vraag waarop de respondent een beperkt aantal antwoorden kan geven die vooraf zijn bepaald. In Youmee® kun je kiezen voor de gevoelsvraag en de meerkeuzevraag, waarbij de respondent kan kiezen uit een lijst met antwoordmogelijkheden. Bij de gevoelsvraag staan de antwoorden vast, bij de meerkeuzevraag kun je deze zelf bedenken. Ook de stemming is een gesloten vraag. 

Gesloten vragen zijn handig om te gebruiken wanneer je behoefte hebt aan specifieke informatie of je wilt onderzoeken welke oplossingen op draagvlak kunnen rekenen. Ze zijn eenvoudig te beantwoorden en snel te analyseren. Echter, ze beperken soms de antwoordmogelijkheden van de respondent. In Youmee® bieden we deelnemers daarom de mogelijkheid om ook bij de gevoelsvraag en meerkeuzevraag een persoonlijke toelichting te geven. 

Enkele voordelen van gesloten vragen:

 • Eenvoudig te beantwoorden
 • Snel te analyseren
 • Geven concrete en meetbare data
 • Worden in de statistieken als taartdiagram weergegeven

Tips voor het gebruik van gesloten vragen

 • Zorg ervoor dat de vragen duidelijk en beknopt zijn.
 • Gebruik neutrale taal en vermijd suggestieve vragen.
 • Bied bij de meerkeuzevragen altijd een extra antwoordmogelijkheid zoals "weet ik niet", "anders, namelijk..." of "geen van bovenstaande".
 • Zorg ervoor dat de antwoordmogelijkheden elkaar uitsluiten.

Gevoelsvragen

Met de gevoelsvraag in Youmee® haal je het sentiment dat in de groep leeft naar boven. Zeker als onderwerpen controversieel zijn of op weerstand kunnen stuiten is het goed om te starten met een gevoelsvraag. Daarmee haal je misschien een negatief sentiment naar boven, maar dat sentiment was er waarschijnlijk toch al. Youmee® maakt het alleen zichtbaar. Het vertrouwen in een transparant en eerlijk proces wordt er zeker mee versterkt. 

Het is belangrijk om ruimte te maken voor de emoties die er zijn. Mensen kunnen niet over de toekomst nadenken als er emoties zijn die nog niet zijn gedeeld of gehoord. Wil je met de deelnemers nadenken over bepaalde ontwikkelingen waarvan je van tevoren al weet dat het veel emoties oproept, start dan met ruimte geven hiervoor. Doe je dit niet, dan is de kans reeel dat mensen niet met je mee willen denken. 

Voorbeeld
Stel de gemeenteraad heeft besloten dat er een structurele opvang voor asielzoekers moet komen en jij mag een locatieonderzoek begeleiden, waarbij de inwoners worden betrokken. Dan weet je dat je te maken hebt met een controversieel onderwerp. Je kunt dan de gevoelsvraag stellen: "Hoe voel jij je over de komst van een permanente opvang voor asielzoekers in onze gemeente?"

Door mensen hier openlijk naar te vragen biedt je ruimte voor alle gevoelens en zorgen. Dit kan ook verrassend anders zijn dan jij vooraf had bedacht!

Door bij de volgende vraag te reageren op de zorgen die zijn geuit, neem je deelnemers een stapje mee naar de toekomst. Dit kun je bijvoorbeeld laten zien door in te gaan op de randvoorwaarden bij zo'n voorziening. "Welke randvoorwaarde is voor jou het belangrijkst?"

Stemmingsvraag

In Youmee® kun je de hoogste sport op de participatieladder gebruiken door de stemmingsvraag te stellen. Een stemmingsvraag is eigenlijk een meerkeuzevraag met slecht één antwoordmogelijkheid. Momenteel kent Youmee® daarop 3 vaste antwoorden: voor-neutraal-tegen. Binnenkort komt er in de update een nieuwe stemming bij waarbij je alleen de opties voor-tegen kunt kiezen. Dit biedt als voordeel dat er minder onduidelijkheid is over de richting waarin de groep zich beweegt. 

Het is belangrijk om je af te vragen wanneer je de stemmingsvraag inzet. Besef dat je verwachtingen schept als je mensen laat stemmen. Het kan goed zijn om deze vraag alleen te gebruiken als de uitkomst rechtstreeks kan worden overgenomen. Ook moet je vooraf goed beoordelen hoeveel ruimte er is om een minderheidsstem mee te laten wegen. Worden de besluiten genomen door een ander gremium, bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college, wees daar dan duidelijk over. In Youmee® kun je dit optioneel invullen in het vraagvak 'Wie beslist'. 

Samenvattend

Youmee® kent op dit moment de Gevoelsvraag, de Open Vraag, de Meerkeuzevraag met één of meerdere antwoordopties en de Stemmingsvraag. Bij elke vraagsoort kan de deelnemer een toelichting geven.  

Welke tips heb jij om boeiende en interactieve vragen te stellen in Youmee®?
Laat het ons weten

Verder lezen? In deze blog gaan we dieper in op het stellen van goede vragen

 

Inspiratie in je mailbox

We delen 1x per maand waardevolle kennis over participatie, communicatie en Youmee®.

Contact

Kattenwinkelweg 18
8015 PW Zwolle
Nederland
038 - 20 22 350
welkom@youmee.nl

Youmee® Online